BANM - Andrašiovská obrazáreň Krásnohorské Podhradie
* Andrassy Gallery Krasnohorske Podhradie

 

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Lipová ul. 122, 049 41 Krásnohorské Podhradie

Tel.: +421 58 732 42 38
E-mail: banmuz@mail.t-com.sk
Www: www.banmuz.sk

 

Otváracie hodiny

 

Skupinové návštevy nad 10 osôb prosím nahlásiť na tel. č.: 058/734 37 10

jún-september:
Ut-Pi  10.00 - 12.00, 14.00 - 17.00
So-Ne  14.00 - 17.00

 

História-popis

Andrašiovská obrazáreňObrazáreň sídli v budove postavenej v rokoch 1908 - 1909 posledným majiteľom krásnohorského panstva Dionýz Andráši, vášnivý zberateľ výtvarného umenia. Budovu projektoval budapeštiansky architekt Dezider Hültl. Obrazáreň plnila svoje poslanie do roku 1938, neskôr sa využívala na iné účely. V rokoch 1978 - 1989 tu Banícke múzeum Rožňava prezentovalo svoju národopisnú expozíciu a v roku 1990 budove bolo navrátené pôvodné poslanie.
Vystavené obrazy predstavujú portrétnu tvorbu 18. a 19. storočia v Uhorsku.

 

Fotogaléria

Andrašiovská obrazáreň Andrašiovská obrazáreň Andrašiovská obrazáreň Andrašiovská obrazáreň Andrašiovská obrazáreň
Andrašiovská obrazáreň Andrašiovská obrazáreň Andrašiovská obrazáreň Andrašiovská obrazáreň Andrašiovská obrazáreň
Andrašiovská obrazáreň Andrašiovská obrazáreň Andrašiovská obrazáreň Andrašiovská obrazáreň

 

Expozície

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
14.10.2016, 17.00   Dionýz Andrássy a jeho obrazáreň
- seminár v Andrássyho obrazárni

Dionýz Andrássy a jeho obrazáreňPodujatie pre záujemcov histórie, kultúry a umenia vo svojich priestoroch pripravuje Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja. Účelovú budovu obrazárne dal v roku 1909 postaviť Dionýz Andrássy (1835 – 1913), vtedajší majiteľ krásnohorského panstva a známy mecén umenia, aby tu umiestnil svoju hodnotnú zbierku výtvarných diel, plastík a knižnicu. Prízemná budova s pôdorysom gréckeho kríža bola realizovaná podľa projektu budapeštianskeho architekta Dezidera Hültla. Obrazáreň od svojho otvorenia v júni 1909 až do smrti svojho majiteľa v roku 1913 slúžila plne svojmu účelu.
V tejto nádhernej secesnej stavbe, ktorá sa nachádza v centre obce Krásnohorské Podhradie, od júna tohto roku prebiehal projekt Picturae Artis - Dionýz Andrássy a jeho obrazáreň, ktorý sa realizoval v rámci výzvy Po stopách osobností Košického kraja. Vďaka podpore programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita získalo Banícke múzeum v Rožňave investíciu vo výške 5.854,20 Eur. Cieľom projektu je sprostredkovať širokej verejnosti odkaz významného mecéna umenia, Dionýza Andrássyho, a prilákať návštevníkov malebného regiónu Gemer. Projekt zahŕňal menšie rekonštrukčné práce, akými sú kompletná rekonštrukcia elektrickej siete v budove, drobné opravy omietok a vymaľovanie interiéru. Dlhodobejším cieľom je pravidelná každoročná inštalácia výstavy výtvarného umenia a sprístupnenie príťažlivej budovy obrazárne pre verejnosť počas sezóny. Súčasťou projektu je vydanie propagačných materiálov a reklamných pútačov, ktoré majú zvýšiť informovanosť všetkých návštevníkov obce a okolitého regiónu. Tieto aktivity sú v prepojení s ďalšími miestnymi partnermi zamerané na budovanie miestnej siete ponuky cestovného ruchu pre návštevníkov obce a blízkeho okolia.
V súvislosti s finalizáciou projektu prijmite dňa 14.10.2016 pozvanie na seminár o secesnom umení, architektúre a osobe Dionýza Andrássyho, s ktorým je obrazáreň neodmysliteľne spätá. Na účastníkov seminára čakajú sprievodné aktivity, akými je umelecký program Základnej umeleckej školy Rožňava a prezentácia výtvarných diel Kolomana Tichyho z fondov múzea.

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!