Galéria Jána Koniarka v Trnave (GJK)
* Jan Koniarek Gallery in Trnava

Galéria Jána Koniarka, Trnava

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Kopplova vila
Zelený kríček 3, 917 01 Trnava

Tel.: +421 33 551 16 59
E-mail: sekretariat@gjk.sk
Www: www.gjk.sk

 

Otváracie hodiny

 

Ut-Pi: 9.00 - 17.00
So-Ne: 13.00 - 18.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Kopplova vila, Synagóga, Kopplova vila + Synagóga (K,S,K+S)

Základné vstupné - dospelí: 1,50 € - 1,20 € - 2,30 €
Zľavnené vstupné: 0,80 € - 0,60 € - 1 €
Skupinové vstupné (viac ako 7 osôb): 0,50 €
Podrobnosti o vstupnom nájdete na oficiálnej stránke GJK

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: ÁNO

História-popis

Galéria Jána Koniarka, TrnavaGaléria Jána Koniarka vznikla v Trnave v roku 1976. V jej názve figuruje kľúčová osobnosť slovenského sochárstva Jána Koniarka, ktorý žil v rokoch 1924 - 1952 a pôsobil v Trnave.
Galéria Jána Koniarka, TrnavaGaléria sa zameriava na výtvarné umenie 20. a 21.storočia, na umelcov aktívnych na európskej scéne, ako i na výtvarníkov pôsobiacich v Trnave.
Sídlom galérie je od roku 1992 bývalá veľkostatkárska vila nazývaná Kopplova vila.
Poslaním galérie je budovanie zbierkového fondu a Galéria Jána Koniarka, Trnavasprístupňovanie umeleckých diel verejnosti, ako i spracovávanie dokumentácie a riešenie vedecko-výskumných úloh. Súčasťou galérie je odborná knižnica. Galéria Jána Koniarka je taktiež jedna zo zakladateľských organizácií medzinárodnej siete inštitúcií zameraných na prezentáciu súčasného umenia Art Centres of Europe.
Osobitnou kapitolou v aktivitách galérie je od roku 1991 jej funkcia hlavného usporiadateľa medzinárodnej súťažnej prehliadky plagátovej tvorby - Trienále plagátu Trnava (TPT).

Expozície

JÁN KONIAREK - zakladateľ moderného slovenského sochárstva

Galéria Jána Koniarka - prístavbaV roku 2002 vstúpila do kultúrneho života Trnavy a celého Slovenska Stála expozícia sochárskej tvorby Jána Koniarka. Umelecký odkaz Jána Koniarka (30. 1. 1878 Voderady - 4. 5. 1952 Trnava) sa stal základom moderného slovenského sochárstva. Vybudovanie prístavby galerijnej budovy Kopplovho kaštieľa a realizácia stálej expozície je na Slovensku unikátnym počinom a predstavuje približne 60 diel Jána Koniarka. Expozícia umožňuje okrem vizuálneho aj haptický zážitok, pretože všetky sochy okrem mramorových sú určené aj na hmatové poznávanie divákmi.

 

 

 

KLENOTY DOMOVA - slovenské klasické umenie 20. storočia

 

Galéria portrétov - výber diel z kolekcie portrétneho žánru reprezentujúce vývoj portrétneho maliarstva od konca 18.storočia po súčasnosť zo zbierok GJK

 

Fotogaléria z expozícií

Galéria Jána Koniarka, Trnava Galéria Jána Koniarka, Trnava Galéria Jána Koniarka, Trnava Galéria Jána Koniarka, Trnava Galéria Jána Koniarka, Trnava´
Galéria Jána Koniarka, Trnava Galéria Jána Koniarka, Trnava Galéria Jána Koniarka, Trnava  
Galéria Jána Koniarka, Trnava Galéria Jána Koniarka, Trnava Galéria Jána Koniarka, Trnava Galéria Jána Koniarka, Trnava
Galéria Jána Koniarka, Trnava Galéria Jána Koniarka, Trnava Galéria Jána Koniarka, Trnava  
  Galéria Jána Koniarka, Trnava Galéria Jána Koniarka, Trnava Galéria Jána Koniarka, Trnava  

 

Synagóga - Centrum súčasného umenia Trnava

 

Kalendárium

 

Kopplova vila:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
12.05.2017, vernisáž o 18.00 02.07.2017 Juliana Mrvová: Travelóg

Juliana Mrvová: TravelógKurátorka: Beata Jablonská
Hosť vernisáže: Gabriela Valls Schorr
Samostatná výstava Juliany Mrvovej pod názvom Travelóg je výberom najdôležitejších obrazov, kresieb a textov posledných piatich rokov, ktoré vznikali počas rezidenčných pobytov a ciest po Ázii, Európe a Amerike. Autorka sa počas nich venovala skúmaniu nových svetov pre svoju maľbu na vlastných výskumných výpravách.
Na rezidenčných pobytoch, ako aj cestovateľských putovaniach, skúmala krajinu, jej rastlinstvo a živočíšstvo a zoznamovala sa s ľuďmi, ktorí tam žijú. Z týchto mikro-príbehov neskôr skladá mentálne mapy – obrazy a kresby a zaznamenáva nielen svoje zážitky, ale aj svoj vzťah k danému miestu. Vystavené sú tiež diela, ktoré vznikli po návrate z ciest doma v ateliéri, a ktoré analyzujú skúsenosť z týchto pobytov a skúsenosť z tvorby v odlišnom prostredí.
Na výstave môžete vidieť veľkoformátové obrazy a kresby, ako aj skice a texty denníkového charakteru. Okrem záujmu o vedeckú kresbu rastlín je dôležitý aj motív rozprávania a putovania. V kresbách a maľbách je obsiahnutý záujem o ekológiu, sociálne a kultúrne špecifiká navštívenej krajiny či miesta. Do tvorby samozrejme vstupujú aj konkrétne výtvarné prejavy krajiny, ktoré majú vplyv na charakter kresby a maľby (napríklad v Mexiku či Indii).
Španielsky hosť Gabriela Valls Schorr je hudobníčka, výtvarníčka, pedagogička a cestovateľka, ktorá sa dlhodobo venuje štúdiu indickej miniatúry a túto dopĺňa vlastnými kolážovými zásahmi. Autorka s ňou prežila intenzívny mesiac spolupráce a spolubývania v Indickej Sohre v máji 2016.

 

15.06.2017, 17.00   Prednáška: „Et benedictus fructus ventris tui“ Ikonografia Navštívenia v stredovekej nástennej maľbe v Gemeri

Prednášajúci: Mgr. Peter Megyeši, PhD.
Galéria Jána Koniarka v Trnave ponúka návštevníkom prednášku Mgr. Petra Megyešiho, PhD. s názvom „Et benedictus fructus ventris tui“ Ikonografia Navštívenia v stredovekej nástennej maľbe v Gemeri. Scény Navštívenia v kostoloch v Ochtinej a v Koceľovciach predstavujú vzácny ikonografický typ so zobrazením nenarodených detí – Ježiša a sv. Jána Krstiteľa - v lone svätíc. Gemerské nástenné maľby sa radia k najstarším evidovaným príkladom sledovanej ikonografie vo fonde európskeho nástenného maliarstva. Prezentácia sa zameria na kontexty zobrazenia plodov v tele matiek. Peter Megyeši, nar.1985, absolvoval doktorandské štúdium na Katedre dejín a teórie umenia Trnavskej Univerzity v Trnave. V súčasnosti pôsobí ako pedagóg na Katedre teórie a dejín umenia FU TU v Košiciach a výskumný pracovník Ústavu dejín umenia SAV v Bratislave. V r. 2015 sa predstavil ako kurátor v Galérii Jána Koniarka v Trnave site-specific projektom Tets Ohnari Reflection v Synagóge – Centre súčasného umenia na Halenárskej ulici v Trnave.

 

13.07.2017, vernisáž o 19.00 27.08.2017 Erna Masarovičová / Katarína Kissoczy: Aká matka, taká Katka

Putovná prierezová výstava matky a dcéry - významných predstaviteliek sochárstva dvoch generácií na Slovensku
Kurátorka: Elena Porubänová

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!