GJK - Centrum súčasného umenia Trnava
* GJK - Centre of Contemporary Art in Trnava

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa

Synagóga - Centrum súčasného umenia
Halenárska 2, 917 01 Trnava

Tel.: +421 33 551 46 57
E-mail: sekretariat@gjk.sk, info@gjk.sk
Www: www.gjk.sk

 

Otváracie hodiny

 

október-apríl: Ut-Pi 9.00 - 17.00, So-Ne 13.00 - 18.00

máj-september: Ut-Pi 10.00 - 18.00, So-Ne 13.00 - 18.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Kopplova vila, Synagóga, Kopplova vila + Synagóga (K,S,K+S)

Základné vstupné - dospelí (K,S,K+S): 1,50 € - 1,20 € - 2,30 €
Zľavnené vstupné (K,S,K+S): 0,80 € - 0,60 € - 1 €
Skupinové vstupné (viac ako 7 osôb): 0,50 €
Podrobnosti o vstupnom nájdete na oficiálnej stránke GJK

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: ÁNO

História-popis

Expozícia judaík v synagóge v TrnaveŽidia v Trnave žili pravdepodobne už v časoch Veľkomoravskej ríše. Od 12. storočia tvorili Židia na území dnešného zípadného Slovesnka kompaktné osídlenie. Dôkazom toho, že žili i v Trnave, je skutočnosť, že rabi Eliezer ben Natan, ktorý okolo roku 1150 zastával funkcia rabína v Poznani, pochádzal z Trnavy. V druhej polovici 14. storočia bol rabínom v Trnave Ajzek Jicchak Tirnan, neskôr správcom bratislavskej rabínskej školy, napokon hlavným rabínom vo Viedni. V roku 1539 boli Židia z mesta vyhnaní kráľom Ferdinandom I. V 18. storočí mesto Trnava pokračovalo v boji proti židom, hoci v meste nebýval ani jediný. Trnava protestovala dokonca proti tomu, aby si Budínsky Židia postavili synagógu. Zákaz pobytu židov v meste zmenil až Tolerančný patent Jozefa II. V tých dobách patrila Trnava pod rabinát v Cíferi. Roku 1831 kúpili Židia na Halinovej ulici pozemok a vo dvore postavili modlitebňu. Zaujímavé na tom bolo, že aj kresťanské obyvateľstvo prispelo značným obnosom na prvú stavbu po vyhnaní. Obec sa stále väčšmi rozmáhala. Roku 1855 sa odlúčila od cíferskej, Trnava sa stala sídlom rabinátu. Aj cíferský rabín Šimon Sidon sa odsťahoval do Trnavy. Po židovských kongresoch v Michalovciach a Budapešti sa v Trnave vytvorila náboženská obec status quo ante. Roku 1891 postavila obec synagógu podľa plánov viedenského architekta Jakuba Gartnera. V záhrade synagógy postavila náboženská obec pomník na pamiatku umučených za 2. svetovej vojny. Projektoval ho architekt Artur Slatinský-Szalatnay. Pozostáva zo sarkofágu s nápisom : “Našim umučeným 1942-1945“ a má symbolický podstavec s troma stĺpmi. V zadnej časti dvora bol bet ha-midraš, kóšer kuchyňa a byt rabína. V roku 1896 bola v Trnave založená aj ortodoxná židovská náboženská obec. Ortodoxná obec mala aj ješívu, ktorej počet študentov kolísal medzi 100 a 150. Ortodoxnú synagógu od synagógy status qua ante oddeľuje iba úzka ulica. Podľa ortodoxného zvyku je bez pompy a bez veží. Hoci z Synagóga v Trnavevonku pôsobí stavba veľmi skromne, vnútro je impozantné a vyvoláva v návštevníkovi priaznivý dojem. V súčasnosti je v súkromnom majetku a jej budúcnosť je neistá. Starý cintorín založili v roku 1801 a je vlastne druhým židovským cintorínom v Trnave. Prvý bol zriadený niekedy v 12. či 13. storočí. Dnes o ňom nevieme ani to, kde sa nachádzal. Nový cintorín leží na okraji mesta. Založili ho v roku 1879. Je výnimočný v tom, že sa na ňom pochovávali tak príslušníci ortodoxie ako aj status quo. Roku 1930 dosiahol počet Židov v Trnave 2.728 z celkového počtu 23.973 obyvateľov. Nástup fašizmu postupne zničil túto rozvíjajúcu sa židovskú komunitu. Trnavských židov začali deportovať v marci roku 1942 spolu s ortodoxným rabínom Izidorom Friedmanom a status quo rabínom Eduardom Reichom. V súčasnosti sa v Trnave aj na šabat ťažko zostavuje minjan (modlitebné minimum 10 mužov vo veku nad 13 rokov).

Synagógu status quo ante postavili v roku 1891 podľa plánov viedenského architekta Jakuba Gartnera. Stavba s výraznou dvojvežovou fasádou slúži po čiastočnej rekonštrukcii pre potreby Galérie Jána Koniarka. Expozícia MŽK je inštalovaná na ženskej galérii. Pred synagógou umiestnili po druhej svetovej vojne pamätník Holokaustu, postavený podľa návrhu architekta Artura Szalatnaia-Slatinského.

 

Expozície

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
24.05.2017, vernisáž o 18.00 16.06.2017 DIALOG / DIAGONAL

DIALOG / DIAGONALUmenie bez hraníc/Kunst ohne Grezen - medzinárodná výstava nemeckých, švajčiarskych, rakúskych a slovenských členov združenia DIAGONAL
Kurátori: Marian Komáček (SK), Kurt Freundliger (AT)
Hudobný hosť vernisáže: Adriena Bartošová
Keď sa koncom februára roku 1988 vo viedenskom ateliéri Prof. Kurta Freundlingera konštituoval klub nezávislých umelcov s názvom Art/diagonal, nikto zo zúčastnených umelcov, milovníkov dobrého umenia netušil, že toto zoskupenie v budúcom roku 2018 úspešne oslávi tridsať rokov svojej nepretržitej existencie.
Ako všetko vzniklo? Na začiatku bol nápad zoskupiť voľné spoločenstvo umelcov, tvoriacich v Rakúsku a priľahlých krajinách s mottom: “Umenie bez hraníc”. Je to spoločenstvo umelecky vyzretých individualít, ktorých spoločným jazykom je síce nemčina, ale univerzálnym jazykom je “reč umenia” Táto univerzálna reč slúži k aktivovaniu autorov, ale aj divákov a návštevníkov k hrdosti byť príslušný k spoločnému stredoeurópskemu kultúrnemu regiónu. Čo sa v súčasných každodenných súvislostiach meniacej sa Európy veľmi cení.
Napriek tomu, že umelci majú každý svoj výtvarný prejav, napriek tomu, že sú z rôznych regiónov, napriek tomu, že vyznávajú iné životné priority, napriek širokej vekovej hranici a priebežnej generačnej výmene autorov v klube, majú čosi spoločné: Pomocou tvorivosti, kreativity, farby, formy, kompozície vplývať vedome, ale i podvedome na spoločenské dianie v spoločnom európskom dome a odovzdať súčasníkom a budúcim generáciám odkaz či reflexiu idei "umenia bez hraníc". Je to logická esencia dlhoročného vývoja a zároveň možnosť ako vyjadriť vlastné pocity, emócie, myšlienky, sny, dynamiku ale aj nehu, pokoru a vyrovnanosť.
Členmi klubu sú umelci z Rakúska, Nemecka, Slovenska, Poľska, Švajčiarska a Ukrajiny. Slovensko reprezentujú dvaja autori, Marián Komáček a Ján Ťapák. Klub vystavuje okrem domovskej Viedni aj v Linzi, Grazi, St. Poltene, Steyeri ale aj v Taliansku, Nemecku, Portugalsku a dvakrát sa v minulosti predstavili i slovenskému publiku v Trenčíne a Senici.
Názov výstavy DIALOG / DIAGONAL ktorú klub predstavuje trnavskému publiku v Synagóge - Centre súčasného umenia je tiež synonymom zámeru viesť s divákom otvorený dialóg. Predstavené diela sú nové a výber diel je ponechaný na autorov. Návštevníci sú konfrontovaní s rôznym výtvarným prejavom od realistického až po abstraktný, či už u dvojrozmerných či trojrozmerných exponátov, pričom prevažujú diela skôr abstraktné alebo semi-abstraktné. Abstrakcia vo svojej podstate ponúka oveľa viac možností sprostredkovať myšlienku, či náladu autora. Predovšetkým dá príležitosť umelcovi spraviť niečo úplne nové, nečakané, čo tu predtým ešte nikdy nebolo. Možno je i ťažké identifikovať myšlienkové súvislosti medzi jednotlivými dielami v kolekcii, ale pre veľa umelcov je to jedinečná možnosť prezentácie v danom umeleckom kolektíve. Ide teda o salónny druh výstavy. V každom prípade si klub zakladá skôr na pozitivite, harmónii, kvalite, remeselnom prevedení diel a už menej na disharmónii provokácii alebo deštrukcii.

 

18.06.2017 02.07.2017 IMAGO ANIMA Umenie ducha (Hommage à Teodor Tekel)

- maliarske sympózium

 

13.07.2017, vernisáž o 18.00 27.08.2017 Žofia Dubová: Aspect / Prospect

Výstava začínajúcej maliarky, držiteľky Ceny rektora VŠVU (2016) za najlepšiu diplomovú prácu v kurátorskej koncepcii víťazky štipendia Radislava Matuštíka (GMB, Bratislava, 2016).
Kurátorka: Barbora Komárová

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!