Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch
* Art Gallery of Ernest Zmetak in Nove Zamky

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Björnsonova 1, 940 54 Nové Zámky

Tel.: +421 35 640 84 40, +421 35 640 84 41-2
E-mail: galerianz@galerianz.eu
Www: www.galerianz.eu

 

Otváracie hodiny

 

Ut-Pi  8.00 - 17.00, So  9.00 - 13.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné - stále expozície: 1,50 €
Základné vstupné - výstavy: 1 €
Zľavnené vstupné: 0,50 €
Bezplatný vstup: VŠ - umelecký smer a učitelia

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Galéria umeniaGaléria umeniaGaléria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, predtým Galéria umenia, Galéria XC, Požitavská galéria a pôvodne Galéria umenia, vznikla v roku 1979.

 

Expozície

Stála expozícia galérie je umiestnená na prvom poschodí budovy Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch. Zameriava sa na stredoeurópske výtvarné umenie 18. a 19.- teho storočia a na umenie 19. a 20.-teho storočia na Slovensku a v Maďarsku.
Expozícia Lajosa Kassáka je umiestnená na druhom poschodí budovy a má dokumentačný, literárny a výtvarný charakter.

 

Fotogaléria

Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia
Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia
Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia
Galéria umenia Martin BENKA (1888-1971): Slovenské leto, okolo 1930 Vincent Hložník (1919-1997): Cirkus, 1944 M.A.Bazovský (1899-1968): Chvála slnku, 1947 Galéria umenia

 

Kalendárium

 

GALÉRIA PLNÁ HUDBY
Program na september - december 2017 (PDF)

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
30.11.2017 14.01.2018 MILAN BOČKAY – RUKA MAJSTRA

Kurátor: Helena Markusková
Aktuálna výstava majstra analytickej maľby a vizuálnych metafor poskytuje prierez tvorbou z uplynulých rokov. Dojem retrospektívy umocňujú objavné rozvinutia vlastných tém, úvah o umení, umelcoch, role majstrov a žiakov. Milan Bočkay glosuje svoj pohľad na médium maľby, ktorému zostal verný. Listuje v dejinách umenia, nenápadne predkladá paradox – maľuje kresby najvýznamnejších umelcov: Leonardove technické i výtvarné náčrty, Malevičove suprematické kompozície, Picassove parafrázy, van Goghove kresby. Obdivuhodne manévruje v dejinách, v rôznych výtvarných tradíciách a spôsoboch zobrazovania. A samozrejme komentuje ich. Nezakladá na okoklamných hrách, lebo pasce vnímania „ilúzie ilúzie“ sa stali jeho autorskou značkou a štýlotvorným prvkom. Prekvapí skôr absolútnym súladom všetkého, kresby a maľby, dejín a súčasnosti, východnej a západnej výtvarnej tradície.... Navyše návrat k téme kresby ako fundamentu maľby, zachytenej v maľbe – je viacnásobným paradoxom a ďalším z vydarených „posunov“ umelca. Samostatný cyklus venoval svojmu majstrovi Rudolfovi Filovi (Fila kreslí... 2015-), v ktorom komentuje jeho náčrty zachytávajúce diela rôznych umelcov, nosnými prvkami vlastnej zásobárne. Odohráva sa to privlastnením a evokáciou filovského výtvarného uvažovania, pripomínajúc jeho prevratnú rolu (nielen) v dejinách slovenského výtvarného umenia. Výstava prezentuje celé spektrum exkurzov Milana Bočkaya do umenia – vrátane analýz médií ich vlastnými prostriedkami, meditácií o trvalých hodnotách, o prínosoch výrazných individualít do dejín umenia.
Milan Bočkay (1946) študoval na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave u Rudolfa Filu a Štefana Schwartza (1961 – 1965) a na Vysokej škole výtvarných umení (1965 – 1971) u Dezidera Millyho a Petra Matejku. Pedagogicky pôsobil na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave. Je členom skupiny A – R. Samostatne vystavuje od roku 1980. V Galérii umenia v Nových Zámkoch mal samostatnú výstavu v roku 1993, zúčastnil sa projektu PERTU zameranom na hľadanie analógií v súčasnom slovenskom a maďarskom umení (s Gyulom Pauerom, 2001) a viacerých skupinových výstav (Za Malevičom, 2000, Kóany, 2002, Varianty na mail art, 2004, Pocta Kassákovi3, 2007).

 

07.12.2017, 17.00   ZO ŠUFLÍKA HSTORIKA

ZO ŠUFLÍKA HSTORIKA- prednáška Mgr. Martina Šugára, Ph.D.

Identifikácia a atribúcia reprezentačného portrétu grófa Karla Jozefa Batthyányho,
nositeľa Veľkého kríža Kráľovského uhorského rádu sv. Štefana

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!