Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch
* Art Gallery of Ernest Zmetak in Nove Zamky

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Björnsonova 1, 940 54 Nové Zámky

Tel.: +421 35 640 84 40, +421 35 640 84 41-2
E-mail: galerianz@galerianz.eu
Www: www.galerianz.eu

 

Otváracie hodiny

 

Ut-Pi  8.00 - 17.00, So  9.00 - 13.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné - stále expozície: 1,50 €
Základné vstupné - výstavy: 1 €
Zľavnené vstupné: 0,50 €
Bezplatný vstup: VŠ - umelecký smer a učitelia

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Galéria umeniaGaléria umeniaGaléria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, predtým Galéria umenia, Galéria XC, Požitavská galéria a pôvodne Galéria umenia, vznikla v roku 1979.

 

Expozície

Stála expozícia galérie je umiestnená na prvom poschodí budovy Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch. Zameriava sa na stredoeurópske výtvarné umenie 18. a 19.- teho storočia a na umenie 19. a 20.-teho storočia na Slovensku a v Maďarsku.
Expozícia Lajosa Kassáka je umiestnená na druhom poschodí budovy a má dokumentačný, literárny a výtvarný charakter.

 

Fotogaléria

Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia
Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia
Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia Galéria umenia
Galéria umenia Martin BENKA (1888-1971): Slovenské leto, okolo 1930 Vincent Hložník (1919-1997): Cirkus, 1944 M.A.Bazovský (1899-1968): Chvála slnku, 1947 Galéria umenia

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
07.09.2017, vernisáž o 17.00 14.10.2017 PERTU NO 12 – Emese Benczúr – Emőke Vargová

PERTU NO 12 – Emese Benczúr – Emőke VargováKurátor: Helena Markusková
Projekt PERTU vznikol v roku 1993 ako pokus o nosný projekt medzinárodného významu, v malých priestoroch regionálnej galérie. Po prvých ročníkoch a krátkej prestávke, ho obnovila Helena Markusková v roku 1999. Zmenila zameranie na hľadanie analógií v súčasnom slovenskom a maďarskom umení. Zvolila model, založený na dialógu dvoch názorovo či generačne blízkych výrazných osobností, v ktorom určujúcu rolu zohrávajú náhodné paralely. Počas predošlých rokov PERTU prešiel naprieč slovenskou a maďarskou výtvarnou scénou. Stretli sa v ňom: László Fehér a Martin Knut (1999), Milan Bočkay a Gyula Pauer (2001), Július Koller a Sándor Pinczehelyi (2003), Ádám Kéri a Juraj Meliš (2005), Peter Bartoš a Tamás St.Auby (2007), Klára Bočkayová a Zsófia Pittmann (2009), Juraj Bartusz a István Nádler (2011), Károly Hopp-Halász a Peter Rónai (2013), Milan Dobeš a János Fajó (2015).
Dvanásty ročník nadväzuje na ťažiskový program hľadania analógií, pokračuje v mapovaní náhodných paralel v súčasnom slovenskom a maďarskom umení. Vytvára na oboch scénach jedinečný konfrontačný priestor odkrývajúci nové súvislostí. V tejto komunikatívnej hre, rovnako dôležitú rolu majú podobnosti i odlišnosti. Aktérmi aktuálneho ročníka sú výtvarníčky s vyhranením nazeraním: Emese Benczúr (1969) a Emőke Vargová (1965).
Medzi ich diametrálne odlišnou tvorbou je niekoľko styčných bodov. Obe vstúpili na scénu začiatkom deväťdesiatych rokov v čase nástupu iných médií. Počas maliarskych štúdií sa vydali cestou experimentov. Hľadali možnosti sebavyjadrenia netradičnou formou, netradičnými materiálmi. Zapájali do diel autobiografické prvky, situácie z každodennej reality, predmety zo svojho okolia. Spája ich sebareflektívne videnie, odkrývanie efemérnych stavov a pocitov, hravosť a kritické myslenie. Nosným motívom ich diel je tematizácia času, tvorivej práce, poznávania, ženskej existencie, zviditeľnenia neviditeľného. Materiály s ktorými pracujú sú nositeľmi významov – cez bežné námety odkrývajú charakter medziľudských vzťahov, krehkosti bytia, poukazujú na stereotypy spojené s rodovými rolami.
Kým diela Emőke Vargovej nadväzujú na dedičstvo štrukturálnej a analytickej maľby a konceptuálneho umenia, odrážajú záujem o texturálne kvality, hry svetla, transparencie, krehké materiály, procesuálnosť existenciálny a esenciálny rozmer bytia, pohybujú sa na rozhraní imaginatívneho videnia a projektového myslenia postkonceptuálneho umenia, u Emese Benczúr prevláda zmyselná vizualita neokonceptuálneho umenia. Jej pohrávanie sa s textovými odkazmi podnecuje k zamysleniu a stanoveniu vlastnej hierarchie hodnôt. Diela oboch výtvarníčok sú prekvapivo kompatibilné – obohacujú slovensko-maďarský výtvarný kontext o nový rozmer.

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch pozýva na komentovanú prehliadku výstavy
28.09.2017 o 17:00 - Náhodné paralely
12.10.2017 o 17:00 - Autobiografické a rodové čítanie

 

19.10.2017, vernisáž o 17.00 25.11.2017 Lucia Dovičáková - Byť ženou je...

Kurátor: Ľudmila Kasaj Poláčková
Pozvánka na výstavu (PDF)
Prvá samostatná výstava Lucie Dovičákovej v Galérii umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch predstavuje verejnosti mladú autorku, ženu, ktorá svojou úprimnosťou odkrýva ženské taje mysle. Autorka vo svojich diel(k)ach ženskou optikou vizuálne zachytáva prozaické momenty z našich životov. Často v duchu – len som si odskočila od sporáka, kojenia a pod. V jej ironizujúcich prácach je jasne cítiť rozkol medzi ženskými snami a skutočnosťami. Pochybnosti, nevyjasnené otázky i ženskú frustráciu zo spoločenského očakávania od úloh, v ktorých sa od narodenia nachádzame... veď predsa Byť ženou je...(!?!!) Jedna moderátorka o tom píše, že úžasné... odpovede o tom, aké to je, naozaj možno nájdete práve v dielach tejto maliarky. K výstave bude vydaný aj sprievodný plnofarebný katalóg.

Lucia Dovičáková (1981) študovala na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach, v Ateliéri súčasného obrazu. V Košiciach doteraz žije a tvorí. V roku 2006 sa stala finalistkou Ceny Oskára Čepana, v roku 2011 sa stala laureátkou ceny Tatra Banky. Jej tvorba je veľmi sviežim príspevkom do súčasného domáceho diskurzu „ženského maliarstva“.

 

30.11.2017 14.01.2018 Milan Bočkay

Kurátor: Helena Markusková

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!