Galéria Nedbalka, Bratislava

Galéria Nedbalka, Bratislava

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Galéria Nedbalka, BratislavaGaléria Nedbalka, n.o.
Nedbalova 17, 811 01 Bratislava

Tel.: 421 2 54 41 02 87
Facebook: www.facebook.com/Nedbalka
Www: www.nedbalka.sk

 

Otváracie hodiny

 

Utorok - nedeľa: 13.00 - 19.00 h

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Dospelí 4 € (v cene vstupného je káva alebo čaj v kaviarni zadarmo)
Zľavnené 1-2 €

 

História-popis

Galéria Nedbalka, BratislavaGaléria Nedbalka si stanovila cieľ predstavovať verejnosti prostredníctvom svojich aktivít diela slovenského výtvarného umenia 20. storočia. Ťažisko zbierky spočíva v maľbe, ale sú v nej zastúpené aj socha a grafika.
Galéria Nedbalka, BratislavaGaléria diela prezentuje prostredníctvom stálej expozície, krátkodobých výstav, odborných publikácií a výstavných katalógov. Primárne sa venuje výstavnej činnosti z tvorby slovenských autorov.

Budova Galérie Nedbalka ukrýva nečakane pôsobivý interiér s vnútorným členením, pripomínajúcim Guggenheimovo múzeum v New Yorku. Štyri poschodia však predovšetkým poskytujú priestor pre stálu expozíciu, venovanú zrodu a vývinu výtvarnej moderny Slovenska.

 

 

Služby:

Galéria Nedbalka, BratislavaVo výstavných priestoroch je na štyroch poschodiach vytvorená stála expozícia venovaná zrodu a vývinu výtvarnej moderny, ktorá ponúka pomerne ucelenú predstavu o slovenskej výtvarnej scéne tohto obdobia. Vďaka zaradeniu diel do príslušných kontextov vo vývoji umenia expozícia predstavuje aj vzájomné prepojenia a súvislosti, pričom diela si uchovávajú vlastné kvality a vynikajú ako jedinečné umelecké diela. Galéria Nedbalka, BratislavaNa základe týchto skutočností expozícia ponúka skvelý prierez dejinami slovenského maliarstva a sochárstva.
Obraz dejín maliarstva a sochárstva na Slovensku v 20. storočí je vystavaný z diel L. Mednyánszkeho, D. Skutezkého, M. Galandu, M. Benku, M. Laluhu, M. Paštéku, L. Gudernu a mnohých ďalších tvorcov, ktorí zásadne ovplyvnili vývoj umenia v tejto krajine. Na prízemí nájdu návštevníci aktuálnu výstavu primárne venovanú tvorbe slovenských autorov.

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
15.11.2017 14.01.2018 Terra Incognita – Katarína Kvietiková-Bekéniová

Kurátorka: Bohunka Zamecová
Stretnutie verejnosti s autorkou a kurátorkou: 16.12.2017
Názov výstavy Kataríny Bekéniovej Kvietikovej Terra Incognita nie je vôbec náhodný, práve naopak. Presne definuje jej súčasný status quo. Prvýkrát sa vo svojom výtvarnom prejave neuchyľuje k vyjadreniu myšlienky figúrou či určitou realistickou popisnosťou. Našla nový smer abstrakcie, kde je možné spracovávať tému úplne iným spôsobom. Farba, tvar, línie a štruktúry jej pomáhajú objavovať a realizovať, čím sa chce vyjadriť na plátne, preglejke či papieri. Nechce veľa rozprávať, chce ukázať vášeň a nebojácnosť. Prijať a riadiť náhodu, aby ani náhodou nebola samoúčelná. Vedieť presne viesť štetec, nech poslúcha hlavu a podriadi sa vopred danej štruktúre. Farby, ktoré doteraz ignorovala, sa jej zrazu zjavujú na palete. Až pri samotnom tvorivom procese si uvedomila, že tieto zmeny nie sú náhodné. Podvedome a neskôr aj vedome do maľby prenáša kus tapisérie. Vždy ju fascinovali detaily stvorené vlnou. Preniesť ich na plátno je veľmi ťažké, ale ona sa pokúša zachytiť jej ľahkosť a pretaviť ju do média maľby. Grafické listy – monotypie sa následne odvíjajú od dynamiky maľby. Katarína sa vo svojich najnovších dielach pokúša spojiť, prepliesť a uviesť do dialógu tieto tri úplne rozdielne techniky. Čoho sa naozaj nevie a nechce zbaviť, je forma linky ako takej. Práve ona jej pomohla nadviazať dialóg medzi špeciálnym typom netkanej tapisérie – arttexom, maľbou a grafikou. Linku používa úplne podvedome, čo pravdepodobne súvisí s jej grafickým školením. Čiara je súčasťou celej jej tvorby a pomohla jej otvoriť i nový svet abstraktnej maľby. Na výstave Terra Incognita v Galérii Nedbalka predstavuje kolekciu svojich najnovších diel, doplnenú o staršie práce z rokov 2015 a 2016.
Katarína Kvietiková-Bekéniová sa narodila 12. augusta 1967 v Uherskom Hradišti (Česká republika). Študovala grafiku a knižnú ilustráciu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Dušan Kállay). Venuje sa kresbe, grafike, maľbe a špeciálnemu druhu tapisérie – arttexu. Žije a tvorí v Bratislave-Rusovciach. Je zakladajúcou členkou združenia T.R.Y. a členkou Klubu textilných výtvarníkov ARTTEX.

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!