Oravská galéria (OG) Dolný Kubín
* Orava Gallery Dolny Kubin

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Župný dom Dolný Kubín
Hviezdoslavovo námestie 11, 026 01 Dolný Kubín

Tel.: +421 43 586 32 12
E-mail: ogaleria@nextra.sk, orgaldk@vuczilina.sk
Www: www.oravskagaleria.sk, FACEBOOK, Google Art Projekt

 

Otváracie hodiny

 

Ut-Ne 10.00 - 17.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Oravská galéria - Galéria roka 2015Oravská galéria - Galéria roka 2015Základné vstupné - stále expozície: 2 €
Základné vstupné - výstava: 1 €
Dôchodcovia: 1 €
Deti, študenti: bezplatne

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: ÁNO

 

 

História-popis

Župný dom Dolný Kubín 2011, foto poskytla Oravská galériaŽupný dom - priečelie 2012, foto poskytla Oravská galériaVznik Oravskej galérie v Dolnom Kubíne podmienila v roku 1965 výrazná výtvarná kultúra oravského regiónu, splynutím profesionálneho umenia s ľudovým výtvarným prejavom. Administratívnym a výstavným centrom Oravskej galérie je Župný dom z konca 17. storočia, ktorý sa nachádza v Dolnom Kubíne na historickom Hviezdoslavovom námestí. Baroková murovaná budova s ústredným arkádovým dvorom si zachovala svoju dnešnú podobu z poslednej rozsiahlej obnovy z roku 1893. Čelná fasáda budovy má neobarokovú úpravu z roku 1896. Župný dom Dolný Kubín 2011, foto poskytla Oravská galériaNa fasáde je medzi prvým a druhým poschodím nad hlavným vchodom do budovy reliéfny polychrómovaný, pieskovcový župný erb Oravy z 18. storočia. V roku 1994 bola ukončená jeho rozsiahla generálna rekonštrukcia, ktorou galéria získala 1.800 m2 expozičných a výstavných plôch.
Zbierkový fond galérie tvorí 8 výtvarných disciplín v počte cca 8000 kusov výtvarných diel.

 

 

FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

Expozície

Župný dom Dolný Kubín/County Hall Dolny Kubin:

 

V roku 1995 v Župnom dome sprístupnila galéria trvalé expozície z vlastných zbierok:
- Staré umenie 15.-19. storočia
- Ikony
- Slovenské výtvarné umenie 20. storočia
- Tradičné ľudové umenie
- Štefan Siváň – rezbár z Oravy

 

ŠTEFAN SIVÁŇ - rezbár z Oravy, foto poskytla Oravská galériaŠTEFAN SIVÁŇ - rezbár z Oravy

- nová stála expozícia zo zbierok Oravskej galérie na prízemí Župného domu, slávnostne otvorená od 10.12.2010
Autorka koncepcie expozície a kurátorka: PhDr. Eva Ľuptáková
Autor fotografií: Stanislav Bodorík
Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie SPP v grantovom programe Dedičstvo regiónov.
Stálu expozíciu z vlastných zbierok Štefan Siváň – rezbár z Oravy pripravila Oravská galéria v Dolnom Kubíne v roku 2010 pri príležitosti 45. výročia založenia galérie.
Štefan Siváň, rodák z hornooravskej obce Babín, patrí medzi najvýznamnejších insitných tvorcov na Slovensku. Jeho tvorba nebola ovplyvnená žiadnym umeleckým školením a vykryštalizovala do autentického výtvarného výrazu, charakterizovaného robustným formovaním materiálu, špecifickou modeláciou tvarov a priestorovým vnímaním autodidakta.
K vyrezávaniu plastík sa dostal cez výrobu betlehemov, s ktorými chodil v 20. a 30. rokoch 20. storočia koledovať po Slovensku, Morave a Čechách. Celý život bol roľníkom a kolárom a postupne popri práci na gazdovstve vytváral voľné plastiky, ktoré vychádzali z tradícií sakrálneho sochárstva a preberali zaužívané ikonografické schémy. V 60. rokoch sa o jeho tvorbu začali zaujímať niektorí slovenskí výtvarní umelci, teoretici a spisovatelia. Pod ich vplyvom začal Siváň po prvý krát vytvárať sochy väčších rozmerov a rozšíril aj záber spracúvaných námetov. Drevené sošky a sochy v pestrej motivickej škále sa postupne stali predmetom záujmu galérií a múzeí. Najväčšiu zbierku plastík na Slovensku v počte 95 kusov od tohto autora vlastní Oravská galéria v Dolnom Kubíne.
V jeho tvorbe by bolo možné narátať niekoľko desiatok rôznych tém, mnohé však často opakoval a varioval. Náboženské námety, hlavne betlehemy, stáli pri zrode Siváňa – rezbára a sprevádzali ho celým životom. Sakrálne a biblické témy premieňal na členité naratívne výjavy. Z dedinského života zobrazil všetky formy roľníckej, remeselnej a pastierskej práce. Rodinu tiež varioval vo všetkých jej podobách. Najčastejšie zobrazoval matku obklopenú deťmi. Zo živočíšnej ríše často vyrezával medvede, kone, kravy, jelene, psy a samozrejme ovce. Vytváral aj exotické zvieratá – slony, ťavy a levy. Fascinujúce sú jeho figurálne úle v tvare krojovaných ženských postáv v životnej veľkosti.
Počas svojho dlhého života vytvoril rozsiahle dielo, ktoré vzbudilo zaslúženú pozornosť nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Pravidelne bol zastúpený na výstavách medzinárodného insitného umenia v Bratislave. Jeho plastiky nechýbali ani na veľkolepej prehliadke súčasného insitného umenia v Paríži v roku 1982. Siváňovo umenie sa objavilo, rozvinulo a odišlo s ním. V pravom zmysle slova nemôže mať rovnocenných nasledovníkov. Sila imaginácie a tvorivej fantázie mu bola nadelená v takej miere, akou nedisponoval na Slovensku žiadny z insitných tvorcov. Drobný vzrastom, monumentálny dielom - autentickým, neopakovateľným a jedinečným, ktoré sa stalo výpoveďou jednoduchého človeka – rezbára o svojej zemi, ľuďoch a ich každodenných radostiach i starostiach.

 

FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

Galéria Márie Medveckej Tvrdošín-Medvedzie

 

Slanický ostrov umenia Námestovo

 

 

Oravská galéria získala tretie miesto v súťaži Galéria roka 2014Oravská galéria získala tretie miesto v súťaži Galéria roka 2014.

Každoročne Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje súťaž Múzeum roka / Galéria roka. Oravská galéria sa v kategórii Galéria roka 2014 prihlásila projektmi Akvizícia výtvarných diel z 20. a 21. storočia, Reštaurovanie neskorobarokových sôch a Vydanie publikácií o Márii Medveckej pri príležitosti 100. výročia jej narodenia.

 

 

 

 

Kalendárium

 

Veľká výstavná sieň

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
23.11.2017, vernisáž o 16.30 21.01.2018 Michaela Rázusová Nociarová - Mentálna imunita

Pozvánka na výstavu (PDF), Tlačová správa (PDF)
Kurátorka: Mgr. Zuzana Danková
Architektonické spracovanie výstavy: Ing.arch. Miriam Šebianová
Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.
Tematika svetla, hladiny a vody sa v metafyzickom a mýtickom význame u autorky periodicky vyskytuje v maliarskych cykloch v rôznych obmenách. Od dokončenia doktorandskej práce opakovane touto témou symbolicky určovala čiaru medzi dvoma svetmi, svetom sna a bdenia, ako metaforický stav mysle v oscilácii medzi poznaným a objavovaným. Tenká hranica medzi svetom zmyslovým a pomenovaným, nedotknuteľným a videným sa stala dominantou jej tvorby. Redukciou vlastných skúseností (sny, spomienky) na fragmentárne časti zobrazuje vlastné symbolické chápanie efemérneho sveta. Sú to akési vizualizácie vnútorných skúseností, hmotných a duchovných hodnôt, koexistujúce s vonkajšou neuchopiteľnou realitou.

 

     

Malá výstavná sieň

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
23.11.2017, vernisáž o 16.30 21.01.2018 Štefan Kocka - POHĽAD DO MINULOSTI - reštaurovanie

Pozvánka na výstavu (PDF), Tlačová správa (PDF)
Kurátorka: PhDr. Eva Ľuptáková
Výstava v Oravskej galérii je koncipovaná nielen ako pohľad do minulosti, ale ako sonda do nedávnej minulosti reštaurátorskej práce autora. Vystavené sakrálne diela Ukrižovania, Najsvätejšej Trojice, sv. Jána Nepomuckého a sv. Františka sú dobou vzniku ohraničené rokmi od 1690 až do konca 18. stor. Kolekcia mortuárií, teda maľovaných pohrebných štítov s rodovým erbom je unikátnou ukážkou jedinečnosti tohto druhu umeleckého diela. Už od stredoveku bolo zvykom po smrti šľachtica vystavovať pri pohrebe a potom nad miestom jeho posledného odpočinku v kostole jeho štít s erbom, prilbu a ostatné časti výzbroje. V priebehu 16. storočia sa pri pohreboch rodový erb zo štítu preniesol na umelecké diela, ktoré prevzali jeho funkciu pri smútočných obradoch a po nich zostávali v kostoloch ako trvalá pripomienka zomretého.

 

     

Edukačné

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
01.12.2017 01.02.2018 Mystérium Vianoc z cyklu „Pohľady do zbierok“

Kurátorka výstavy: Eva Ľuptáková
Oravská galéria počas adventného i vianočného obdobia ponúka návštevníkom opäť nahliadnutie do svojich bohatých zbierok.
Najstarším zachovaným betlehemom na Orave je betlehem z Trstenej, jeho vznik bol pravdepodobne spojený s pôsobením rehoľného rádu františkánov, ktorí do Trstenej prišli v roku 1772. Na Orave sa v období Vianoc hrávali tzv. pastierske hry, ktoré dotvárali špecifickú atmosféru vianočných sviatkov. Oravské betlehemy nesú znaky prostredia, v ktorom vznikali, preto aj betlehemy okrem postáv svätej rodiny najčastejšie obsahujú figúry valachov, ovce, barany, kozy, psy, somáre. Valach sa často zobrazuje ako zbojník oblečený v zelenej košeli a súkenných nohaviciach s píšťalou a kapsou, ostatné postavy sú zvyčajne oblečené do oravského odevu. Veľkým zážitkom pre všetkých bol príchod betlehemcov. Všetky tieto momenty pôsobili nielen na tradovanie hier, ale aj na obohatenie vianočného obdobia.
Napriek spoločným znakom sa oravské betlehemy dajú rozdeliť do troch skupín: izbové betlehemy vychádzajú z klasickej podoby kostolného betlehemu; mechanické betlehemy
a statické, s klasickou ikonografickou formou. Tieto nosili betlehemci so sebou a hrávali pri nich svoje vianočné hry, tak ako aj jeden z najvýraznejších a osobitých zjavov slovenského insitného umenia s mimoriadne vzácnym a hodnotovým prejavom Štefan Siváň (1906 - 1995). K vyrezávaniu plastík sa dostal cez vyrezávanie betlehemov, s ktorými chodil v 20. - 30. rokoch koledovať. Prešiel nielen odľahlé miesta Slovenska, ale aj Moravu a Sliezsko. Betlehem i figúrky (bôžatá) si sám aj polychromoval a pri ich výrobe vychádzal z tradície rezbárstva sakrálnych plastík. Betlehem je súčasťou rezbárovej stálej expozície, vystavený v Oravskej galérii na prízemí Župného domu.
Vystavenú kolekciu zo zbierok Oravskej galérie dopĺňajú aj pozoruhodné ľudové diela - tabuľový betlehem z Tvrdošína, vyrezávané betlehemy od oravských rezbárov Ignáca Marcoňa (1880 - 1956), Ignáca Masničáka, Štefana Siváňa ml. (1945-2005) a zástupcov štyroch generácií rodiny Medvecký Beňo z Tvrdošína - Štefan Medvecký Beňo (1849-1924), Štefan Medvecký Beňo II. (1869 – 1941) a Jozef Medvecký Beňo (1927 – 2014). Zastúpenie majú aj iné regióny Slovenska dielami Dušana Benického (1950) a Jozefa Šátora. Výstavu dopĺňajú maliarske diela s adventnou a vianočnou tematikou insitných tvorcov Jula Považana, Ondreja Šteberla, Juraja Lauka, Michala Škrovinu a historické tlače s tematikou Narodenia.

     

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!