Nitrianska galéria Nitra
* Nitra Gallery Nitra

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Župné námestie 3, 949 01 Nitra

Tel.: +421 37 657 96 41-3
E-mail: kultura@nitrianskagaleria.sk, riaditel@nitrianskagaleria.sk
Www: www.nitrianskagaleria.sk

 

Otváracie hodiny

 

Ut-Ne  10.00 - 18.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné:
● Jednotné vstupné (na všetky výstavy): 3 €
● Reprezentačné sály: 2 €
● Salón: 2 €
● Galéria mladých: 1 €
● Bunker: 1 €

Zľavy (študenti, žiaci, dôchodcovia):
● Jednotné vstupné (na všetky výstavy): 1.50 €
● Reprezentačné sály: 1 €
● Salón: 1 €
● Galéria mladých: 0.50 €
● Bunker: 0.50 €

Skupinové vstupné (5 a viac osôb): 1 € /na osobu/
Rodinné vstupné (2 rodičia + deti): 4 €
Podrobné vstupné nájdete tu...

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Nitrianska galériaNitrianska galéria bola založená 1. januára 1965.
V odbornej pôsobnosti galéria kladie dôraz na umenovednú, výstavnú a edukačnú činnosť. Jej poslaním je budovanie zbierkového fondu, jeho ochrana, evidencia a umelecko-historický výskum. Výstavná činnosť je programovo zameraná na prezentáciu slovenského výtvarného umenia s dôrazom na umenie nitrianskeho regiónu, pričom v rámci recipročných akcií sa pripravujú tiež výstavy zo zahraničia.
Galéria sídli v budove bývalého župného domu. Táto štvorkrídlová palácová budova je Nitrianska galériaako chránená kultúrna pamiatka súčasťou mestskej pamiatkovej rezervácie “Horné mesto”. Ide o pôvodne barokovú stavbu z 18. storočia, postavenú pravdepodobne na starších základoch. Súčasnú podobu nadobudla počas poslednej architektonickej úpravy v duchu secesie v rokoch 1905-1908. Budova bola od svojho vzniku až do roku 1945 sídlom nitrianskej župy. V rokoch 1923-1929 tu vo funkcii župana pôsobil slovenský spisovateľ Janko Jesenský. V areáli župného domu sa v posledných rokoch uskutočnil rozsiahly archeologický výskum, ktorého výsledkom boli viaceré pozoruhodné nálezy (zvyšky stredovekých architektúr a včasnouhorského obranného valu s komorovou konštrukciou, hrob s kostrami dvoch detí zo staršej doby bronzovej).

 

Nitranska galéria získala ocenenie a titul GALÉRIA ROKA 2014Nitranska galéria získala v súťaži Galéria roka, ktorú vyhlasuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, 1. miesto a 25. mája 2015 si prevzala ocenenie a titul GALÉRIA ROKA 2014.

 

 

 

 

Expozície

Nitrianska galériaV súčasnosti disponuje Nitrianska galéria piatimi výstavnými priestormi: Reprezentačné sály prezentujú významné kolektívne celoslovenské i medzinárodné projekty, kurátorské výskumné úlohy a tiež súborné autorské výstavy. Nitrianska galériaSalón je určený komorným autorským prezentáciám. V roku 2001 bola obnovená činnosť Galérie mladých, ktorá mapuje tvorbu študentov i absolventov vysokých škôl výtvarného zamerania. Je to i priestor, v ktorom sa realizujú výstavné projekty študentov dejín umenia. Priestor pre alternatívne umenie Bunker od roku 2008 poskytuje študentom, výtvarníkom a mladým kurátorom možnosť experimentovania so súčasnými prejavmi umenia či už výtvarného, divadla, alebo hudby. Farebná galéria vznikla v roku 2010 a je to priestor na prezentáciu edukačných aktivít galerijného pedagóga.

 

Kalendárium

 

4-3-2-1... / Cyklus besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi / 12. ročník
Moderatorom literarnych vecerov bude Dado Nagy.
Tlačová správa k cyklu besied (PDF)
04.10.2017 o 18.00 / PISTA VANDAL
12.10.2017 o 18.00 / JURAJ SEBESTA
02.11.2017 o 18.00 / EVA LUKA
15.11.2017 o 18.00 / LACO KERATA
29.11.2017 o 18.00 / DENISA FULMEKOVA
13.11.2017 o 18.00 / JANKO ISA

 

GALÉRIA HUDBY - Cyklus komorných koncertov - 12. ročník / 2. polrok
Tlačová správa k podujatiu (PDF)
RENOMOVANÉ VOKÁLNE TRIO Z NÓRSKA / KONCERT DIEL PRE DVA PRVOTRIEDNE KLAVÍRNE KRÍDLA STEINWAY a FAZIOLI / POĽSKÁ SÚČASNÁ HUDBA V INTERPRETÁCII POPREDNÉHO POĽSKÉHO KVARTETA / ORCHESTRÁLNY KONCERT SO ŠPIČKOVÝMI SÓLISTAMI / LUTNOVÝ BAROKOVÝ RECITÁL

18. 10. 2017 o 19.00 - Trio Mediæval (NO)
Program: Aquilonis / stredoveká a renesančná hudba z Islandu, Nórska, Talianska, Anglicka

25. 10. 2017 o 19.00 - Nora a Miki Skuta ‒ dve koncertné krídla Steinway & Sons a Fazioli
Program: J. S. Bach, D. Šostakovič, I. Stravinskij

10. 11. 2017 o 19.00 - Štátny komorný orchester Žilina
Program: I. Szeghy, P. Krška, G. Bottesini, S. Prokofiev

21. 11. 2017 o 19.00 - Szymanowski Quartet (PL)
Program: K. Penderecki, M. Markowicz, F. Schubert, A. Liadov, F. Blumenfeľd, N. Sokolov, A. Glazunov

6. 12. 2017 o 19.00 - Igor Herzog – 13-zborová baroková lutna
Program: S. L. Weiss

 

Salón

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
14.09.2017, vernisáž o 18.00 22.10.2017 František Perger — Scénografia

Kurátorka: Slavka Civáňová
Pri príležitosti 80. narodenín významného slovenského scénického výtvarníka a dlhoročného interného scénografa DAB v Nitre Františka Pergera uvedie Nitrianska galéria od 14. septembra do 22. októbra 2017 súbornú výstavu jeho diela. Vernisáž sa uskutoční dňa 14. septembra 2017 o 18.00 hod. v Salóne Nitrianskej galérie.
František Perger sa narodil 15. júna 1937 v Kružlovskej Hute pri Bardejove v sklárskej rodine, no väčšinu svojho profesionálneho života prežil v Nitre. Je absolventom VŠMU v odbore scénografia u Ladislava Vychodila. Do nitrianskeho divadla nastúpil v roku 1962 ako scénický a kostýmový výtvarník a pôsobil v ňom takmer 40 rokov. Vytvoril tu viac než 110 scénických výprav a návrhov kostýmov, divadelných plagátov a bulletinov. Spolupracoval najmä s režisérmi Karolom Spišákom, Jozefom Bednárikom a Martinom Kákošom. Jeho scénografické riešenia spoluvytvárali úspešné inscenácie Leto a dym (1966), Matka (1968), Neznámy (1969), Dom Bernardy Alby (1979), Titus Andronicus (1981), Proso (1986) či Modrý vták (1988). Scénograficky sa podieľal na nitrianskych muzikáloch Pacho sa vracia (1995), Mária Stuartová (1995), Fidlikant na streche (1998), Báthoryčka (2000), Edith a Marlene (2004) a i.
František Perger zaraďuje medzi svoje najúspešnejšie počiny tie, ktoré pripravil s režisérom Jozefom Bednárikom: „Azda moja najúspešnejšia scéna bola k inscenácii Dom Bernardy Alby (1979), ktorá v tom čase bola jednoznačne najlepšou československou inscenáciou. K nezabudnuteľným patrí tiež Proso (1986), ktorú Divadlo Andreja Bagara vyviezlo na hosťovanie do vtedajšieho pražského Divadla na Vinohradoch. Nezabudnem nikdy, ako sa otvorila opona a diváci začali tlieskať scéne, ktorá sa pred nimi odkryla. Nestáva sa často, aby potlesk zaznel na začiatku hry. Vtedy prišiel za mnou Bednárik a zablahoželal mi: ,Fero, gratulujem Ti, to som ešte v živote nezažil.´“
Popri práci v nitrianskom divadle pôsobil František Perger ako scénograf aj vo viacerých divadlách na Slovensku a v zahraničí. Okrem scénografických návrhov pripravoval tiež návrhy kostýmov, bábok, divadelných plagátov, bulletinov. Rovnako realizoval scénické výpravy pre film a televízne inscenácie. Zúčastnil sa na mnohých kolektívnych domácich i zahraničných výstavách a pravidelne realizoval samostatné výstavy.
František Perger je súčasťou výraznej nitrianskej divadelnej generácie 70. až 90. rokov 20. storočia – tej, ktorá formovala poetiku Divadla Andreja Bagara v Nitre. Svoje skúsenosti odovzdával ďalej aj prostredníctvom spolupráce s amatérskymi a študentskými divadlami, podieľal sa na rôznych mestských projektoch.
„Divadlo má špecifickú poetiku, pravdepodobne si ma aj preto podmanilo. Ešte ako študent som mal výtvarné ambície, venoval som sa voľnej tvorbe, rád som portrétoval, ale divadlo ma natoľko pohltilo, že mi na inú umeleckú tvorbu nezvýšil čas,“ uviedol František Perger.
V rámci súbornej výstavy predstaví Nitrianska galéria takmer všetky oblasti Pergerovej tvorby v divadle, vo filme i v televízii, okrem scénických výprav je pripravená prezentácia kostýmovej a bábkarskej tvorby. Súčasťou výstavy bude takmer 25 makiet scén, ako aj viaceré scénografické návrhy zo zbierok autora, Divadelného ústavu v Bratislave, Šarišského múzea v Bardejove, Múzea židovskej kultúry v Bratislave, archívu Divadla Andreja Bagara v Nitre; niekoľko bábok zapožičalo Múzeum bábkarských kultúr a hračiek v Modrom Kameni. Súčasťou výstavy sú fotografie a videozáznamy s ukážkami tvorby Františka Pergera, plagáty a bulletiny z jeho dielne; doplnia ju zoznamy všetkých zrealizovaných výprav a výstav počas celej autorovej profesionálnej kariéry.

     

Reprezentačné sály

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     

Galéria mladých

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
14.09.2017, vernisáž o 17.30 22.10.2017 Kristián Németh — CRACK

Kurátor: Ľuboš Lehocký
Kristián Németh sa doposiaľ vo svojej tvorbe často vracal najmä ku kritickému dialógu so súčasnou katolíckou cirkvou. Výstavou Crack v Galérii mladých v Nitre sa však odkláňa od v minulosti pertraktovaných tém a vymedzených rámcov a svoje vyjadrenia buduje interpretačne otvorenejšie a všeobecnejšie. Jeho aktuálne inštalácie sú svojim koncíznym, úsporným, subtílnym, ale znepokojivým výrazom podobné tým z minulosti, no prekračujú staršie tematické a ideové horizonty.
Autor tu už nereflektuje napríklad trieštiaci sa vzťah konkrétneho jednotlivca k inštitúcii cirkvi, ale všíma si samotnú krehkosť ako fenomén, ktorý prestupuje akýkoľvek vzťah. Krehkosť je tu nahliadaná ako symbolická kvalita, všeobecný princíp či tušená a znenazdajky odhalená vlastnosť vecí, ľudí, hodnôt.
Némethove aktuálne práce možno vnímať aj ako krehké pomníky a pomníky krehkosti ako takej. Sú to opozitá monumentov konkrétnych historicko-politických udalostí alebo osobností, ktoré vídame v uliciach a na námestiach v podobe masívnej bronzovej hmoty, ktorá neraz stojí na krehkejších základoch ako autorova dočasná krištáľová architektúra v Nitrianskej galérii.

Kristián Németh (1983) absolvoval v rokoch 2008 – 2014 štúdium v intermediálnom ateliéri IN na Vysokej škole výtvarných umení pod vedením prof. Ilony Németh. Od roku 2016 pôsobí ako doktorand na katedre Socha, objekt, inštalácia pod vedením Martina Piačeka. V roku 2015 získal hlavnú cenu v ESSL Art Award. Vystavoval na Slovensku a v ďalších krajinách Európy, žije v Bratislave.

 

     

Bunker - výstavný priestor:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
21.09.2017, vernisáž o 18.00 22.10.2017 Kinder Küche Kirche

Vystavujúci autori: Jerguš Gálik, Dávid Kurinec, Štefan Sekáč, Zuzana Svatíková, Adam Svatík
Kurátorka: Martina Vyskupová
Výstava Kinder, Küche, Kirche predstaví spoločný projekt študentov Katedry úžitkového umenia bratislavskej VŠVU Jerguša Gálika, Dávida Kurinca, Štefana Sekáča, Zuzany Svatíkovej a tiež Adama Svatíka. Je vytvorený a reaguje priamo na galerijný priestor Bunkra, v ktorom bude výstava inštalovaná. Jej názov sa vzťahuje k obdobiu Slovenského štátu (1939 – 1945) – odkazuje na heslo „Deti, kuchyňa, kostol“, ktorým bol po vzore nacistického Nemecka podporovaný stereotyp ženy – matky. Bola definovaná ako starostlivá a obetavá bytosť, ktorá je potrebná v domácnosti a má vychovávať deti, čo bolo považované za vzor dokonalosti. Táto definícia z veľkej časti mýtizujúca jej úlohu, polarizovala mužský a ženský svet a zdôrazňovala mužskú nadradenosť a ženskú podriadenosť. Napriek rôznym sociálnym klišé, ako aj ideologickým významovým rovinám (radikálnym a extrémistickým teóriám alebo myšlienkam feministického hnutia) je žena aj dnes vnímaná ako tvorkyňa útulného domova a strážkyňa rodinného krbu.
Ústredným motívom prezentovaného projektu je otázka postavenia ženy v súčasnosti ako dôležitého prvku nielen v rodine, ale aj v celej spoločnosti. Túto skutočnosť autori sčasti ironizujú a dávajú ju do súvislosti so súčasnými často prehnanými a vyhrotenými spoločenskými náladami spojenými s extrémistickými a radikálnymi politickými názormi a prejavmi. Hravou, zámerne gýčovou formou sa pokúšajú navodiť príjemnú atmosféru v priestore, ktorý sám o sebe evokuje negatívne pocity (bunker je obrannou stavbou určenou na ochranu, ktorá súvisí primárne s obdobím vojny a bojov). V jednej časti budú inštalované predmety dennej spotreby z porcelánu, keramiky a skla spolu s ďalšími artefaktmi, ktoré navodzujú každodenný život a domácnosť v kontexte spomínaného výstavného miesta. V ďalšej časti budú prezentované objekty a inštalácie, ktoré pripomínajú akýsi absurdný posvätný priestor v nadväznosti na predtým zmienené, niekedy nezmyselné ideológie. Výtvarníci spoja svoj umelecký prejav v podobe autorských diel vlastného výtvarného zamerania s rôznymi formami digitálnych technológií a prvkami site specific a performatívneho umenia.
Jerguš Gálik, Štefan Sekáč, Zuzana Svatíková a Dávid Kurinec sú študentmi posledného ročníka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave na Katedre úžitkového umenia v Ateliéri keramiky (u MgA. Daniela Piršča) a v Ateliéri skla (u Mgr. Art. Patrika Illa). Zúčastnili sa na zahraničných stážach v Poľsku, Izraeli a Estónsku. Vystavovali v rámci študentských skupinových výstav doma aj v zahraničí. Adam Svatík je študentom Filozofickej fakulty Univerzity Karlovy v Prahe v odbore Filozofia.

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!