Nitrianska galéria Nitra
* Nitra Gallery Nitra

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Župné námestie 3, 949 01 Nitra

Tel.: +421 37 657 96 41-3
E-mail: kultura@nitrianskagaleria.sk, riaditel@nitrianskagaleria.sk
Www: www.nitrianskagaleria.sk

 

Otváracie hodiny

 

Ut-Ne  10.00 - 18.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné:
● Jednotné vstupné (na všetky výstavy): 3 €
● Reprezentačné sály: 2 €
● Salón: 2 €
● Galéria mladých: 1 €
● Bunker: 1 €

Zľavy (študenti, žiaci, dôchodcovia):
● Jednotné vstupné (na všetky výstavy): 1.50 €
● Reprezentačné sály: 1 €
● Salón: 1 €
● Galéria mladých: 0.50 €
● Bunker: 0.50 €

Skupinové vstupné (5 a viac osôb): 1 € /na osobu/
Rodinné vstupné (2 rodičia + deti): 4 €
Podrobné vstupné nájdete tu...

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Nitrianska galériaNitrianska galéria bola založená 1. januára 1965.
V odbornej pôsobnosti galéria kladie dôraz na umenovednú, výstavnú a edukačnú činnosť. Jej poslaním je budovanie zbierkového fondu, jeho ochrana, evidencia a umelecko-historický výskum. Výstavná činnosť je programovo zameraná na prezentáciu slovenského výtvarného umenia s dôrazom na umenie nitrianskeho regiónu, pričom v rámci recipročných akcií sa pripravujú tiež výstavy zo zahraničia.
Galéria sídli v budove bývalého župného domu. Táto štvorkrídlová palácová budova je Nitrianska galériaako chránená kultúrna pamiatka súčasťou mestskej pamiatkovej rezervácie “Horné mesto”. Ide o pôvodne barokovú stavbu z 18. storočia, postavenú pravdepodobne na starších základoch. Súčasnú podobu nadobudla počas poslednej architektonickej úpravy v duchu secesie v rokoch 1905-1908. Budova bola od svojho vzniku až do roku 1945 sídlom nitrianskej župy. V rokoch 1923-1929 tu vo funkcii župana pôsobil slovenský spisovateľ Janko Jesenský. V areáli župného domu sa v posledných rokoch uskutočnil rozsiahly archeologický výskum, ktorého výsledkom boli viaceré pozoruhodné nálezy (zvyšky stredovekých architektúr a včasnouhorského obranného valu s komorovou konštrukciou, hrob s kostrami dvoch detí zo staršej doby bronzovej).

 

Nitranska galéria získala ocenenie a titul GALÉRIA ROKA 2014Nitranska galéria získala v súťaži Galéria roka, ktorú vyhlasuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, 1. miesto a 25. mája 2015 si prevzala ocenenie a titul GALÉRIA ROKA 2014.

 

 

 

 

Expozície

Nitrianska galériaV súčasnosti disponuje Nitrianska galéria piatimi výstavnými priestormi: Reprezentačné sály prezentujú významné kolektívne celoslovenské i medzinárodné projekty, kurátorské výskumné úlohy a tiež súborné autorské výstavy. Nitrianska galériaSalón je určený komorným autorským prezentáciám. V roku 2001 bola obnovená činnosť Galérie mladých, ktorá mapuje tvorbu študentov i absolventov vysokých škôl výtvarného zamerania. Je to i priestor, v ktorom sa realizujú výstavné projekty študentov dejín umenia. Priestor pre alternatívne umenie Bunker od roku 2008 poskytuje študentom, výtvarníkom a mladým kurátorom možnosť experimentovania so súčasnými prejavmi umenia či už výtvarného, divadla, alebo hudby. Farebná galéria vznikla v roku 2010 a je to priestor na prezentáciu edukačných aktivít galerijného pedagóga.

 

Kalendárium

 

 

Salón

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
14.12.2017, vernisáž o 18.30 11.02.2018 LUCIA PAPČOVÁ: VIETOR BOLO POČUŤ UŽ TISÍCKRÁT

Kurátor: Erik Vilím
Pozvánka na výstavu (PDF)
Výstavu Vietor bolo počuť už tisíckrát otvára videoartové dielo s príznačným názvom Zeleň (2017), ktoré má ambíciu vtiahnuť diváka do svojho príbehu a súčasne aj do výstavy ako celku. Lucia pracuje vo videartovej tvorbe s autentickou udalosťou, pričom cielene narúša plynulosť jej narácie. Príbeh je rozdelený, fragmentizovaný, jeho kľúčové miesta (situácia, prostredie, či hlavná postava) sú zámerne explicitne neprítomné, vymazané či iba tušené. Samotná krajina, ktorá predstavuje autorkinu ústrednú tému, je v nich sprítomňovaná často prostredníctvom abstraktných slov, ktoré podnecujú divákovu imagináciu – krajina sa tak tvorí nanovo v jednotlivých predstavách, v ktorých nadobúda rovnako neurčitú, abstraktnú, nehmatateľnú, tajomnú formu, ako v prípade autorkiných fotografií. Pri tomto procese „stávania sa“ zohráva nesmiernu úlohu zvuk.
Celá tlačová správa k výstave (PDF)

 

     

Reprezentačné sály

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
30.11.2017, vernisáž o 18.00 18.02.2018 Príbehy (o) smrti

Výstavný projekt Príbehy (o) smrti je subjektívnym (kurátorským) rozprávaním o rôznych vizuálnych podobách smrti, jej pripomienkach i následkoch... Celá tlačová správa (PDF) / Pozvánka (PDF)
Kurátorka: Ľudmila Kasaj Poláčková
Vystavujúci autori: Peter Barényi, Robert Bielik, András Cséfalvay, Mira Gáberová, Martin Gerboc, Vincent Hložník, Katarína Janečková Walshe, Filip Jurković, Jana Kapelová, Ivan Kasaj, Eugen Nevan, Adam Novota, Bety Majerníková, Cyprián Majerník, Jozef Mihál, Michal Moravčík, Zolo Palugyay, Boris Perfecký, Maroš Rovňák, Rudolf Sikora, Boris Sirka, Jozef Vrtiak, Vladislav Zabel

 

     

Galéria mladých

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     

 

     

Bunker - výstavný priestor:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
15.02.2018, vernisáž o 18.00 04.03.2018 TA BU BU

Vystavujúci: Študenti Katedry výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Pozvánka na výstavu (PDF)
Kurátor: Martin Kratochvil
Vo výstavných priestoroch Bunkra Nitrianskej galérie sa už tradične predstavujú študenti Katedry výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Tohoročný výstavný projekt s názvom TA BU BU reflektuje problematiku tabuizovaných tém v osobnom živote človeka a spoločnosti. Študenti skúmali tému strachu, odmietania, či vyhýbania sa javom, procesom a veciam vo svojom živote. Vo svojich bádaniach sumarizovali množstvo individuálnych fóbií a charakterizovali strach ako negatívny pocit znepokojenia z možného ohrozenia či nepríjemnej emócie. Uvažovali, ako výtvarne vyjadriť tému negatívneho zážitku a ako sa s osobným problémom vyrovnať a spracovať ho. Svojimi dielami vytvárajú prostredie, ktoré divákom ponúka možnosť vnímať vlastné tabuizované témy, ktoré obsahujú širšie spoločenské vedomie odmietaného.
Výtvarné diela reagujú na prostredie galérie Bunkra a sú realizáciami pre dané miesto. Na výstave sú zastúpené rôzne médiá, ako napríklad interaktívne objekty, socha, materiálová inštalácia site-specific, odliatky grafík či konštruovaný reliéf.
Výstava TA BU BU ponúka divákovi zážitok ako podnet pre úvahu nad osobnými ako aj spoločenskými témami, ktoré nás znepokojujú a ktoré máme problém riešiť.

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!