Nitrianska galéria Nitra
* Nitra Gallery Nitra

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Župné námestie 3, 949 01 Nitra

Tel.: +421 37 657 96 41-3
E-mail: kultura@nitrianskagaleria.sk, riaditel@nitrianskagaleria.sk
Www: www.nitrianskagaleria.sk

 

Otváracie hodiny

 

Ut-Ne  10.00 - 18.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné:
● Jednotné vstupné (na všetky výstavy): 3 €
● Reprezentačné sály: 2 €
● Salón: 2 €
● Galéria mladých: 1 €
● Bunker: 1 €

Zľavy (študenti, žiaci, dôchodcovia):
● Jednotné vstupné (na všetky výstavy): 1.50 €
● Reprezentačné sály: 1 €
● Salón: 1 €
● Galéria mladých: 0.50 €
● Bunker: 0.50 €

Skupinové vstupné (5 a viac osôb): 1 € /na osobu/
Rodinné vstupné (2 rodičia + deti): 4 €
Podrobné vstupné nájdete tu...

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Nitrianska galériaNitrianska galéria bola založená 1. januára 1965.
V odbornej pôsobnosti galéria kladie dôraz na umenovednú, výstavnú a edukačnú činnosť. Jej poslaním je budovanie zbierkového fondu, jeho ochrana, evidencia a umelecko-historický výskum. Výstavná činnosť je programovo zameraná na prezentáciu slovenského výtvarného umenia s dôrazom na umenie nitrianskeho regiónu, pričom v rámci recipročných akcií sa pripravujú tiež výstavy zo zahraničia.
Galéria sídli v budove bývalého župného domu. Táto štvorkrídlová palácová budova je Nitrianska galériaako chránená kultúrna pamiatka súčasťou mestskej pamiatkovej rezervácie “Horné mesto”. Ide o pôvodne barokovú stavbu z 18. storočia, postavenú pravdepodobne na starších základoch. Súčasnú podobu nadobudla počas poslednej architektonickej úpravy v duchu secesie v rokoch 1905-1908. Budova bola od svojho vzniku až do roku 1945 sídlom nitrianskej župy. V rokoch 1923-1929 tu vo funkcii župana pôsobil slovenský spisovateľ Janko Jesenský. V areáli župného domu sa v posledných rokoch uskutočnil rozsiahly archeologický výskum, ktorého výsledkom boli viaceré pozoruhodné nálezy (zvyšky stredovekých architektúr a včasnouhorského obranného valu s komorovou konštrukciou, hrob s kostrami dvoch detí zo staršej doby bronzovej).

 

Nitranska galéria získala ocenenie a titul GALÉRIA ROKA 2014Nitranska galéria získala v súťaži Galéria roka, ktorú vyhlasuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, 1. miesto a 25. mája 2015 si prevzala ocenenie a titul GALÉRIA ROKA 2014.

 

 

 

 

Expozície

Nitrianska galériaV súčasnosti disponuje Nitrianska galéria piatimi výstavnými priestormi: Reprezentačné sály prezentujú významné kolektívne celoslovenské i medzinárodné projekty, kurátorské výskumné úlohy a tiež súborné autorské výstavy. Nitrianska galériaSalón je určený komorným autorským prezentáciám. V roku 2001 bola obnovená činnosť Galérie mladých, ktorá mapuje tvorbu študentov i absolventov vysokých škôl výtvarného zamerania. Je to i priestor, v ktorom sa realizujú výstavné projekty študentov dejín umenia. Priestor pre alternatívne umenie Bunker od roku 2008 poskytuje študentom, výtvarníkom a mladým kurátorom možnosť experimentovania so súčasnými prejavmi umenia či už výtvarného, divadla, alebo hudby. Farebná galéria vznikla v roku 2010 a je to priestor na prezentáciu edukačných aktivít galerijného pedagóga.

 

Kalendárium

 

Salón

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
22.06.2017, vernisáž o 18.00 13.08.2017 Tomáš Klepoch: Kabinet banalít

Kurátor: Omar Mirza
Pozvánka na výstavu (PDF) / Tlačová správa k výstave (PDF)
Kabinet banalít je najnovším projektom výtvarníka Tomáša Klepocha – náruživého zberateľa banálností, ktoré hľadá na prieskumných cestách po zabudnutých kútoch Slovenska. V lesoch nachádza stopy ľudskej civilizácie na tých najneočakávanejších miestach a v tých najprekvapivejších formách. Humná a záhradky ľudských obydlí, naopak, sleduje zo zákrytu pomocou teleskopu ako nestranný pozorovateľ. Ďalekohľad mu síce poskytuje iba jeden uhol pohľadu bez širších súvislostí, no práve vďaka nemu si zachováva odstup a môže preto objavovať nevšednosť v našej každodennej banalite.

     

Reprezentačné sály

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
22.06.2017, vernisáž o 18.30 03.09.2017 Petra Nováková-Ondreičková: Morseovka

Kurátorka: Ľudmila Kasaj Poláčková
Pozvánka na výstavu (PDF) / Tlačová správa k výstave (PDF)
Projekt Morseovka je doteraz najrozsiahlejšou autorskou prezentáciou Petry Novákovej-Ondreičkovej (1968) na Slovensku. Umelkyňa kódmi – signálmi Morseovej abecedy reflektuje pocit jedinca z urbanizmu miesta, jeho štruktúry. Ťažiskom je citlivé narábanie s rôznymi materiálmi (najmä však s papierom), ich eklektická mixáž, recyklácia. Vizuálny jazykom spracováva svoje myšlienky z architektúry najmä prostredníctvom papiera. Gesto zanechania stopy v materiáli papiera nám naznačuje „to prázdno“ v hmote (mesta, človeka). Morzeovka je v tomto zmysle chápaná aj ako pocit z tmavého mesta, ktoré v diaľke svetielkuje (bodkuje, čiarkuje) a vysiela nám svoje signály o samote a osamotení v priestore mraveniska mesta, ktoré občas každý jedinec v živote zažije. Priestorové abstrakcie, ale aj olejomaľby vytvárajúce dojem krajiny sú vizualizované výtvarné pocity ľudského bytia. Autorka vytvára diela v cykloch, v ktorých sa vyjadruje ku krajine. Veľký priestor pohlcuje limitovaný rozmer zvoleného materiálu. Za zmienku stojí aj veľmi dôležitý moment – proces „autorecyklácie“ vlastných diel. Cirkulácia tvorby – vzniknutý odpad z papiera pri rezaní/kreslení nožom (vy)užíva v iných inštaláciách či kolážach, čím má tvorba veľmi efemérny výraz s prívlastkom hand-made.

     

Galéria mladých

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
08.06.2017, vernisáž o 18.00 27.08.2017 Landscape Without Land

Autorka: Katarína Hudačinová
Kurátor: Peter Tajkov
Pozvánka na výstavu (PDF)
Výstava Landscape Without Land je najnovším výtvarným projektom slovenskej fotografky Kataríny Hudačinovej žijúcej v Prahe. V Nitrianskej galérii premiérovo predstavuje diela, ktoré sú prevažne výsledkom jej nedávnej umeleckej rezidencie na Islande. Autorka primárne pracuje s fotografickým médiom, ale fotografia je pre ňu v tomto projekte predovšetkým nástrojom pre získanie umeleckého materiálu, ktorý ďalej rozvíja. Táto práca spočíva predovšetkým v transformácii fotografického obrazu napríklad smerom k priestorovému objektu, resp. priamo k objektovej fotografii. Niekedy iba narúša prirodzený kontext zobrazovaného motívu manipulovanou farebnosťou, orezávaním alebo umelým osvetlením a syntetizuje tak často prekvapivý obraz/objekt, ktorý na jednej strane vychádza z organických prírodných tvarov, ale autorkinou transformáciou získava novú autonómnu entitu. Ideovým východiskom Hudačinovej aktuálnej tvorby je intenzívny záujem o prírodu, v tomto prípade najmä prostredie islandského pobrežia poznačeného silnou vulkanickou činnosťou či atmosférickými javmi. Jej zámerom je sprostredkovať zážitok z tejto nevšednej krajiny, prefiltrovať ju cez svoju autorskú optiku a spomínané výtvarné postupy a následne ju preniesť do galerijného priestoru poväčšine formou site-specific inštalácie. Autorka sa tak prispôsobuje atypickej výstavnej ploche, ktorej dominuje schodiskový priestor a tak jej transformovaná islandská krajina doslova prerastá celým objektom galérie. Divák môže sledovať ako sa napríklad začiatok schodiska premieňa jej videoinštaláciou na dno vulkanického krátera, alebo ako sa svetelné úkazy na oblohe, mohutnosť lávových území, či mikrosvet minerálov transformujú do autonómnych výtvarných objektov vnútornej imaginatívnej krajiny autorky. Katarína tak divákovi ponúka z môjho pohľadu atraktívnu podobu súčasnej fotografie, ktorá čoraz viac prestupuje svoje tradičné mediálne hranice, povedzme aj smerom k fotografickému objektu.
Katarína Hudačinová (1986) absolvovala magisterské štúdium v Ateliéri grafiky a experimentálnej tvorby na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach, kde neskôr pôsobila ako asistentka. Svoju tvorbu doposiaľ prezentovala na viacerých kolektívnych i samostatných výstavách na Slovensku, v ČR, Slovinsku, Poľsku, Srbsku, Portugalsku, Anglicku. Absolvovala umelecké rezidencie (Portugalsko, Slovinsko, Island, Srbsko, ČR) a viedla viacero fotografických workshopov.

 

     

Bunker - výstavný priestor:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!