SNG - Galéria insitného umenia Pezinok
* SNG - Gallery of Ingenuous Art Pezinok

Slovenská národná galéria

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Schaubmarov mlyn
Cajlanská 255, 902 01 Pezinok - Cajla

Tel.: +421 33 640 40 35
Mobil: +421 904 16 52 63
E-mail: pezinok@sng.sk
Www: www.sng.sk

 

Otváracie hodiny

 

štvrtok – piatok: 9.00 - 16.00
sobota – nedeľa: 10.00 - 18.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Po celý rok 2017 bude na všetky výstavy v Bratislave a Pezinku vstup voľný.
Pozn. voľný vstup sa nevzťahuje na Zámok Zvolen, Galériu Ľudovíta Fullu v Ružoberku a Kaštieľ v Strážkach.

 

História-popis

Galéria insitného umeniaGaléria insitného umeniaGaléria insitného umenia sídli od 18. novembra 1997 v rekonštruovanom objekte tzv. Schaubmarovho mlyna v Pezinku - Cajle, pôvodne z roku 1767, ktorý je kultúrnou a technickou pamiatkou. V mlyne sa nachádza revitalizovaná mlynská technika z roku 1913. Galéria, ktorá je v správe SNG, je prvou a jedinou svojho druhu na Slovensku.

 

 

FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIE

 

Expozície

Galéria insitného umeniaInsita – In situ
Expozíciu tvorí reprezentatívny výber 150 maliarskych, sochárskych, kresbových a grafických diel od 50 insitných umelcov. Predstavené sú diela významných umelcov nielen zo Slovenska, ale súčasťou expozície je aj exkluzívna kolekcia diel zo slovenskej enklávy Kovačice v Srbsku, z Českej republiky, Francúzska, Talianska, Nemecka, Poľska, Portugalska, Izraela a Brazílie. Prezentované diela, autori ktorých nemajú výtvarné vzdelanie, vynikajú spontánnosťou a autenticitou.

 

KOLEKCIA SLOVENSKÉHO INSITNÉHO UMENIA
Galéria insitného umeniaInovovaná kolekcia prezentuje diela významných slovenských insitných umelcov ako Ondreja Šteberla so svetom básnivých metafor, pantomímami tvarov, alegorickými a biblickými bytosťami, Juraja Lauka s dynamickými a ohnivými maľbami, Zuzanu Virághovú s maľbami plnými baladickej a lyrickej poézie, Ľudovíta Kochoľa s premyslenou konštrukciou priestoru, Júliusa Považana s obrazovou kronikou štiavnických baníkov a i.

 

Galéria je súčasťou Slovenskej národnej galérie

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
02.07.2017, vernisáž o 14.00 31.01.2018 Medzi selankou a drámou

Medzi selankou a drámouKurátorky: Katarína Čierna, Alexandra Tamásová
Výstava má za cieľ ukázať súvislosti medzi insitným umením a profesionálnou výtvarnou tvorbou, a tiež predstaviť verejnosti menej známu časť zbierky insitného umenia SNG.
Zbierka neprofesionálneho výtvarného prejavu (insitného umenia) je špecifickou druhovou zbierkou SNG, ktorá obsahuje maliarske, sochárske, kresbové a grafické diela. Je budovaná od roku 1965, keď bol založený na pôde SNG Medzinárodný kabinet insitného umenia. Založil ho Štefan Tkáč (1931 – 1989), ktorý bol súčasne zakladateľom medzinárodných podujatí Trienále insitného umenia.
Výstava predstavuje vybrané výrazné okruhy insitnej tvorby v paralelách s dielami profesionálnych umelcov. Insitné umenie, prípadne outsider art sa často prezentuje ako osobitý fenomén, nezávislý od profesionálnej výtvarnej scény. Výstava bude naopak pristupovať k insite ako k integrálnej súčasti vývoja moderného a súčasného umenia. V rámci jednotlivých tematických okruhov výstava prezentuje rôzne polohy neprofesionálneho výtvarného prejavu, ktoré sa pohybujú na škále od ľudového umenia, cez naivné sochárstvo, až po dramatické vízie súvisiace s extrémnymi psychickými stavmi.

 

31.08.2017 05.08.2017 Melivo – multimediálna umelecká rezidencia

Pozvánka a program (PDF)

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!