SNG - Galéria Ľudovíta Fullu Ružomberok
* SNG - Ludovit Fulla Gallery Ruzomberok

Slovenská národná galéria

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Makovického 1, 034 01 Ružomberok

Tel.: +421 44 432 48 68, +421 44 432 48 67
E-mail: ruzomberok@sng.sk
Www: www.sng.sk

 

Otváracie hodiny

 

Ut-Ne  10.00 - 17.30

Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstupné do múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR bezplatné.

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Po celý rok 2017 bude na všetky výstavy v Bratislave a Pezinku vstup voľný.
Pozn. voľný vstup sa nevzťahuje na Zámok Zvolen, Galériu Ľudovíta Fullu v Ružoberku a Kaštieľ v Strážkach.

 

dospelí expozícia / výstava 1 €
dospelí celá galéria 1,70 €
rodinná vstupenka (2 dospelí + min. 1 dieťa) - expozícia / výstava 2 €
rodinná vstupenka (2 dospelí + min. 1 dieťa) - celá galéria 3,40 €
študenti SŠ, VŠ, dôchodcovia, ZŤP, ITIC, ISIC, EURO 26 - expozícia / výstava 0,70 €
študenti SŠ, VŠ, dôchodcovia, ZŤP, ITIC, ISIC, EURO 26 - celá galéria 1 €
žiaci a žiačky ZŠ - expozícia / výstava 0,30 €
žiaci a žiačky ZŠ - celá výstava 0,50 €
fotografovanie bez blesku 2,00 €

Voľný vstup:
deti do 6 rokov
držitelia a držiteľky karty ICOM, AICA
držitelia a držiteľky domácich a medzinárodných novinárskych preukazov
študenti a študentky SŠ a VŠ výtvarného, umenovedného zamerania a architektúry
členovia a členky Klubu priateľov SNG

 

História-popis

Galéria Ludovíta Fullu RužomberokBudovu postavili na deponovanie a prezentovanie výtvarných prác, ktoré Slovenskej národnej galérii daroval Ľudovít Fulla (1902 - 1980), jeden z mimoriadnych zjavov slovenského výtvarného umenia, výrazne nadväzujúci na moderné európske výtvarné prúdy. Všestranne nadaný umelec, maliar, grafik, ilustrátor, tvorca monumentálno-dekoratívnych diel, scénických návrhov a pedagóg, tu prežil posledné roky svojho života. Projekt vypracoval arch. Galéria Ludovíta Fullu RužomberokHatala podľa ideového návrhu arch. M. Kusého (1964 - 65). Galéria zahájila svoju činnosť v roku 1969.
Návštevníci si môžu prezrieť stálu expozíciu maľby, grafiky, kresby, ilustrácií, tapisérií a úžitkového umenia. Sprístupnený je aj ateliér a pracovňa majstra. SNG tu usporadúva aj prechodné výstavy a každoročne organizuje prehliadky diel laureátov Ceny Ľ. Fullu a štipendistov Ľ. Fullu. Galéria ponúka návštevníkom kultúrne programy o živote a diele tejto významnej osobnosti slovenskej moderny, ako aj koncerty vážnej hudby a kultúrne programy pre širokú verejnosť. Galéria poskytuje lektorský výklad, predaj katalógov, plagátov a pohľadníc.

 

Expozície

Ľudovít Fulla - život a dielo

Galéria Ludovíta Fullu RužomberokPo súbornej výstave diela Ľudovíta Fullu v Bratislave (2002) predstavuje SNG v Galérii Ľudovíta Fullu v Ružomberku novú stálu expozíciu života a diela umelca postavenú na dielach, ktoré Fulla daroval štátu a ktoré sa stali základom jeho galérie.
Ľudovít Fulla (1902–1980) jedinečným spôsobom spojil podnety európskeho avantgardného maliarstva s inšpiráciami slovenským ľudovým umením, ikonopisnou maľbou, detským výtvarným prejavom. Výsledkom bol originálny a autentický výtvarný jazyk, ktorý sa vyznačoval syntézou racionálnej, konštruktívnej stavebnosti tvaru s intenzívnou, emocionálnou farebnosťou. Študoval na VŠUP v Prahe (1922–1927, prof. Hofbauer, Kysela). Po roku 1927 pôsobil pedagogicky na Slovensku, v rokoch 1929–1939 ako profesor na Škole umeleckých remesiel v Bratislave, progresívnej a ideami blízkej nemeckému Bauhausu. Do tohto obdobia spadá aj jeho plodná spolupráca s Mikulášom Galandom nad prvým a jediným manifestom slovenského moderného maliarstva Súkromné listy. Za obraz Pieseň a práca získal roku 1937 Grand Prix na svetovej výstave v Paríži. V rokoch 1949–1952 bol vedúcim oddelenia monumentálno-dekoratívneho maliarstva na novozaloženej Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, odkiaľ musel z politických dôvodov odísť. V rokoch 1956–1962 žil v Žiline, kde si zriadil osobnú galériu. Od roku 1962 žil a tvoril v Ružomberku. V rokoch 1966 a 1977 daroval štátu rozsiahlu časť svojho diela ako protihodnotu za postavenie Galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku (verejnosti sprístupnená roku 1969). Venoval sa maliarstvu, grafike, kresbe, scénografii a knižnej ilustrácii.
Okrem expozície je sprístupnený aj ateliér a pracovňa majstra.

 

Galéria je súčasťou Slovenskej národnej galérie

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!