Galéria SPP Bratislava
* SPP Gallery Bratislava

Galéria SPP, Bratislava

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava 26

Tel.: +421 2 6262 4242
E-mail: galeriaspp@spp.sk
Www: http://www.spp.sk/kontakt/kontakt-galeria-spp/

 

Otváracie hodiny

 

Po-Pi 11.00 - 18.00

Vstup do galérie je bezplatný.

 

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: ÁNO

História-popis

Základné informácie o Galérii SPP

Galéria SPP od svojho otvorenia v roku 2000 poskytla priestor pre vyše 100 výstav popredných domácich a zahraničných umelcov z oblasti výtvarného umenia. Svoje miesto tu našli obrazy, sochy, keramika, či umelecké diela z textilu a skla. Návštevníci tu mohli obdivovať diela takých významných autorov, ako napríklad Vojtech Farkaš, Alexej Vojtášek, Iveta Lederer a Katarína Alexyová-Fígerová.
V roku 2017 sa návštevníci môžu tešiť na výstavy Daniela Bidelnicu, Jána Koválika, Márie Bidelnicovej a ďalších významných výtvarníkov.

 

Expozície

 

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
05.10.2017, vernisáž o 18.00 31.10.2017 Relax v umeleckej podobe

Uvoľnenie môže mať viaceré podoby. Dôkazom toho je aktuálna výstava diel Márie Bidelnicovej alias MURO s názvom Relax. Ide o autorkin pomyselný únik od jej reštaurátorskej činnosti. Zachytáva silnú túžbu maľovať, uvoľnenú mieru fantázie, originálny maliarsky rukopis a slobodný prejav bez limitov.
Vystavené diela sa nesú v dvoch umeleckých líniách. Prvá vzácne spája postmodernistické tendencie a zároveň sa navracia k jednotlivým obdobiam dejín umenia. Umelkyňa zachytáva širokú škálu podnetov súčasnej doby s množstvom informácií. Pretavuje ich do sugestívneho farebného výrazu, metaforickej reči a imaginatívnej hry symbolov a znakov. Nechýbajú silné emocionálne zážitky zhmotnené v rôznych štrukturálnych vrstvách. Odvážna gestická maľba je plná farebných tónov, kontrastom sú čierno-biele variácie s neobyčajnou silou výpovede. Druhá autorkina línia je upokojujúca, charakteristická čistým priestorom obrazovej plochy s meniacimi sa kontúrami hrubých a štrukturálne navrstvených farieb. Dynamický farebný rukopis je neraz kombinovaný čistým pásom alebo jednoduchou štruktúrou.
Maľby sú často doplnené kolážami prípadne autorskými fotografickými zábermi a pozoruhodná je aj inšpirácia z reštaurovaných diel dobových autorov. Stáva sa, že tak ako pri mnohých iných, aj svoj výtvarný prejav „reštauruje“. A to aj vtedy, ak na vyjadrenie motívu použila aj iné prostriedky ako maliarsky štetec. Relax vás vtiahne do „organického“ abstraktného expresionizmu, živej maľby, sugestívnych a mnohovýznamových diel. Preskúmajte labyrinty farieb, ktoré sú synonymom pre energiu a pohyb s vlastným rytmom a systémom. Nenechajte si ujsť reliéfne plochy obrazu tvorené veľkými nánosmi farieb na umocnenie plastickosti obrazového priestoru. Objavte emocionalitu a symboliku maliarskeho procesu a zistite aké gesta, farby, formy a štruktúry sú neodmysliteľné pri relaxe.

O autorovi: Marika Bidelnicová (* 1954, Bratislava) – V rokoch 1969 – 1973 študovala na Strednej škole umeleckého priemyslu u prof. Rudolfa Filu. V rozpätí rokov 1973 – 1977 pracovala ako asistentka na Oddelení grafiky a kresby v Slovenskej národnej galérii v Bratislave. V rokoch 1977 – 1983 študovala na Katedre reštaurovania na VŠVU. V roku 1982 absolvovala štúdium na Instituto Centrale del Restauro v Ríme u profesorov G. Serangeli a S. Lancioni. Následne v rokoch 1983 – 1990 pôsobila na katedre reštaurovania na VŠVU, kde končila doktorandskou prácou v oblasti výtvarného umenia. Mária Bidelnicová (s umeleckým menom MURO) pracovala ako reštaurátorka v reštaurátorských ateliéroch Slovenskej národnej galérie, kde reštaurovala množstvo diel z oblasti starého aj súčasného umenia. Čoskoro začala vystavovať na dôležitých kolektívnych prehliadkach a samostatných výstavách spolu so svojím manželom, akademickým maliarom Danielom Bidelnicom doma a v zahraničí. Venuje sa reštaurovaniu diel, maľovaniu kópií, vlastnej maliarskej tvorbe a fotografovaniu.

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!