Galéria SPP Bratislava
* SPP Gallery Bratislava

Galéria SPP, Bratislava

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava 26

Tel.: +421 2 6262 4242
E-mail: galeriaspp@spp.sk
Www: http://www.spp.sk/kontakt/kontakt-galeria-spp/

 

Otváracie hodiny

 

Po-Pi 11.00 - 18.00

Vstup do galérie je bezplatný.

 

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: ÁNO

História-popis

Základné informácie o Galérii SPP

Galéria SPP od svojho otvorenia v roku 2000 poskytla priestor pre vyše 100 výstav popredných domácich a zahraničných umelcov z oblasti výtvarného umenia. Svoje miesto tu našli obrazy, sochy, keramika, či umelecké diela z textilu a skla. Návštevníci tu mohli obdivovať diela takých významných autorov, ako napríklad Vojtech Farkaš, Alexej Vojtášek, Iveta Lederer a Katarína Alexyová-Fígerová.
V roku 2017 sa návštevníci môžu tešiť na výstavy Daniela Bidelnicu, Jána Koválika, Márie Bidelnicovej a ďalších významných výtvarníkov.

 

Expozície

 

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
08.06.2017, vernisáž o 18.00 30.08.2017 Zóna Uprostred

Do Zóny Uprostred sa vnoríte na druhý pohľad
Prvý dojem nebýva vždy správny a komplexný. Dokazuje to aj tvorba Kataríny Balúnovej, ktorá sa na prvý pohľad javí možno trochu neosobne. Aktuálna výstava jej diel s názvom Zóna Uprostred v Galérii SPP však potvrdzuje, že druhý pohľad návštevníkom môže priblížiť pamäte miesta a spomienok, ktoré premieňajú technické geometrické obrazy a podčiarkujú vlastné uvažovanie autorky nad významom bývania a domova. Vystavené diela
zachytávajú prechod mapy mesta k mentálnej mape vnímania, ako aj prechod z fyzickej k psychologickej projekcii. Výstava v Galérii SPP potrvá do konca augusta. V skrytých odkazoch a v rôznych podobách zachytáva Katarína Balúnová dve mestá s odlišným urbanizmom a špecifickým geniom loci – Košice a Turín. Spájajú sa so životom autorky, ktorá odkazuje k histórii, zaoberá sa rozpormi medzi prírodou a civilizáciou, ale vychádza aj z osobnej „sídliskovej“ minulosti. Na aktuálnej výstave absolventka štúdia maľby v ateliéri Adama Szentpéteryho na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach uvažuje o verejnom priestore v médiu maľby.
V cykloch Composition-chimney (2016), Black Blocks (2016) a Open Walls (2017) abstrahuje a voľne narába s geometrickým tvaroslovím, ako skladačku ho rozkladá a spája do nových celkov. V obrazoch  využíva dialóg línie a plochy, kladie dôraz na výraznú vizuálnu hodnotu, pričom v pozadí zachytáva podstatu a sociálnu funkciu architektúry. Vďaka pohľadu z vtáčej perspektívy vníma veci z nadhľadu a s odstupom. Katarína Balúnová vzťahy medzi verejným, univerzálnym a osobným rámcuje prostredníctvom variabilného jazyka geometrie, ktorý je základom urbanizmu a architektúry. Hľadá vzťahy medzi miestami, ktoré nás – obyvateľov či návštevníkov ovplyvňujú často viac, než si dokážeme vôbec pripustiť.
O autorovi: Katarína Balúnová ( *1982) – narodila sa v Krompachoch na Slovensku, v rokoch 2004 až 2010 študovala súčasnú maľbu na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach pod vedením doc. Adama Szentpéteryho a maľbu na Accademia di Belle Arti, L'Aquila v Taliansku pod vedením prof. Enzo Ortiho. Aktívne vystavuje doma i v zahraničí (Rakúsko, Čína, Cyprus, Česká republika, Egypt, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Poľsko, Južná Kórea, Španielsko, Turecko, Spojené arabské emiráty a USA). V roku 2015 bola vybraná medzinárodnou porotou, aby sa zúčastnila 6. ročníka BEIJING INTERNATIONAL ART BIENNALE (Národné múzeum umenia v Číne, Peking, Čína). V roku 2016 bola súčasťou štvrtého International Upper Egypt Salon (Luxor, Egypt) ako aj UAE ART BIENNALE (Al Alain, Spojené arabské emiráty). Žije a pracuje v Košiciach a v Turíne (Taliansko).

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!