Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica
* Ján Mudroch Zahorie Gallery, Senica

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Sadová ul. 619/3, 905 01 Senica

Tel.: +421 34 651 29 37
E-mail: zahorskagaleria@zupa-tt.sk

 

Informácie

Otváracie hodiny

 

Po - Pi: 8.00 - 16.00
Ne:     13.00 - 17.00

 

História-popis

Záhorská galériaZáhorská galériaZáhorská galéria Jána Mudrocha vznikla ako regionálne pracovisko na dokumentáciu a prezentáciu záhorského výtvarného umenia v roku 1984. Jej sídlom je neskorobarokový kaštieľ v Senici postavený v roku 1760. Umelecké zbierky sa zhromažďovali v Záhorskom múzeu v Skalici už od polovice 60.-tych rokov 20.-teho storočia.
Galéria nepravidelne usporadúva letnú expozíciu "Umelci Záhoria", ktorá je zostavená z najhodnotnejších diel.

 

Záhorská galéria Záhorská galéria Záhorská galéria Záhorská galéria Záhorská galéria

 

Galéria Júliusa Koreszku

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici odborne i metodicky spravuje Galériu Júliusa Koreszku, ktorá je umiestnená v priestoroch Záhorského múzea v Skalici. Zriadená bola v roku 1991; autorkou koncepcie a kurátorkou je Mgr. Božena Juríčková. Expozícia je výberom z umelcovej pozostalosti, ktorej podstatná časť sa zakúpila pre zbierky budúcej galérie v roku 1973 od autorovej manželky Františky Koreszkovej.
Galéria Júliusa Koreszku, SkalicaMaliar Július Koreszka sa narodil 24. februára 1895 v obci Dojč neďaleko Senice v rodine malého roľníka. Gymnaziálne štúdiá začal v Bratislave, ukončil ich však v Skalici, kde sa rodičia medzičasom presťahovali. V roku 1914 začal navštevovať Akadémiu výtvarných umení v Budapešti, ale vzápätí o pár mesiacov odišiel na front. Ako priamy účastník 1. svetovej vojny získal otrasné skúsenosti, ktoré ho poznačili na celý život. V tomto období vzniklo aj Galéria Júliusa Koreszku, Skalicaniekoľko náčrtníkov ceruzkových kresieb s civilnejšími scénami z vojenského života. Vlastné výtvarné štúdiá absolvoval až na pražskej Akadémii u profesora Maximiliána Pirnera v rokoch 1919 – 1924. Po odchode z Prahy sa usadil v Bratislave, kde žil do roku 1936, kedy sa po smrti svojej prvej manželky presťahoval k rodičom do Skalice. Tu, v milovanom meste, v ústraní a skromnosti, strávil potom vyše dvadsať rokov až do svojej smrti 1. decembra 1958.
Galéria Júliusa Koreszku, SkalicaMaliarske dielo krajinára Júliusa Koreszku tvorí síce nehlučnú, ale trvalú súčasť slovenského dejepisu umenia 1. polovice 20. stor. V podstatnej miere je motivicky fixované na skalický región, ktorý umelec v harmonickom súzvuku realistických senzuálnych východísk, citových interpretačných väzieb a klasickej maliarskej reči prebásnil Galéria Júliusa Koreszku, Skalicado autentickej poetickej podoby. Vo výtvarnom pretlmočení lokálnej krajiny vyzdvihol zdržanlivú postimpresionistickú tradíciu, podopretú silnými impresívnymi prvkami a dekoratívnou, plošnou koloristickou kultúrou. Svoj umelecký, výsostne lyrický žánrový maliarsky program (krajina, okrajovo zátišie) Koreszka v jadre ohlásil už počas pražských štúdií. I napriek vonkajším okolnostiam či nepriazni zložitej doby ho plne rešpektoval počas celého tvorivého obdobia.

Galéria Júliusa Koreszku, Skalica Galéria Júliusa Koreszku, Skalica Galéria Júliusa Koreszku, Skalica Galéria Júliusa Koreszku, Skalica Galéria Júliusa Koreszku, Skalica

 

 

Expozície

 

Majestátna neskorobaroková budova, v ktorej galéria sídli má v priľahlom parku štyri sochárske diela, ktoré tvoria stálu exteriérovú expozíciu inštitúcie. Sú výsledkom dvoch ročníkov sochárskych sympózií realizovaných v roku 2009 a 2014 v kurátorskej koncepcii Mgr. Dany Janáčkovej.

Miroslav Mládenek Duša, 2009, kolorovaný dub, v. 485 cmMilan Flajžík Zmena rytmu, 2009, kolorovaný dub, v. 403 cm

Socha je ďalšou alternatívou zaujatia pôvodným zakrivením dreva.
Monumentalizácia kompozície píše príbeh o viacerých dejstvách: rytmicky radené tvaroslovie v dramatickom oblúku, expresívna nadsádzka kontrastu základného tvaru a detailu rozmerovo stupňovaného, haptické protirečenie konvexných a konkávnych plôch, hra svetla a tieňa, ľahké lazúrové prekrytie s výrazným farebným akcentom.

 

 

 

Milan Flajžík Zmena rytmu, 2009, kolorovaný dub, v. 403 cmMiroslav Mládenek Duša, 2009, kolorovaný dub, v. 485 cm

Opakovaná komunikácia s vánkom v podobe ďalšej variácie kinetickej plastiky.
Trvalá fascinácia drevom, jeho štruktúrami, výrazovými a tvarovými možnosťami.
Meditatívno – lyrický, maximálne sústredený hlboký ponor do čistej, krehkej a odhmotnenej podstaty, do magického teritória samotnej duše.
Utíšená hra esencií, tiché, jemné vlnenie štruktúr, farieb i vôní.

 

Zdeněk Tománek Od – lúčenie, 2009, dub, 506 x 397 cmZdeněk Tománek Od – lúčenie, 2009, dub, 506 x 397 cm

Plastická kompozícia kontrastov hmôt monumentálnych a až giacomettiovsky krehkých. Účasť kreativity so silnou expresívnou citovou aj pocitovou základňou.
Márne hľadanie medziľudskej komunikácie, priestorovo otvorený dialóg diela s členitým tvaroslovím sa skončil. Rozloženie hmôt zastalo v napätej statike dynamického prejavu robustného základu a krehkej dejovej nadstavby.

 

Ľubica Kainová Kvet, 2014, buk, v. 220 cmĽubica Kainová Kvet, 2014, buk, v. 220 cm

Samotnej témy sa autorka zhostila cez prizmu vizuálneho symbolu. Tvaroslovie jej sujetového výberu vychádza z prírody, konkrétne z rastlinnej ríše. Priestorovo otvorená hmota hornej časti, vo vnútornej strane s výrazným plastickým reliéfom, evokuje tvar semienka slnečnice a svojím prevedením zároveň plní aj funkciu úžitkovú ako krmidlo pre vtáky. Tento hraví príbeh stavia na jednoduchom geste, individuálnej úvahe, poézii i rukopise s dominantným vyznením prírodného dreveného materiálu.

 

Kalendárium

 

Celoročne: Odborné výklady k výstavám pre školy, podľa požiadaviek a na základe dohôd so základnými a strednými školami v meste a regióne

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
08.02.2018, vernisáž o 17.00 25.03.2018 Martin Kellenberger - Vesmírna štatistika
Obrazy. Grafika. Ilustrácie

Martin Kellenberger - Vesmírna štatistikaKurátor výstavy: PhDr. Štefan Zajíček
Známy slovenský maliar, grafik a ilustrátor Martin Kellenberger (1957) sa nedávno, koncom minulého roku v októbri 2017 v plnom zdraví a tvorivej aktivite dožil okrúhleho šesťdesiatročného životného jubilea. Oslávil ho príznačne vydarenou samostatnou jubilejnou výstavou v jeho srdcu blízkej Modre. Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici pri tejto slávnostnej príležitosti uplynulého jubilea Martina Kellenbergera prezentuje aj na Záhorí jeho mnohorakú, v optimistických živých farbách a dynamických tvaroch rozvíjanú vizuálnu tvorbu v oblasti maľby, grafiky a ilustrácie. Domáci návštevník zo Senice a okolia má nevídanú možnosť vidieť a bližšie spoznať spomínané, na verejnosti príťažlivé druhy umenia v tvorivom náhľade v podaní bratislavského rodáka Martina Kellenbergera. So Záhorím ho spája známa osobnosť jeho obľúbeného učiteľa na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Trnave profesora Ľudovíta Hološku a priateľstvá s maliarmi Bohumilom Bačom, Jozefom Gálisom, grafikom Albínom Brunovským a ďalšími tvorcami. Už samotný názov jeho výstavy naznačuje, že vesmírna tematika hrá v Kellenbergerovom diele svoju úlohu. Úzko to súvisí so širokou obsahovou inšpiračnou bázou jeho tvorby s prevládajúcim tematickým záujmom o prírodu, kam aj vesmír bezosporu patrí a na druhej strane aj o históriu, či už dávnu, najmä antickú, ale aj súčasnú, poznačenú modernou technickou civilizáciou. Pri stvárňovaní svojho širokospektrálneho okruhu obsahových inšpirácií, počnúc od zmyslových zážitkov z okolitej skutočnosti až po filozofické reflexie o svete v jeho duchovnej a materiálnej podstate, pretransformovaných do príbehov ako jednej z podstatných stránok jeho tvorby, využíva šťavnatú kontrastnú farebnosť a tvarovú hravosť a mnohoznačnosť. V tomto zmysle jeho svieža tvorba plynie a prúdi ako vodopád neohraničenej farebnej a tvarovej fantázie, pričom výtvarne veľmi príbuzne sa vyjadruje v maľbe, grafike alebo aj knižnej ilustrácii. Všade dominuje Kellenbergerovo úprimné očarenie vizuálnou a myšlienkovou krásou sveta, prenesené do bezprostredného výtvarného jazyka, charakteristického plošným znakovým, dekoratívnym vyznením štruktúrnych farebných plôch, oživených plynulou kaligrafiou línií tvarov a vkladaných písmen a fragmentov textov. Dúfame, že výstava Martina Kellenbergera si získa srdcia aj umeniamilovného publika na Záhorí a bude obohatením jeho kultúrneho života ako aj inšpiráciou pre autora do jeho ďalšej plodnej tvorivej aktivity v budúcnosti.
Výstava je otvorená v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici v dobe od 8. februára do 25. marca 2018 s vydaním aj malej skladačky.

Martin Kellenberger - Vesmírna štatistika Martin Kellenberger - Vesmírna štatistika Martin Kellenberger - Vesmírna štatistika Martin Kellenberger - Vesmírna štatistika
Martin Kellenberger - Vesmírna štatistika Martin Kellenberger - Vesmírna štatistika

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!