Horehronské múzeum v Brezne
* Horehronie Museum in Brezno

Horehronské múzeum - logo Horehronské múzeum - logo

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Nám. gen M. R. Štefánika 55/47, 977 01 Brezno

Tel.: +421 48 611 24 53, +421 48 611 22 83
E-mail: muzeum@horehronskemuzeum.sk
Www: www.horehronskemuzeum.sk

 

Otváracie hodiny

 

1.mája – 30.septembra (Letná turistická sezóna):
Po - Pi: 9.00 - 17.00 (posledný vstup o 16.30)
So: 13.00 – 17.00
- párny týždeň: stála národopisná expozícia – Radnica
- nepárny týždeň: stála historická expozícia a výstava – Meštiansky dom

1.októbra – 30.apríla ( Zimná turistická sezóna):
Po - Pi: 8.00 - 16.00 (posledný vstup o 15.30)
So - Ne: Hromadné návštevy (nad 10 osôb) treba telefonicky dohodnúť vopred
- národopisná expozícia 048/6112453
- historická expozícia 048/6112283

Literárna expozícia:
Otvorená celoročne:
Po - Pi: 9.00 – 15.00 (posledný vstup o 14.30)
kontakt: 048/6112453

Počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja zatvorené.

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Stále expozície

Základné vstupné - dospelí: 1 €
Deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP: 0,50 €
Permanentka vydaná HMB, preukaz ZMS, preukaz člena AMG ČR: bezplatne

Výstavy

Základné vstupné - dospelí: 1 €
Deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP: 0,50 €
Permanentka vydaná HMB, preukaz ZMS, preukaz člena AMG ČR: bezplatne

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Horehronské múzeum v BrezneHOREHROHorehronské múzeum v BrezneNSKÉ MÚZEUM V BREZNE (HMB) vzniklo v roku 1960 ako vlastivedné múzeum breznianskeho okresu. V roku 1965 nadobudlo štatút regionálneho múzea, so zameraním na históriu a národopis horného Pohronia (geograficky vymedzené územie medzi Banskou Bystricou a Telgártom, v údolí rieky Hron). Aj v súčasnosti má múzeum regionálnu pôsobnosť a prostredníctvom svojich zbierok poskytuje návštevníkom obraz o dejinách a kultúre okresov Brezno a Banská Bystrica. Od roku 2002 je jeho zriaďovateľom Banskobystrický samosprávny kraj.
Horehronské múzeum v BrezneMúzeum sídli v dvoch historických budovách na breznianskom námestí: v starej radnici s renesančnými základmi, ktorá dnešnú podobu nadobudla po neskorobarokových Horehronské múzeum v Brezneúpravách v rokoch 1779 – 1780 (zastrešuje národopisnú expozíciu) a v renovovanom meštianskom dome č. 13 na Námestí gen. M. R. Štefánika, ktorý pochádza z konca 16. storočia (poskytuje priestor historickej expozícii). Pod správu Horehronského múzea patrí v Brezne aj roľnícko-remeselnícka usadlosť farbiara modrotlače na Rázusovej ulici č. 20 so vzácnou technickou pamiatkou – drevenou mangľovňou. Usadlosť má v súčasnom období spracovanú prípravnú a projektovú dokumentáciu obnovy a pripravuje sa jej kompletná stavebná rekonštrukcia s následným využitím objektu na múzejné účely (nové expozície, depozitáre, výchovno-vzdelávacie priestory).

 

Expozície

Horehronské múzeum v BrezneNárodopisná expozícia s názvom „Život a kultúra ľudu na Horehroní“ sprostredkúva v niekoľkých tematických celkoch obraz tradičnej materiálnej kultúry na Horehroní – ľudové zamestnania, odievanie, bývanie, výroba. V roku 2007 bola expozícia, aj s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, obnovená. V rámci tejto reinštalácie sa obohatili existujúce tematické celky o nové zbierkové predmety. Jej obsah sa rozšíril o samostatnú tému, ktorá je venovaná vybraným remeslám z Brezna: farbiarstvu, krajčírstvu, debnárstvu, kožušníctvu, tkáčstvu a výrobe likérov a sódovej vody.

 

Fotogaléria z expozície Život a kultúra ľudu na Horehroní

Horehronské múzeum v Brezne Horehronské múzeum v Brezne Horehronské múzeum v Brezne Horehronské múzeum v Brezne Horehronské múzeum v Brezne
Horehronské múzeum v Brezne Horehronské múzeum v Brezne Horehronské múzeum v Brezne Horehronské múzeum v Brezne  

 

 

Horehronské múzeum v BrezneHistorická expozícia „Brezno v premenách času“ zachytáva prostredníctvom predmetov z historického zbierkového fondu múzea dejiny mesta Brezna od jeho vzniku do roku 1918. Venuje sa aj osobnostiam, ktoré svojím pôsobením ovplyvnili v tomto období brezniansku spoločnosť.

 

Fotogaléria z historickej expozície Brezno v premenách času

     Horehronské múzeum v Brezne     Horehronské múzeum v Brezne Horehronské múzeum v Brezne Horehronské múzeum v Brezne

 

Knižnica múzea obsahuje vyše 10 000 knižných jednotiek základnej spoločenskovednej literatúry, historických tlačí a beletrie domácich – regionálnych autorov. Slúži návštevníkom na prezenčné štúdium. K dispozícii je aj učebňa, kde sa konajú prednášky a vyučovacie hodiny s možnosťou premietania dokumentárnych videozáznamov z archívu HMB.

 

Literárne Brezno - Martin Rázus a ďalšie literárne osobnosti mesta
- stála expozícia v priestoroch evanjelickej fary v Brezne

 

Horehronské múzeum v Brezne Horehronské múzeum v Brezne Horehronské múzeum v Brezne Horehronské múzeum v Brezne Horehronské múzeum v Brezne

 

Kalendárium

Nám. gen. M. R. Štefánika 13 (Meštiansky dom)

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
jún 2017   Predmet mesiaca jún 2017: Vandrovná knižka

Vandrovná knižkaZostavila: Mgr. Ivana Mojžišová
Je začiatok júna a na dvere pomaly klope mnohými očakávané leto. Pre viacerých je to symbol oddychu, dovoleniek a cestovania. Cestovanie sa však nespája len s odpočinkom a zregenerovaním síl. V minulosti, tak ako aj dnes, bola migrácia za prácou bežným javom.
Medzi historické písomnosti dokumentujúce túto migráciu patria vandrovné knižky. Vandrovná knižka v zbierkach Horehronského múzea v Brezne patrila Ignácovi Wagnerovi, ktorý bol členom cechu stolárov. Cechy boli organizácie, ktoré zoskupovali remeselníkov a platila v nich prísna hierarchia. Na najnižšej pozícii sa nachádzali učni, nad nimi boli tovariši, majstri a hlavou cechu bol cechmajster. Ak sa tovariš chcel stať majstrom, musel absolvovať prax u viacerých majstrov. Táto prax sa nazývala vandrovka a počas nej bol do vandrovnej knižky zaznamenávaný jej priebeh, ale zároveň bol sledovaný mravný charakter tovariša.
Hoci je táto vandrovná knižka v mierne poškodenom stave, stále sa v nej môžeme dočítať o tom, ako napríklad Ignác Wagner vyzeral alebo koľko vandroviek absolvoval.
Skúste si na chvíľu oddýchnuť a privandrovať do Horehronského múzea, kde okrem mnohého iného môžete zhliadnuť vandrovnú knižku stolárskeho remeselníka Ignáca Wagnera.

 

01.06.2017 30.06.2017 Keď jablko nepadlo ďaleko od stromu (autorská výstava fotografií Ferdinanda Hrablaya a výtvarných prác jeho vnučky Jasny Hrablayovej)

Keď jablko nepadlo ďaleko od stromuKurátorka: Ivica Krištofová
Otvorenie tejto výstavy sprevádza niekoľko prvenstiev – prvýkrát je sprístupnená na Medzinárodný deň detí, v histórii pripravovaných výstav sa v premiére predstavujú vo dvojici starý otec a vnučka. Osemročná Jasna po prvýkrát v takomto rozsahu predstavuje verejnosti svoju tvorbu.
Jablko naozaj nepadlo ďaleko od stromu. Ferdinand Hrablay je absolventom bratislavskej Strednej umeleckej priemyselnej školy – odbor výstavníctvo, kde študoval pod vedením Rudolfa Filu, vynikajúceho výtvarníka a výborného pedagóga. Maľovanie časom ustúpilo inej záľube – fotografovaniu, ktorému sa venoval spolu s maľovaním od školských čias. Je členom Zväzu slovenských fotografov a regionálneho Fotoklubu Granus. Svoju tvorbu odprezentoval na niekoľkých menších vlastných výstavách, aj na spoločných výstavách Granusu.
Na výstave predstavuje svoje fotografické postrehy zo zdanlivo bežných situácií, zachytáva prchavé momenty okamihov a ponúka zaujímavé ukážky geometrických línií architektúry „zo svojho uhla pohľadu“.
Osemročná Jasna začala kresliť ako dva a pol ročná. Vo svojich štyroch rokoch za pomoci starej mamy napísala a sama si ilustrovala svoju prvú rozprávkovú knižku O veveričke Nelinke. Je vytrvalá, trpezlivá a systematická. Dnes kreslí a maľuje rôznymi technikami, vymýšľa rozprávky, venuje sa módnemu dizajnu šiat pre bábiky, vyrába mydlá aj voňavky, svoj talent rozvíja v súkromnej základnej umeleckej škole a tak ako ostatné deti, venuje sa ďalším aktivitám, vrátane športových. Zdá sa, že má však jasnú predstavu o svojej budúcnosti – chce byť učiteľkou výtvarnej výchovy.

 

23.06.2017 25.06.2017 Počas dlhých zimných večerov
Výtvarná kultúra ľudu z dielne pohronských žien

Počas dlhých zimných večerovMiesto: Areál bývalej rímskokatolíckej fary v Heľpe
Kurátor: Vanda Golianová
Počas dlhých zimných večerovPočas dlhých zimných večerovSkrátili sa dni a nedostatok svetla nachvíľu odbremenil ženy od ťažkej práce na rodinnom hospodárstve. Priestor dostávajú dovtedy na okraj pozornosti odsunuté ručné práce. Počas dlhých zimných večerov zhotovovali ženy priadzu na výrobu odevných, bytových a hospodárskych textílií; šili a vyšívali odevné súčiastky, prípadne si privyrábali zhotovovaním paličkovaných čipiek. Na spoločných stretnutiach žien a dievčat vo vybranom dome veru nepracovali len prsty, ale aj jazyky. K priadkam patril spev pracovných piesní, magické ľúbostné zariekania a predovšetkým hlasný ženský smiech.
Pozývame Vás do areálu bývalej rímskokatolíckej fary v Heľpe, kde si naše zbierkové predmety môžete nielen pozrieť, ale si o nich aj prečítať veľa zaujímavého.

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!