Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
* Lubovna museum - castle in Stara Lubovna

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Ľubovniansky hrad
Zámocká 20, 064 01 Stará Ľubovňa

Tel.: +421 52 432 24 22
Mobil: +421 910 340 050
E-mail: info@hradlubovna.sk
Www: www.hradlubovna.sk

 

Otváracie hodiny

 

máj - september: Po-Ne 9.00 - 19.00, posledný vstup o 18.00
október: Ut-Ne 10.00 - 16.00, posledný vstup o 15.00
november - marec: Ut-Ne 10.00 - 15.00, posledný vstup o 14.00
apríl: Ut-Ne 10.00 - 16.00, posledný vstup o 15.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Hrad Ľubovňa:
Dospelí: 5 €
Deti, študenti VŠ: 2,50 €
Seniori: 3,50 €
RODINNÁ VSTUPENKA /2 rodičia + min. 1 dieťa (max. 4) do 15 rokov/: 10 €
Foto / Kamera: bezplatne

Národopisná expozícia v prírode - skanzen:
Dospelí: 2 €
Deti, študenti VŠ: 1 €
Seniori: 1,5 €
RODINNÁ VSTUPENKA /2 rodičia + min. 1 dieťa (max. 4) do 15 rokov/: 4,5 €
Foto / Kamera: bezplatne

Spoločná vstupenka : Národopisná expozícia v prírode - skanzen + hrad Ľubovňa:
Dospelí: 6 €
Deti, študenti VŠ: 3 €
Seniori: 4,50 €
RODINNÁ VSTUPENKA /2 rodičia + min. 1 dieťa (max. 4) do 15 rokov/: 12,50 €
Foto / Kamera: bezplatne

Ďalšie podrobnosti o vstupnom...

História-popis

Ľubovnianske múzeum (predtým Okresné vlastivedné múzeum) bolo založené v roku 1956. Najskôr sídlilo v Provinčnom dome na námestí sv. Mikuláša a od roku 1966 je jeho sídlom hrad Ľubovňa. Múzeum od svojho vzniku zhromažďuje historické, etnografické, umelecké a prírodovedecké zbierky. Zameriava sa na oblasť Starej Ľubovne.
Ľubovnianske múzeumHrad Ľubovňa
Na severnom Spiši sa nad údolím rieky Poprad týči hrad Ľubovňa s bohatou históriou i zaujímavou architektúrou. Medzi hradmi na Slovensku mu prináleží unikátne miestĽubovnianske múzeum - hrad Stará Ľubovňao. I keď pôvodne slúžil ako strážca severnej hranice Uhorska, počas 360 rokov bol sídlom správcov zálohovaného územia časti Spiša Poľsku. Najväčšmi sa preslávil početnými kráľovskými návštevami a šesť rokov tu boli uschované i poľské korunovačné klenoty. Výraznými prestavbami v 16. a 17.storočí sa zmenil na veľkú renesančnú pevnosť. Prekrásna aleja v podhradí a blízky skanzen s hodnotným dreveným kostolom iba dotvárajú osobitnú atmosféru hradu Ľubovňa.

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ HRADU A SKANZENU

 

Expozície

Dejiny hradu - expozícia prezentuje základné udalosti vývoja hradu až po posledných majiteľov.

 

Expozícia dejín poľského zálohu - približuje históriu rokov 1412 - 1772, keď bol hrad spolu s ďalšími 16 mestami zálohovaný v Poľsku.

 

Expozícia remesiel - sa zameriava na remeslá z podhradia.

 

Expozícia dobového bývania - prezentuje nábytok z konca 19.-teho a začiatku 20.-teho storočia.

 

Poľské korunovačné klenoty na Hrade Ľubovňa 1655 – 1661

Poľské korunovačné klenoty na Hrade ĽubovňaPíše sa rok 1320 a nástupca poľského kráľovského trónu Vladislav I. Lokietko dáva na svoju korunováciu vyrobiť nové poľské korunovačné klenoty: korunovačnú korunu (Corona Privilegiata), korunovačné žezlo a korunovačné jablko. Korunovačné klenoty vyrobené Vladislavom I. Lokietkom boli používané na oficiálnu kráľovskú korunováciu, a to až do roku 1764, kedy bol nimi korunovaný posledný poľský kráľ Stanislav August Poniatovský. Vladislav I. Lokietko sa pri svojej korunovácii odvolával na prvého poľského kráľa Boleslava Chrabrého, a preto korunovačná koruna nesie až do dnešných čias názov „koruna Boleslava Chrabrého“.
Jednou z najvýznamnejších udalostí v 700-ročnej histórii hradu Ľubovňa bolo ukrytie poľských korunovačných klenotov na hrade v rokoch 1655 – 1661. Hrad Ľubovňa bol v tomto období súčasťou poľského kráľovstva ako tzv. spišský záloh (1412 – 1772). Korunovačné klenoty a celý kráľovský poklad boli na hrad prevezené po napadnutí poľského kráľovstva Švédmi v roku 1655. Poľské korunovačné klenoty na Hrade ĽubovňaCelý kráľovský poklad bol ukrytý v útrobách hradu Ľubovňa do roku 1661, kedy bol prevezený späť na kráľovský hrad Wawel v Krakove.
V roku 1656 navštívil hrad Ľubovňa samotný kráľ Ján Kazimír. Detailný popis príchodu kráľa na hrad Ľubovňa poeticky opisuje vo svojom svetovom bestselleri „Potopa“ Henrich Sienkiewicz.
Vystavené korunovačné klenoty v Kaplnke sv. Michala na hrade Ľubovňa boli vyrobené v roku 2010 reštaurátorom Józefom Walczykom. Dôveryhodným podkladom na výrobu faksimile sa stali archívne materiály z 18. storočia, ktoré sa zachovali v podobe nákresov od Jána Kryštofa Wernera a v podobe kolekcie 22 portrétov poľských kráľov od Marcella Bacciarelliho.

 

Ľubovnianske múzeum - skanzenNárodopisná expozícia v prírode (skanzen) - bola sprístupnená v roku 1984 v podhradí a dokumentuje vývoj ľudového staviteľstva v oblasti Starej Ľubovne.

Najvýznamnejšou stavbou expozície je drevený kostolík východného obradu z Matysovej z 18. storočia.

 

 

 

 

Princezné de Bourbon na hrade Ľubovňa
Nová stála expozícia
Na hrade Ľubovňa máte jedinečnú možnosť vidieť osobné predmety španielskych princezien Izabely a Karolíny de Bourbon. Pripravili sme pre Vás novú expozíciu s jedinečnými osobnými predmetmi týchto princezien, ktoré kedysi obývali ľubovnianske hradné panstvo. Perličkou tejto expozície sú svadobné šaty princezny Karolíny de Bourbon Zamoyskej, detské perinky a iné osobné predmety.

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ HRADU A SKANZENU

 

Poskytované služby:

Ø Večerné talkshow na hrade Ľubovňa venované prezentácii historických hudobných nástrojov
Ø Večer u Raiszovcov
Ø Prezentácia hradných remesiel
Ø Výstava Poľských korunovačných klenotov
Ø Obohatenie prehliadky hradu prezentáciou sokoliarskeho umenia a dejín sokoliarstva v Európe. Vystúpenia sokoliarov denne o 11:00, 13:00, 15:00, 16:30.
Ø Unikátna možnosť zažiť atmosféru gazdovského dvora v drevenej dobovej dedine s chovom tradičných domácich zvierat a možnosťou kŕmenia
Ø Lektorské služby na hrade a skanzene v slovenskom jazyku grátis
Ø Fotografovanie a kamerovanie v expozíciách grátis
Ø Prehliadka hradu Ľubovňa trvá približne 2 hodiny
Ø Hradný hostinec U MÓRICA
Ø Piknik v autentickom prostredí dobovej dediny
Ø Detský kútik s tradičnými drevenými hračkami
Ø Drevený kolotoč na ručný pohon

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
Výstavy    
22.05.2017 30.09.2017 DUŠAN JURKOVIČ: ZRODENIE BÁSNIKA DREVA

DUŠAN JURKOVIČ: ZRODENIE BÁSNIKA DREVA- hájovňa skanzenu pod hradom Ľubovňa
Dušan Jurkovič sa považuje za zakladateľa modernej architektúry na Slovensku. Pokúšal sa o vytvorenie architektonického štýlu, ktorý bol inšpirovaný prvkami ľudovej drevenej architektúry a ornamentom, aj preto si získal prívlastok “básnik dreva”. Na výstave sú prezentované počiatky Jurkovičovej tvorby a súbory nábytku zhotovené podľa jeho návrhov. Výstava je pripravená v spolupráci s českými múzeami v Rožnově pod Radhoštěm a vo Vsetíne.

 

máj 2017 október 2017 KRÍŽ – LÁSKA, SLÁVA, MOC, UTRPENIE

Celosezónna výstava na hrade Ľubovňa
Výstava je zameraná na prezentáciu osobitých zbierkových predmetov nesúcich v sebe informáciu o kríži ako najuniverzálnejšom a zároveň najkontroverznejšom semiotickom znaku. Výstava cez prizmu kríža prezentuje dejiny hradu Ľubovňa, mesta Stará Ľubovňa a regiónu severného Spiša. Ponúka prierez prelomových historických období (15. storočie – 1944). Kríž je prezentovaný rôznorodo, presne tak, aké rôznorodé sú jeho interpretácie. Láska, sláva, moc a utrpenie sú atribútmi bytia každého človeka od počiatku sveta. Okrem esteticko-edukačného charakteru a poznania histórie má výstava cieľ interaktívne či seba reflexívne pôsobiť na diváka.

 

02.06.2017   AKO SA STAVAL HRAD

Sprístupnenie novej interaktívnej expozície venovanej hradnému stavebníctvu.

     
Podujatia    
     
05.-09.06.2017
12.-16.06.2017
  VSTÚPTE S NAMI DO ROZPRÁVKY

Program venovaný základným školám.
- nahlasovanie skupín na skoly@hradlubovna.sk

 

05.07.2017   CYRILOMETODSKÉ SLÁVNOSTI POD HRADOM ĽUBOVŇA

Oslava sviatku slovanských vierozvestcov.
Svätá liturgia v skanzene pod hradom Ľubovňa, folklórny program.

 

10.-16.07.2017   HRADNÝ MUZIKÁL S PESNIČKAMI

11. ročník hradného muzikálu s pesničkami na hrade Ľubovňa

 

28.-30.07.2017   MIEROVÉ STRETNUTIE KRÁĽOV

Aby brat brata na živote nebral, aby sused suseda na majetku nekrátil, v roku 1412 sa na majestátnom hrade Ľubovňa stretli Žigmund Luxemburský, brandenburské knieža, rímsky a uhorský kráľ zvaný Ryšavá líška a Vladislav II. Jagełło, veľkoknieža litovské a poľský kráľ, aby dobré vzťahy rodinné po manželkách podpisom mierovej zmluvy utvrdili.
Ako dobrým zvykom bolo, na dosvedčenie vážnosti dekrétu turnaj rytiersky zorganizovali, 28 vykŕmených volov zabiť neváhali a 16 000 vajíčok na kráľovské dobroty priviesť nakázali. Aby turnaj rytiersky na kvalite netratil, ženám bola zábava v meste odporučená. Kto vstúpi na hrad Ľubovňa i dnes a oči privrie, turnajový hluk zbraní začuje, vôňu dobrôt zacíti.
Podpísanie mierovej dohody znamenalo začiatok rokovaní o pôžičke, ktorá 8. novembra 1412 vošla do dejín Uhorska ako tzv. „poľský záloh“. Ako pripomienku na tieto udalosti prechováva Ľubovnianske múzeum vo svojich expozíciách faksimile (kópiu) zálohovej listiny.

 

28.07.2017   NOČNÁ PREHLIADKA HRADU

Nočná prehliadka hradu so začiatkom o 21.00 h.
Nočná ohňová show o 22.00 h.

 

13.08.2017   SLADKÝ DEŇ MEDU

Sladký deň medu pod hradom Ľubovňa v spolupráci so slovenským zväzom včelárov.

 

20.08.2017   BRIDŽOVÝ TURNAJ

Medzinárodný bridžový turnaj grófa Jána Zamoyského pod hradom Ľubovňa.

 

12.-14.09.2017   MÚZEUM ŠKOLÁM

Predstavenie múzejníckej práce pre žiakov základných škôl.

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!