Lesnícky skanzen, Vydrovská dolina - Čierny Balog
* Forestry open-air Museum, Vydrovská dolina - Čierny Balog

Lesnícky skanzen - logo

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Lesy SR - Odštepný závod Čierny Balog
Hlavná 245, 976 52 Čierny Balog

Tel.: +421 918 333 401
E-mail: skanzen@lesy.sk
Www: www.lesy.sk

 

Otváracie hodiny

Sezóna trvá od 1.5. do 30.9.

Skanzen ako celok:
máj, september: 9.00 - 15.00
jún - august: 9.00 - 18.00
Múzeum (horáreň):
máj, september: 10.00 -15.00
jún - august: 9.30-17.30

+ Júl, August: So 10.00 - 14.00, Ne 13.00 - 17.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

Vstupné je chápané ako symbolické vyjadrenie podpory lesu - pre žiakov a študentov v skupinách (triedach) je 0,70 € a pre dospelých 1,00 €. vstupné neplatia dôchodcovia, deti do 6 rokov, zdravotne postihnutí a nevyhnutný pedagogický dozor ZŠ. KULTÚRNE POUKAZY zatiaľ neprijímame.

 

História-popis

Lesnícky skanzen, Vydrovská dolina - Čierny BalogLesnícky skanzen sa nachádza vo Vydrovskej doline asi 1,5 kilometra od Čierneho Balogu.

 

Na viac ako trojkilometrovom „Chodníku lesného času“ je v súčasnosti 70 zastávok, ktoré vám mnohými zaujímavými exponátmi a predovšetkým prirodzenými lesnými stanovišťami ponúknu objavné pohľady na životodarné schopnosti lesa. Určite vás však zaujmú aj živé obrazy z histórie, súčasnosti a budúcnosti lesníctva. Veľmi pôsobivým doplnením areálu sú prírodné diela medzinárodnej skupiny umelcov Ekoartu. Od r. 2009 sa navyše môžete zo skanzenu vrátiť do centra obce Náučným chodníkom obce Čierny Balog, ktorý začína na konci parkoviska a končí pri Obecnom úrade.

Budovanie skanzenu nie je ukončené. Chceme, aby ste tu každý rok nachádzali niečo nové. Veríme, že sa tak môže stať aj vďaka vašim nápadom a pripomienkam. V každom prípade sa na vašu návštevu naozaj tešíme !

Prístup: Autom, autobusom, i pešo. Atraktívny je prístup Čiernohronskou lesnou železnicou, ktorá vás z Hronca alebo z Čierneho Balogu privezie priamo na zastávku Vydrovo – Skanzen.

 

Expozície

Lesnícky skanzen, Vydrovská dolina - Čierny BalogPodrobné informácie o jednotlivých zastávkach na Chodníku lesného času nájdete
v tlačovej verzii Sprievodcu Lesníckym skanzenom (PDF).

You find more informations about the stations of the Walkway of the forest time
in the press version of the Forestry open air museum Guide here (PDF).

 

Mapa Lesníckeho skanzenu v PDF

Here can you download map of Forestry open-air museum (PDF)

 

UPOZORNENIE
Podrobná prehliadka lesníckeho skanzenu pri jeho dnešnej rozsiahlosti trvá takmer celý deň. Je preto dobré s tým počítať pri plánovaní vašej návštevy, v opačnom prípade si môžete vybrať niektorú z kratších trás, ktoré sú na informačnom karuseli pri vstupe / pokladni skanzenu. Vaša obuv síce nemusí byť do náročného terénu, ale vhodná je pevnejšia športová obuv a výbava do dažďa. Rodiny s detskými kočíkmi si však tiež nájdu vhodnú trasu.

 

Fotogaléria zo skanzenu:

Lesnícky skanzen, Vydrovská dolina - Čierny Balog Lesnícky skanzen, Vydrovská dolina - Čierny Balog Lesnícky skanzen, Vydrovská dolina - Čierny Balog Lesnícky skanzen, Vydrovská dolina - Čierny Balog Lesnícky skanzen, Vydrovská dolina - Čierny Balog
Lesnícky skanzen, Vydrovská dolina - Čierny Balog Lesnícky skanzen, Vydrovská dolina - Čierny Balog Lesnícky skanzen, Vydrovská dolina - Čierny Balog Lesnícky skanzen, Vydrovská dolina - Čierny Balog Lesnícky skanzen, Vydrovská dolina - Čierny Balog
Lesnícky skanzen, Vydrovská dolina - Čierny Balog Lesnícky skanzen, Vydrovská dolina - Čierny Balog Lesnícky skanzen, Vydrovská dolina - Čierny Balog Lesnícky skanzen, Vydrovská dolina - Čierny Balog Lesnícky skanzen, Vydrovská dolina - Čierny Balog
Lesnícky skanzen, Vydrovská dolina - Čierny Balog Lesnícky skanzen, Vydrovská dolina - Čierny Balog Lesnícky skanzen, Vydrovská dolina - Čierny Balog Lesnícky skanzen, Vydrovská dolina - Čierny Balog Lesnícky skanzen, Vydrovská dolina - Čierny Balog
Lesnícky skanzen, Vydrovská dolina - Čierny Balog Lesnícky skanzen, Vydrovská dolina - Čierny Balog Lesnícky skanzen, Vydrovská dolina - Čierny Balog Lesnícky skanzen, Vydrovská dolina - Čierny Balog Lesnícky skanzen, Vydrovská dolina - Čierny Balog
Lesnícky skanzen, Vydrovská dolina - Čierny Balog Lesnícky skanzen, Vydrovská dolina - Čierny Balog Lesnícky skanzen, Vydrovská dolina - Čierny Balog    

 

Kalendárium

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     

Miesto: LESY SR , š.p. a iné organizácie (mimo LDM)

Január – apríl
- Reinštalácia výstavy „Predstavujeme sa Vám“
- Reinštalácia výstavy VLM na Slovensku I.
- Reinštalácia výstavy Rozpadnuté Smrečiny
- Reinštalácia výstavy Drevo vždy živé
- Odhalenie VLM - Budova NLC

Máj - august
- Otvorenie Lesníckeho skanzenu
- Minigaléria lesníckych osobností na OZ Trenčín/ 2. Časť, II.Q
- Deň stromu v Lesníckom skanzene

September- december
- Odhalenie VLM Žemberovský dom a VLM Fortuna a dolná botanická záhrada
- Pietny akt v Symbolickom cintoríne Lesníckeho skanzenu
- Reinštalácia výstav: Predstavujeme sa Vám, VLM na Slovensku I, Rozpadnuté Smrečiny, Drevo vždy živé

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!