Skanzen Vychylovka/
Kysucko - oravská lesná železnica

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

023 05 Nová Bystrica - Vychylovka, okres Čadca

Tel.: +421 41 439 73 50 - správa KOLŽ a Skanzenu Vychylovka,
                      439 72 19 - pokladňa
E-mail: skanzen@kysuckemuzeum.sk, zeleznicka@kysuckemuzeum.sk
Www: www.kysuckemuzeum.sk

 

Otváracie hodiny

 

1.máj - 31.október: Po-Pi: 9.00 - 17.00 / So-Ne   9.00 - 18.00

 

Prehliadky v skanzene so sprievodcom:
9.15, 10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45, 14.30, 15.15, 15.45, 16.30 + prehliadka len sobotu a nedeľu

Cestovný poriadok KOLŽ:
9.15, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 + premáva v soboty a nedele

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Skanzen Vychylovka

Dospelí: 4 €
Deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP: 2 €

Kysucko - oravská lesná železnica

Dospelí: 4 €
Deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP: 2 €

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Múzeum Kysuckej dedinyMúzeum Kysuckej dedinySkanzen Vychylovka leží v malebnom prostredí doliny Chmúra, ktorá je súčasťou chránenej krajinnej oblasti Kysuce. Jeho jedinečná flóra a fauna spolu s prekrásnou ľudovou architektúrou vytvárajú pre návštevníka neopakovateľnú scenériu.
Každoročne počas sezóny tu má návštevník možnosť vidieť ukážky práce remeselníkov, vystúpenia folklórnych skupín a súborov s ukážkami pracovného a obradového zvykoslovia, prípravu tradičných kysuckých jedál a iné.
Políčka pri domoch prezentujú trojpoľný systém hospodárenia, ktorý bol zaužívaný na Kysuciach.

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA


Expozície

Múzeum Kysuckej dedinyVznik stálej národopisnej expozície v prírode
Záchrana a obnova najcennejších pamiatok ľudového staviteľstva na Kysuciach začala krátko po vzniku Okresného vlastivedného múzea v Čadci, konkrétne prípravami ohľadom výstavby expozície ľudového staviteľstva a bývania na Kysuciach.
Prvé kroky v príprave výstavby národopisnej expozície v prírode sa uskutočnili v roku 1974, po hĺbkovom výskume ľudovej architektúry a bývania, ktorý zabezpečil Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave za pomoci študentov národopisu a architektúry. V rámci výskumu sa podrobne analyzovalo vyše 900 objektov ľudovej architektúry v okrese Čadca, pričom bola doložená ich technická a etnografická dokumentácia. Poznatky z tohto výskumu sa využili pri zaraďovaní niektorých objektov do Štátneho zoznamu kultúrnych pamiatok, ako aj pri výbere objektov pre národopisnú expozíciu v prírode, ktoré boli verejnosti sprístupnené vo svojej čiastkovej podobe v roku 1981. Záchranný výskum tradičnej kultúry ľudu v zátopovej oblasti Riečnice a Harvelky v rokoch 1975 – 1981 obsahoval výsledky v počte 59 dokumentovaných zväzkov národopisných materiálov i publikovaných príspevkov, ktoré svedčili o širokom záujme mladých etnografov a folkloristov prispieť k spoznaniu tradičného spôsobu života ľudu v tejto časti Kysúc. Výskum finančne zabezpečovala Slovenská národopisná spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied a zavŕšený bol vydaním bulletinu Národopisné informácie.
Múzeum vynaložilo mimoriadne úsilie aj pri záchrane a obnove lesnej úvraťovej železnice na úseku Kubátkovia – Beskyd, ktorá bola rozhodnutím Odboru dopravy Krajského národného výboru v Banskej Bystrici roku 1971 oficiálne zrušená. Len vďaka entuziazmu a obetavosti nielen stálych, ale i externých spolupracovníkov a priateľov tejto železničky sa podarilo zachrániť z nej to najcennejšie, a to úsek Chmúra – Tanečník. V tomto úseku sa nachádzala technicky cenná úvraťová časť, ktorá už patrila medzi ojedinelé pamiatky tohto druhu vo svete. Od roku 1981, kedy sa začala prevádzka skanzenu, sa zachovaná a rekonštruovaná časť bývalej Kysucko-oravskej lesnej železnice pod názvom Historická lesná úvraťová železnica, stala organickou súčasťou tejto národopisnej expozície.

Mgr. Zuzana Markechová, Kysucké múzeum v Čadci

Z histórie železničky
Múzeum Kysuckej dedinyS výstavbou Kysuckej lesnej železnice, vedúcej z obce Oščadnica a postupne prechádzajúcej až do doliny Chmúra (Nová Bystrica), sa začalo v roku 1915. Podobne ako v iných prípadoch bol jej vznik podmienený významným postavením ťažby dreva na dotknutom území. Budovanie úzkorozchodnej železnice sa realizovalo etapovito do roku 1918 a už v nasledujúcom desaťročí bola existencia tejto lesnej železnice sprevádzaná ďalšími významnými zmenami. Múzeum Kysuckej dedinyRiaditeľstvo Oravského komposesorátu sa rozhodlo pristúpiť k vybudovaniu spojovacej trate z Erdútky do Chmúry s cenným systémom úvratí, čím došlo k prepojeniu Oravskej lesnej železnice a Kysuckej lesnej železnice. O význame Kysucko-oravskej lesnej železnice, ktorá zabezpečovala kontinuálnu prepravu dreva, svedčí i fakt, že na tento účel slúžila až do začiatku 70. rokov minulého storočia. Čo sa týka trate na území Kysúc, jej funkčne obnovená časť, nazvaná Historická lesná úvraťová železnica, sa v 90. rokoch začala využívať ako múzejná železnica. Dnes nesie pôvodný názov Kysucko-oravská lesná železnica.

 

Kysucká lesná železnica vo fotografiách
Niekdajšia lesná železnica vedúca Bystrickou dolinou, ktorá sa neskôr spojila s podobnou úzkorozchodnou železnicou susedného oravského regiónu, predstavovala v minulosti dôležitú súčasť miestneho lesného hospodárstva. Budovanie tejto železnice postupne preš Kysucká lesná železnica vo fotografiáchlo viacerými fázami, pričom samotný začiatok jej výstavby je datovaný do roku 1915.
Kysucké múzeum v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pri príležitosti 100. výročia začiatku výstavby lesnej železnice pripravilo vo svojej vysunutej expozícii Skanzen Nová Bystrica – Vychylovka panelovú výstavu s názvom Kysucká lesná železnica vo fotografiách. Verejnosti bude sprístupnená od 1. júla do 31. októbra tohto roku v objekte Stanica Skanzen.
Výstava mapuje viaceré dôležité medzníky existencie trate. Približuje nielen vznik a počiatky tejto významnej železnice a jej formálny historický vývoj, no prostredníctvom fotografií, fotokópii vybraných dokumentov a doplňujúcich textov umožňuje návštevníkom vytvoriť si lepšiu predstavu o viacerých aspektoch bežného prevádzkovania trate v minulosti, ako aj o postupnej ceste železničky k jej súčasnej podobe. Jednotlivé panely okrem iného prinášajú fotografie a informácie o viacerých rušňoch, ktoré boli či sú späté s danou traťou, taktiež o spôsobe prepravy dreva, ktorá sa na nej realizovala prostredníctvom niekoľkých druhov nákladných vozňov. Výstava zahŕňa i zaujímavé snímky viažuce sa k obnove železnice či prírodným katastrofám, ktoré trať v priebehu rokov postihli. Samozrejme, pozornosť je venovaná i úvratiam, ktorých unikátnosť sa nemalou mierou podpísala pod fakt, že do Vychylovky každoročne smerujú kroky početných domácich, ale aj mnohých zahraničných návštevníkov. Pútavé obrazové materiály nepochybne potešia nielen skalných prívržencov lesných železníc.

 

Múzeum Kysuckej dedinyTrasa hist. vlakov: st. Skanzen – 1. úvrať – st. Kubátkovia – st. Skanzen (celkom 6,8 km)
Hnacie vozidlá: utorok – piatok: motorové rušne
sobota – nedeľa: parné rušne (U 34.901/1909, U 45.9/1916)
na objednávku: motorové alebo parné rušne
Vlaky sú vypravované zo stanice Skanzen.
Vlak bude vypravený len v prípade, že v ňom bude minimálne 10 cestujúcich.

 

Od 3. mája 2015 jazdy drezinou na Historickej lesnej úvraťovej železniciPonuka špeciálnych služieb (za príplatok):
- mimoriadne vlaky v parnej trakcii, jazdy pre kolektívy
- možnosť využitia nášho vláčika pre účely reklamy…
Cenník podľa dohody s riaditeľstvom Kysuckého múzea v Čadci.

 

Od 3. mája 2015 jazdy drezinou na Historickej lesnej úvraťovej železnici (PDF)

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA

 

Nové miniihrisko žiari pestrými farbami / Skanzen ponúka miesto pre detské hry

Múzeum Kysuckej dediny - MiniihriskoMúzeum kysuckej dediny v Novej Bystrici – Vychylovke je miesto, ktoré navštevujú všetky vekové kategórie. Pre starších je príjemnou spomienkou na mladosť, pre mladších je studnicou nových poznatkov z histórie. Skanzen prezentuje kopaničiarsky spôsob osídlenia, ktorý bol charakteristický pre kysucký región. Počas sezóny (máj – október) múzeu pripravuje pre návštevníkov takmer každú nedeľu kultúrne podujatia s bohatým programom, realizuje prezentáciu múzea ako živej dediny a to chovom hospodárskych zvierat, pestovaním poľnohospodárskych plodín a živou kuchyňou jedál z minulých rokov, z dôb starých mám. Kysucké múzeum sa rozhodlo skanzen zatraktívniť novým miniihriskom zábavy pre najmenšie ratolesti. „Vďaka projektu „Múzeum deťom“ čaká na všetky deti v skanzene prekvapenie v podobe pestrého miniihriska zábavy a oddychu, v ktorom si deti môžu spestriť svoj pobyt v skanzene zábavou a hrou na nových drevených hračkách. Medzi objektmi ľudovej architektúry tak tieto zariadenia príjemne spestrujú okolie. Kysucké múzeum v Čadci bolo úspešné v získaní finančných prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013,“ priblížila novú atrakciu v skanzene projektová manažérka Kysuckého múzea, Ing. Michaela Perďochová. Hojdačky, preliezačky, kolotoč, šmýkačka a mnoho ďalších prvkov v pestrých farbách vyrobili študenti Strednej drevárskej školy z Krásna nad Kysucou. Ihrisko sa mohlo dobudovať aj finančným príspevkom Žilinského samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom nielen Kysuckého múzea ale aj spomínanej strednej školy.

 

 

Múzeum je súčasťou Kysuckého múzea v Čadci
* The Museum is part of the Kysuce Museum Cadca

 

Kalendárium

Múzeum Kysuckej dedinyKuchyňa starých materí - tradičné jedlá na KysuciachPri pravidelnej akcii Kuchyňa starých materí sa varia pôvodné kysucké jedlá priamo v objektoch skanzenu.

 

 

 

Začiatok programov 13.30 hod.

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie

Výstavy:

     

Bol raz jeden skanzen...
Ak zavítate do Skanzenu Vychylovka – Nová Bystrica v sezóne 2017, začnite prehliadku návštevou objektu Raganov mlyn, v ktorom sme pre širokú verejnosť pripravili výstavu výtvarných prác pod názvom „Bol raz jeden Skanzen“. Žiaci základných škôl prvého aj druhého stupňa z bystrickej doliny stvárnili, čo o skanzene vedeli a čo tam videli. Kreslili farebne, čiernobielo, proste popustili uzdu ich fanázii. Výsledok je úžasný. Devädesiatdeväť prác bolo nainštalovaných a od otvorenia sezóny až do konca mesiaca júl budú zdobiť objekt Raganov mlyn. Výstava je súťažná, preto by sme Vás chceli poprosiť milí návštevníci, aby ste najkrajšiu prácu odmenili svojim hlasom. Ako? Práce sú očíslované a treba len na papierik napísať číslo práce, ktorá sa vám páči a hodiť do krabičky. Príďte si vychutnať fantáziu, kreativitu, farebnosť a šikovnosť detí, ktoré sa zapojili do uvedenej súťaže. Piati autori z prvého stupňa a piati z druhého stupňa základných škôl, ktorí získajú najviac hlasov od návštevníkov, budú odmenení ďakovným listom a drobnými cenami. Na výstavu Vás srdečne pozýva a praje krásny zážitok Žilinský samosprávny kraj a organizátori súťaže.

     

Podujatia:

     
20.08.2017   Dajte vína pokiaľ duša živá...

Zvyky a tradície obce Čajkov v podaní FS Dolina spojená s prezentáciu a ochutnávkou vín.

Kysucké múzeum v Čadci, pripravilo v spolupráci s obcou Čajkov /vinárska obec pri Leviciach/ pre návštevníkov prezentáciu a ochutnávku vín, koláčov a pagáčov z dolnej zeme Slovenska, spojenú s ich predajom obohatenú s kultúrnym programom Folklórnej skupiny Dolina z obce Čajkov a ich hostí z Veľkých Kozmáloviec. Podujatie sa uskutoční v nedeľu 20. augusta 2017 v Skanzene Vychylovka – Nová Bystrica.

Už od 12.00 hod. pri objekte Krčma z Korne Vám ponúkame degustáciu lahodného vínka, priamo z čajkovských vinohradov, ktoré si môžete aj zakúpiť a nebude chýbať ochutnávka, predaj koláčov a pagáčov z Čajkova. Aká by to bola nedeľa bez svätej omše. Tú vám ponúkame o 13.00 hod. na pódiu pri objekte Krčma z Korme a o 14.00 hod. Folklórna skupina Dolina z Čajkova spolu so svojimi hosťami z Veľkých Kozmáloviec rozveselia návštevníkov pestrým kultúrnym programom. Návštevu skanzenu si môžete obohatiť jazdou na Historickej lesnej úvraťovej železnici alebo drezinou, ktorá premáva až na Sedlo Beskyd. Na podujatie a návštevu našej kultúrnej pamiatky Vás srdečne pozýva aj zriaďovateľ Kysuckého múzea v Čadci Žilinský samosprávny kraj.

 

26.08.2017 27.08.2017 Jánošík&Ondráš folk - fest

Folklór z oboch strán hraníc v prostredí dreveníc a unikátnej železničky. Takto opísali organizátori už piaty ročník JÁNOŠÍK&ONDRÁŠ Folk Festu, ktorý sa bude konať v Skanzene Vychylovka – Nová Bystrica v dňoch 26. - 27. augusta 2017.
Pestrosť programu, ktorí určite poteší milovníkov folklóru bude začínať v sobotu 26. augusta už o 10.30 hod., kedy sa Vám predstavia ľudové hudby zúčastnených folklórnych súborov. O 13.00 hod. členovia folklórneho súboru Mostár z Brezna prepadnú vlak so zbojníckou družinou a rozmanitosť krojov si vychutnáte od 15.00 hod. na pódiu pri objekte Krčma z Korne. V programe Pozdravy sa Vám predstavia folklórne súbory zo Slovenskej a Českej republiky. Srdce pre folklór - pod týmto názvom sa skrýva program venovaný umeleckému vedúcemu Vojenského umeleckého súboru ONDRÁŠ z Brna, Čestmírovi Komárkovi, ktorý začína o 19.00 hod. na pódiu pri objekte Krčma z Korne. Tento folklórny súbor po prvý krát zavíta na Slovensko, a to práve do Skanzenu vo Vychylovke. O 21.00 hod. bude na všetkých vytrvalcov čakať zábava pri Stanici Skanzen.
V nedeľu 27. augusta o 10.00 hod. privítajú návštevníkov folklórne súbory festivalu v programe Hrajúca a spievajúca železnička. Od 11.00 hod. sa pri Stanici Skanzen môžete zúčastniť Školy tanca, kde budete mať možnosť naučiť sa základné kroky ľudových tancov z Podpoľania. Od 12.00 hod. sa bude stodola v usadlosti U Poništa ozývať buchotom cepov. Ako kedysi mlátili naši predkovia, nám predvedie FS Kýčera z Ochodnice. Z usadlosti U Hruškuliaka zaznejú krásne ľubozvučné žatevné piesne v podaní FS Vigľašanka z Olešnej. O 13.00 hod. nezabudnite na slávnostnú svätú omšu, tento krát sa stretneme na lúke pri Kaplnke Panny Márie Ružencovej zo Zborova. Z dediny do vesnice je názov galaprogramu, ktorý začne o 14.00 hod. na pódiu pri objekte Krčma z Korne.

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!