Ústredie ľudovej umeleckej výroby - Múzeum ľudovej umeleckej výroby v Stupave
* Museum of Folk Art and Crafts Stupava

 

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Dlhá 8/C, 900 31 Stupava

Mobil: +421 908 767 720
E-mail: jadudova@uluv.sk
Www: www.uluv.sk/sk/, www.uluv.sk/sk/web/kam-v-uluve/muzeum-luv/

 

Výstavný priestor Galéria ÚĽUV Bratislava
Adresa: Obchodná 64, 816 11 Bratislava

 

Otváracie hodiny

 

pondelok - piatok: 12.00 - 18.00 h

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Vstup voľný!

 

História-popis

 

Predná izba ÚĽUV, Nám.SNP, BratislavaMúzeum ľudovej umeleckej výroby v Stupave vzniklo v roku 2008 ako špecializované pracovisko Ústredia ľudovej umeleckej výroby zamerané na ľudovú umeleckú výrobu. Poslaním múzea je vytvárať prostredníctvom odbornej vedeckej a dokumentačnej činnosti predmetovú, textovú a obrazovú dokumentáciu ľudovej umeleckej výroby v minulosti a súčasnosti.
Múzeum v súčasnosti spravuje tri fondy: zbierkový, pracovný a dokumentačný.
Prevažnú časť zbierok vo fondoch múzea tvoria predmety, ktoré zamestnanci Ústredia ľudovej umeleckej výroby nadobudli od 50.tych rokov 20.storočia z tradičného ľudového prostredia, zo sortimentu vyrobeného pod hlavičkou Ústredia ľudovej umeleckej výroby, alebo sami vytvorili (fotografie, krojová dokumentácia).
Zároveň do fondov pribudli nové predmety získané kúpou, darom, výskumom. Zbierkové fondy múzea tvoria zbierky textilu, dreva, keramiky, predmety z kovu, prútia, šúpolia. V dokumentačnom fonde spravuje múzeum mimo iného fotoarchív, výskumné správy, krojovú dokumentáciu.

V súčasnosti umožňuje múzeum štúdium svojich zbierok a dokumentov prezenčnou formou bádateľom, vedeckým a múzejným pracovníkom.

 

Ústredie ľudovej umeleckej výroby - Múzeum ľudovej umeleckej výroby v Stupave - depozitár Ústredie ľudovej umeleckej výroby - Múzeum ľudovej umeleckej výroby v Stupave - depozitár Ústredie ľudovej umeleckej výroby - Múzeum ľudovej umeleckej výroby v Stupave Ústredie ľudovej umeleckej výroby - Múzeum ľudovej umeleckej výroby v Stupave Ústredie ľudovej umeleckej výroby - Múzeum ľudovej umeleckej výroby v Stupave


Expozície

 

Galéria ÚĽUV Obchodná ul. BratislavaVýstavnú činnosť Múzea ľudovej umeleckej výroby zastrešuje Galéria ÚĽUV na Obchodnej 64 v Bratislave, ktorá je miestom konania tematických výstav, venovaných rôznym aspektom tradičného remesla a ľudovej umeleckej výroby v súčasnosti.

 

 

 

 

Kalendárium

 

Výstavný priestor: Galéria ÚĽUV Bratislava

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!