Múzeum špeciálneho školstva Levoča
* Museum of Special Education at Levoca
Múzeum Spiša - logo

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Nám. Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča

Tel.: +421 53 451 28 63
E-mail: mss.levoca@levonet.sk
Www: www.msslevoca.sk, Facebook

 

Otváracie hodiny

 

máj - september: Po-Pi 8.00 - 16.30 (posledný vstup o 15.00)
október - apríl: Po-Pi 8.00 - 16.00 (posledný vstup o 14.30)

Viacčlenné skupiny sa môžu vopred telefonicky nahlásiť na tel. číslach 053/4512863 alebo 0918 625285.

Organizované a vopred nahlásené skupiny max. do 20 osôb.
Víkendy a štátne sviatky je múzeum zatvorené.

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Jednotné vstupné do stálej expozície, na výstavy a iné múzejné podujatia.

dospelí: 2 €
žiaci, študenti, seniori nad 60 rokov a osoby sprevádzajúce ZŤP: 1 €
osoby s preukazom ZŤP, ZŤP/S, deti do 6 r.: zdarma

 

História-popis

Múzeum špeciálneho školstva LevočaMúzeum špeciálneho školstva v Levoči je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou, s komplexnou dokumentáciou v oblasti špeciálneho školstva, špeciálnej pedagogiky a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením. Špecializuje sa na zhromažďovanie, ochraňovanie, odborné zhodnocovanie, spravovanie, využívanie a sprístupňovanie hmotných dokladov z dejín špeciálneho školstva a zdravotne znevýhodnených.
Múzeum vzniklo 16. novembra 1990 na podnet Spoločnosti pre špeciálnu a liečebnú výchovu v Slovenskej republike, menovite PhDr. Vladimíra Predmerského, ako historicko-dokumentačné stredisko pre špeciálnu a liečebnú pedagogiku.
Múzeum zriadilo Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy SSR. Od 1. januára 2014 je organizačne začlenené pod Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave, priamo riadenú príspevkovú organizáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Od 26. februára 2014 je zapísané v centrálnom Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky.
Výnimočnosť a jedinečnosť múzea od vzniku až po súčasnosť spočíva v tom, že mapuje históriu špeciálneho školstva ako celku, najmä štyri základné pédie – zrakové, sluchové, telesné a mentálne znevýhodnenie.

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči svoje poslanie realizuje prostredníctvom činností:
• zbierkotvornej,
• dokumentačno-evidenčnej a ochrannej,
• kultúrno-prezentačnej,
• výchovno-vzdelávacej a poradenskej.

V súčasnosti múzeum disponuje:
• modernou, interaktívnou expozíciou,
• depozitárom,
• archívom listinných dokumentačných materiálov,
• výstavnými priestormi,
• premietacou miestnosťou.

 

Expozície

 

Moderná, interaktívna expozícia múzea 21. storočia
Múzeum špeciálneho školstva v Levoči návštevníkom ponúka zážitkovú prehliadku modernej, interaktívnej expozície.
Po komplexnej reinštalácii a rekonštrukcii stálej expozície v období júl 2014 - apríl 2017, podľa architektonického návrhu Ing. arch. Mgr. art. Stanislavy Slaninovej Holló, múzeum vytvorilo atraktívne a prakticky riešené priestory, kde návštevník má možnosť vyskúšať si repliky vzácnych exponátov, nenútenou formou spoznávať potreby a život znevýhodnených jedincov, a to na štyroch podlažiach.
Stála expozícia je rozdelená do štyroch samostatných celkov:

 

História
Múzeum špeciálneho školstva LevočaVstupná časť expozície je venovaná histórii najstarších ústavov a špeciálnych škôl na Slovensku. Konkrétne ide o ústavy a školy pre nevidiacich, nepočujúcich, mentálne a telesne znevýhodnených žiakov. Múzeum špeciálneho školstva LevočaTieto informácie návštevník nájde v zásuvkách pod exponátom Vysokých Tatier a Spišského hradu.
Nachádzajú sa tu i vzácne učebné pomôcky pre nevidiacich z autorskej dielne Viliama Hrabovca, ktoré používali žiaci najstaršej školy pre nevidiacich až do 80.-tych rokov 20. storočia.
V priestoroch celej expozície sú umiestnené popisy jednotlivých zbierkových predmetov, replík, v slovenskom, anglickom jazyku a v Braillovom písme. Nepočujúci návštevník má možnosť vyžiadať si sprievodcu v posunkovom jazyku.

 

Knižnica a študovňa
Múzeum špeciálneho školstva LevočaŠpeciálno-pedagogickú knižnicu so študovňou využívajú predovšetkým študenti špeciálnej a liečebnej pedagogiky. V rámci knižnice poskytuje múzeum svoje služby prezenčne, tzn. že študovať jednotlivé publikácie z historického a súčasného knižničného fondu je možné len v priestoroch múzea, a to s platným čitateľským preukazom.
Múzeum špeciálneho školstva LevočaPráve z tohto dôvodu, má veľký význam vytvorenie priestoru študovne, kde môžu bádatelia nerušene študovať odbornú literatúru, časopisy, noviny, kalendáre, publikácie v Braillovom písme a vybrať si z viac ako 4 tis. knižných titulov.
Pre všetkých návštevníkov sa tu nachádzajú základné informácie o najstarších európskych ústavoch pre zdravotne znevýhodnených, ako aj o ich zakladateľoch. Reliéfne portréty týchto osobností si návštevník všimne a môže vyhmatať na stene po celej dĺžke miestnosti.

 

Učebné pomôcky
Múzeum špeciálneho školstva LevočaTúto miestnosť tvoria štyri samostatné ostrovy, nadrozmerný 3D model ľudského ucha a oka, interaktívna Múzeum špeciálneho školstva Levočatabuľa a vysoko v priestore umiestnené, sťahovateľné, trojrozmerné kocky.
Na jednotlivých ostrovoch sú umiestnené vzácne historické, ale i súčasné učebné pomôcky pre žiakov s mentálnym, zrakovým, sluchovým znevýhodnením a autizmom. Pomocou repliky tabuľky na nácvik Braillovho písma sa návštevník môže naučiť písmená Braillovej abecedy a v drevených dvierkach označených piktogramom ruky (otvor) nájde niekoľko predmetov obohacujúcich prehliadku výstavy. Výraznými prvkami tejto časti expozície sú nepochybne 3D modelyMúzeum špeciálneho školstva Levoča ľudského oka a ucha s rozoberateľnými časťami, ktoré slúžia na lepšie pochopenie fungovania a porúch týchto dôležitých orgánov.
Trojrozmerné, sťahovateľné kocky evokujú svet telesne znevýhodnených a bariéry, s ktorými sa denne stretávajú. Miestnosť tiež ponúka vzdelávacie programy pre žiakov so sluchovým znevýhodnením prostredníctvom interaktívnej tabule, nadrozmernú hru Človeče nehnevaj sa! pre najmenších, v ktorej figúrkami sa stanú samotní návštevníci a veľa ďalšieho.

 

Ľudské zmysly
Múzeum špeciálneho školstva LevočaDominantou najväčšej a zároveň poslednej miestnosti stálej expozície je nadrozmerná kocka. Múzeum špeciálneho školstva LevočaObvod nadrozmernej kocky je zameraný na štyri ľudské zmysly (hmat, zrak, sluch a čuch). Tie si návštevník overí prostredníctvom jednoduchých kvízových otázok.
Vo vnútri kocky sa nachádza simulovaný tmavý priestor - domácnosť pre nevidiacich, ktorý návštevník spoznáva prostredníctvom hmatu a zvuku. Nachádza sa tu model časti kuchynskej linky a predmety bežnej dennej potreby pre nevidiaceho človeka.
Múzeum špeciálneho školstva LevočaMiestnosť je rozdelená na dve časti. Pravá strana ponúka návštevníkovi spoznávať rôzneMúzeum špeciálneho školstva Levoča historické kompenzačné, učebné pomôcky, hry a reliéfne mapy pre nevidiacich. Na ľavej strane miestnosti sú vystavené kompenzačné, učebné pomôcky pre nepočujúcich.
Táto časť expozície ponúka návštevníkovi možnosť napríklad napísať text v Braillovom písme na Pražskej tabuľke pomocou bodkovadla, či pochopiť fungovanie kochleárneho implantátu prostredníctvom zväčšeného funkčného modelu a omnoho viac.

 

Fotografie poskytlo Múzeum špeciálneho školstva Levoča.

 

Kalendárium

 

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
    Otvorenie od 16. mája 2017

Múzeum špeciálneho školstva Levoča

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči ponúka návštevníkom zážitkovú prehliadku modernej, interaktívnej expozície. U nás nájdete atraktívne a prakticky riešené priestory, vyskúšate si repliky vzácnych exponátov, nenútenou formou môžete spoznávať potreby a život znevýhodnených jedincov. To všetko a omnoho viac na Vás čaká na štyroch podlažiach.
Otváracie hodiny
Organizované skupiny max. do 20 osôb je vhodné objednať telefonicky alebo mailom.
Obsadenosť termínov nájdete TU.
Kontakt

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!