Ponitrianske múzeum (NM) Nitra
* Nitra Museum at Nitra (NM)

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Štefánikova trieda 1, 949 01 Nitra

Tel.: +421 37 651 00 00, +421 37 651 42 53
E-mail: nimuz-sek@mail.t-com.sk, ponitrianskemuzeum@gmail.com
Www: www.muzeumnitra.sk, www.facebook.com/ponitrianskemuzeum

 

Otváracie hodiny

 

Po 9.00 - 15.00
Ut-Pi 9.00 - 17.00
So-Ne 10.00 - 17.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné:
• dospelí: 1,- €
• žiaci, študenti, dôchodcovia: 0,50 €

Vstupné so zľavou:
• držitelia karty ISIC, EURO 26: 0,25 €
• držitelia karty ITIC: 0,50 €

Voľný vstup:
• deti do 6 rokov
• pedagogický dozor
• ZŤP
• držitelia kariet ICOM, ZMS, AGM

Poplatky za iné služby:
• fotografovanie: 1,50
• kamerovanie: 2,50

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Ponitrianske múzeumPonitrianske múzeum ako zariadenie vlastivedného typu realizuje svoju zbierkotvornú činnosť v nitrianskom regióne v oblasti botaniky, zoológie, archeológie, histórie, etnografie a numizmatiky.
Ponitrianske múzeumPrvými zberateľmi muzeálií a zakladateľmi múzea v Nitre boli profesori a študenti piaristického gymnázia. Svoju zbierku pod názvom Zbierka starožitností nitrianskej župy r.k. vyššieho gymnázia sprístupnili verejnosti v máji 1878. Zbierka sa stala základom pre vznik Župného múzea Nitrianskej župy v Nitre, ktoré založili v roku 1896 a v roku 1900 slávnostne otvorili. V priestoroch piaristov zostalo aj v ďalších rokoch. Od roku 1951 do roku 1962 bolo zrušené, pričom po obnovení činnosti sídlilo v budove Veľkého seminára. V roku 1990 sa odsťahovalo do mestskej radnice.
Sídlom múzea je novorenesančná budova, ktorá bola postavená v roku 1880 ako radnica podľa projektu nitrianskeho staviteľa Jána Lyku (budova je kultúrnou pamiatkou).

 

Ponitrianske múzeum Ponitrianske múzeum Ponitrianske múzeum Ponitrianske múzeum

 

Expozície

Skvosty dávnovekého Slovenska
Expozícia klenotnicového typu predstavuje vyše 2300 unikátnych archeologických nálezov od doby kamennej až po 18. storočie z územia celého Slovenska.

Ponitrianske múzeum Ponitrianske múzeum Ponitrianske múzeum Ponitrianske múzeum Ponitrianske múzeum
Ponitrianske múzeum Ponitrianske múzeum Ponitrianske múzeum

 

Nitriansko v zrkadle dejín
Výstava približuje kultúrno-historický vývoj historického Nitrianska od praveku, cez včasnú dejinnú dobu, až po stredovek so zreteľom na situáciu vo veľkomoravskej dobe, resp. v 9.-10.storočí.
Počiatky osídlenia, prvé stopy po prítomnosti človeka v našom regióne i na území Slovenska, dokladajú paleolitické nálezy - kamenné nástroje i kostrové pozostatky mamuta. Obdobie neolitu pripomínajú výrobky prvých roľníkov, najmä keramické nádoby a bronzovú dobu výtvory najstarších metalurgov. Sú tu zastúpené tiež remeselné i umelecké výtvory starých Keltov a Germánov i našich slovanských predkov.
Šperky, ozdoby odevu, zbrane i predmety dennej potreby dokladajú vynaliezavosť, zručnosť a hlboké estetické cítenie ľudí danej epochy.
Trojrozmerné rekonštrukcie obydlí typických v jednotlivých obdobiach i významných archeologických lokalít umožňujú návštevníkovi utvoriť si predstavu o stavebných a remeselných technikách dávnovekých ľudí.

Ponitrianske múzeum Ponitrianske múzeum Ponitrianske múzeum Ponitrianske múzeum

 

Život v lesných a vodných biotopoch

Výstava dermoplastických preparátov cicavcov a vtákov z nitrianskeho regiónu.

 

Ponitrianske múzeum spravuje aj Mestské múzeum v Zlatých Moravciach

 

Dom ľudového bývania Šaľa

 

Výročná cena časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2006Výročná cena časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2006Ponitrianske múzeum získalo Výročnú cenu časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2006 v kategórii Výstava za výstavu Bojná – neznáme centrum Nitrianskeho kniežatstva s prihliadnutím na publikáciu Bojná. Hospodárske a politické centrum Nitrianskeho kniežatstva.

Viac na http://www.zms.sk/pam2006.htm...

 

 

Kalendárium

Klub paličkovanej čipky – každý pondelok o 14.00 hod.
Stretnutie členov Slovenskej numizmatickej spoločnosti každú nedeľu v párnom týždni o 10.00 hod.
Klub filatelistov – každú prvú nedeľu v mesiaci o 10.00 hod.

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
03.07.2017, vernisáž o 15.00 29.10.2017 Ľudmila Cvengrošová - sochárka slovenskej histórie

Ľudmila Cvengrošová - sochárka slovenskej histórieAkademická sochárka a autorka plastiky keltského kniežaťa Biateca v Bratislave, kamennej plastiky Slovanky na hrade Devín, či súsošia sv. Konštantína a Metoda pod Nitrianskym hradom – Ľudmila Cvengrošová predstaví svoje unikátne výtvarné diela dokladujúce našu minulosť na výstave v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre, ktorá bude slávnostne otvorená 3.7.2017 (pondelok) o 15.00 hod.
Históriou nášho bytia sa zaoberajú historici štúdiom rôznych písomných prameňov, ktoré sa zachovali. Archeológovia prostredníctvom archeologických výskumov, pri ktorých nájdu rôzne nálezy, ktoré tu zanechali naši predkovia, potvrdia, vyvrátia, alebo úplne prepíšu dejiny.
Akademická sochárka Ľudmila Cvengrošová je jednou z mála výtvarníkov, ktorí sa programovo venujú stvárneniu našej histórie. Spoluprácou s archeológmi prinášajú jej diela prehľad o najstaršej histórii Slovenska so zreteľom na nálezy, významné postavy a historické udalosti. Jej výtvarné diela sú inšpirované dejinami Slovenska od praveku, cez prvých roľníkov, staršiu dobu železnú, Keltov, Germánov, Rimanov, Slovanov, Avarov, až po slovenské kniežatá a obdobie Veľkej Moravy. Výtvarná tvorba Ľudmily Cvengrošovej zahŕňa okrem sôch aj širokú škálu medailí, plakiet a reliéfov. Majstrovsky zvláda rôzne techniky, ako sú kameň, kov, drevo, či kolorovaná terakota. Pri príležitosti mestských osláv Nitra, milá Nitra, pripravilo Ponitrianske múzeum v Nitre v spolupráci s AÚ SAV a Slovenským poľnohospodárskym múzeom unikátnu výstavu svojho druhu, ktorá bude slávnostne otvorená 3.7.2017 (pondelok) o 15.00 hod. v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre, Štefánikova tr.1. Výstava potrvá do 29.10.2017.

 

08.-20.08.2017   Šperky z cestovín

Každý utorok, streda, štvrtok od 9.30 – 15.30 hod.
Tvorivá dielňa, v ktorej si môže každý vyrobiť náramok, alebo náhrdelník z cestovín.

 

06.09.2017 30.09.2017 Prehliadaná príroda

Obyčajné i zvláštne prírodniny zo zbierok múzea.

 

08.09.2017, vernisáž o 17.00 30.09.2017 Iné činnosti IV. Nitra, Moje mesto

Výstava veľkoformátových skupinových prác študentov Ateliéru Médea, ktorá výtvarne zachytáva Nitru ako kultúrno-historicky významné mesto s architektonickými dominantami, osobnosťami spoločenského i bežného života.

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!