Hotel CLAVIS, Lučenec

Novohradské múzeum a galéria (NMG) Lučenec
* Novohrad Museum and Gallery (NMG) Lucenec

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Kubínyho nám. 3, 984 01 Lučenec

Tel.: +421 47 433 25 02
E-mail: nmlc@stonline.sk
Www: www.nmg.sk

 

Otváracie hodiny

 

Ut-Pi  9.00 - 17.00
Ne   14.00 - 17.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Prehliadka expozícií a výstav

Dospelí: 1 €
Žiaci, študenti, dôchodcovia: 0,50 €
Deti do 6 rokov, ZŤP, členovia Klubu priateľov NMG: bezplatne

Foto: 1 €
Kamera: 3 €

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis

Novohradské MúzeumNovohradské MúzeumNovohradské múzeum v Lučenci vzniklo v roku1955 ako Okresné vlastivedné múzeum v Haliči. V rokoch 1967 - 1985 pôsobilo vo Fiľakove ako Novohradské múzeum. Od roku 1985 sídli v Lučenci v pamiatkovej budove bývalého župného súdu v historickom jadre mesta.
Inštitúcia, ktorej zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj, spravuje viac ako 25 000 archeolo-gických, etnologických, historických a galérijných zbierkových predmetov. Z nich sú obzvlášť cenné zbierky ľudovej keramiky, smaltu a historického skla dokumentujúce dominantné výrobné odvetvia Novohradu. Galerijná zbierka mapuje tvorbu umelcov pôsobiacich v Lučenci a jeho okolí.
Novohradské MúzeumNovohradské MúzeumPravidelne organizuje medzinárodnú súťaž Trienále akvarelu /od roku 1983/, Medzinárodné keramické sympózium /od roku 1989/. Múzeum má v bohatú kolekciu súčasnej keramiky, ktorú prezentuje aj stála expozícia.

1.1.2004 bolo Novohradské múzeum zlúčené s Novohradskou galériou.

 

Fotogaléria

Novohradské Múzeum Novohradské Múzeum Novohradské Múzeum Novohradské Múzeum Novohradské Múzeum
Novohradské Múzeum Novohradské Múzeum Novohradské Múzeum Novohradské Múzeum Novohradské Múzeum
Novohradské Múzeum Novohradské Múzeum Novohradské Múzeum Novohradské Múzeum Novohradské Múzeum
Novohradské Múzeum Novohradské Múzeum Novohradské Múzeum

 

Expozície

Expozícia keramickej tvorby zo zbierok NMG

Múzeum dokumentuje históriu Novohradského regiónu s dôrazom na keramickú výrobu.

Mestský úrad Lučenec – átrium
otvorené: Po: 8,00 – 16,00 Ut: 8,00 – 12,00 Str: 8,00 – 17,00 Pia: 8,00 – 15,00

 

Poklady minulosti

Novohradské MúzeumPrezentujú sa na nej najvzácnejšie predmety zo zbierok inštitúcie.
Návštevníci môžu obdivovať poklady z doby bronzovej, strieborný poklad mincí zo Šuríc, kópie zlatého pokladu objaveného v krypte kalvínskeho kostola v Lučenci a nálezy z archeologických lokalít Radzovce a Fiľakovo.
Novohradské múzeum a galéria sa špecializuje na budovanie zbierkového fondu, ktorého významnou súčasťou je historické sklo a smalty. Táto zbierka je na expozícii zastúpená výrobkami z produkcie sklární a smaltovanými predmetmi pochádzajúcimi z už zaniknutých smaltovní v Lučenci a Fiľakove.
Bohatú tradíciu hrnčiarskeho remesla v Novohrade prezentuje ľudová hrnčina z Haliče.
K tejto lokalite sa viažu aj ďalšie exponáty - župné kreslá a nábytok z interiéru Haličského zámku.
Zbierku historických kníh predstavujú ukážky najstarších a najvzácnejších exemplárov, v pergamene alebo v koži viazané knihy.
Stálu expozíciu Poklady minulosti uzatvára galerijná zbierka inštitúcie. Prezentuje ju výber z tvorby významných výtvarných umelcov novohradského regiónu – Teodora Kosztku Csontváryho, Františka Gyurkovitsa, Júliusa Szabóa a Bélu Bacskaiho.

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
03.08.2017, vernisáž o 16.30 17.09.2017 29. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo 2017 – výstava

29. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo 2017 – výstavaMedzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo je najstaršie nepretržite fungujúce sympózium na Slovensku so zameraním na keramickú tvorbu, ktoré je na domácej pôde jedinečné svojho charakteru. Zohráva dôležitú úlohu vo výtvarnom umeleckom dianí, keďže prispieva k rozvinutiu umeleckej keramiky na Slovensku a posilňuje jej postavenie medzi ostatnými výtvarnými médiami. Novohradské múzeum a galéria v Lučenci od roku 1989 pravidelne usporadúva toto podujatie v spolupráci so SVU – Združením keramikov Slovenska a závodom Žiaromat a.s. Kalinovo, ďalšími partnermi sú Mesto Lučenec a Obec Kalinovo. Umelci tvoria v neateliérových podmienkach závodu, a tak môžu využiť jedinečné možnosti v tvorbe, ktoré im poskytuje závod Žiaromat a.s. Kalinovo, akým je kvalitná hlina – šamot, technické vybavenie – možnosť vypaľovania aj veľkoformátových diel vo veľkokapacitných peciach závodu.
Účastníkmi 29. ročníka sympózia sú Anna Horváthová, Gabriela Luptáková a Lucia Lizáková zo Slovenska a Šárka Radová z Čiech. Výsledky tvorivého pobytu predstavujeme na výstave, ktorá sa otvorí 3. augusta o 16.30 v priestoroch Novohradského múzea a galérie. Všetky štyri autorky boli už v minulosti účastníčkami na tomto sympóziu a svoje diela vytvárajú s istým a už vyzretým rukopisom, či už v modelovaní plastík, sochárskych prác, alebo vytváraní keramických obrazov, reliéfov.
Popri továrenských podmienok a vypaľovaní vo veľkokapacitných peciach na aktuálnom ročníku pribudla keramikom možnosť dotvárania keramických diel technikou raku. Zákulisie tvorivého pobytu sa na chvíľu otvorilo aj verejnosti v rámci podujatí projektu Dni keramiky 2017, ktoré v NMG prebehli v dňoch 21.-24.7.2017. Návštevníci mali možnosť popri zaujímavých programoch nahliadnuť aj do tvorivej práce keramičiek a pozrieť si ukážku glazovania a vypaľovania v modernej raku peci, ktorú inštitúcia získala z verejných zdrojov od Fondu na podporu umenia.
Časť vytvorených diel obohatí zbierku umeleckej keramiky Novohradského múzea a galérie, ktorá mapuje súčasnú keramickú tvorbu od prvých ročníkov sympózia.
Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

 

10.08.2017 15.09.2017 POHĽADY - výstava Adely Lédy Vašovej

POHĽADY - výstava Adely Lédy VašovejMgr.art. Adela Vašová (Léda) sa narodila 6. 3. 1979 v Lučenci. Po ukončení strednej školy v Košiciach pokračovala v štúdiu na Akadémii Umení v Banskej Bystrici, kde pod vedením prof. Františka Hodonského študovala na odbore súčasnej maľby.
V rokoch 2005 až 2009 žila vo Veľkej Británii, kde aj tvorila a vystavovala. V jej tvorbe sa prejavujú abstraktné formy obsahov podvedomia, s ktorými približuje a spája svet poznaný so svetom „druhej strany“. Venuje sa aj figurálnej či portrétovej maľbe, na ktorých zachytáva pohľady, výrazy či pohyby charakteristické pre ľudí, ktorí ju zaujali. Patria sem aj portréty zvierat, ktorých často zobrazuje dekoratívne, v duchu detských ilustrácií. Jej prístupy - „pohľady“ sú rôzne, experimentuje s maliarskymi výrazmi rôznych štýlov, ako napr. naivizmus, secesia, hyperrealizmus, pop-art atď. Najviac používanými technikami sú olej, akryl, kov, hrdza a sádra.
Okrem maľby a kresby rada experimentuje aj s inými technikami, ako napr. maľovanie vitráží. Jej diela sa nachádzajú aj v súkromných zbierkach v rôznych zahraničných štátoch, ako Singapúr, Austrália, Dánsko, Anglicko, Rakúsko, Nemecko atď. V súčasnosti žije a tvorí na Slovensku. Výstava s názvom Pohľady v Novohradskom múzeu a galérii predstaví výber z autorkiných diel s dôrazom na figurálnu a portrétovú maľbu.


     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!