HOTEL U LEVA, Levoča

SNM - Spišské múzeum v Levoči
* SNM - Spis Museum in Levoca

SNM - Spišské múzeum - logo

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Nám. Majstra Pavla 40, 054 01 Levoča

Tel.: +421 53 451 27 86
E-mail: muzeum@levonet.sk
Www: www.spisskemuzeum.com, www.snm.sk

 

Otváracie hodiny

 

Aktuálne informácie o otváracích hodinách nájdete tu: www.spisskemuzeum.com, www.snm.sk

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Aktuálne informácie o vstupnom nájdete tu: www.spisskemuzeum.com, www.snm.sk

 

História-popis

SNM - Spišské múzeum LevočaSpišské múzeum vzniklo v roku 1884 z iniciatívy Spišského dejinného spolku, ktorý sa zaoberal aj akvizíciou historických predmetov. Od svojho vzniku sa zameriava na tri základné oblasti - históriu, umeleckú históriu a etnografiu spišského regiónu a mesta Levoče. SNM - Spišské múzeum LevočaZo začiatku sídlilo v gotickom dome, tzv Stallungu na Mäsiarskej ulici, ale v roku 1955 získalo budovu levočskej radnice, kde bola inštalovaná historická expozícia. V rokoch 1968-1990 spravovalo národnú kultúrnu pamiatku Kostol sv. Jakuba v Levoči, v januári 1989 prevzalo správu Spišského hradu.
1.4.2002 bolo Spišské múzeum zlúčené so Slovenským národným múzeom (SNM).

 

FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

Expozície

 

Expozícia Výtvarná kultúra na Spiši sprístupňuje umeleckohistorické zbierky v chronologickom slede od gotického umenia po diela 19.-teho storočia a jej súčasťou sú ukážky umeleckoremeselných prác z kovu a diela ľudového umenia. Expozícia je umiestnená v renesančnom dome na Nám. Majstra Pavla č.40.

 

SNM - Spišské múzeum LevočaHistorická expozícia na Radnici prezentuje históriu mesta, pričom korešponduje s významom budovy ako sídla mestskej samosprávy. Budova radnice je jednou z dominánt levočského námesti, ktorá bol postavená koncom 16.-teho storočia.

 

SNM - Spišské múzeum LevočaExpozícia Majster Pavol z Levoče prostredníctvom fotografií, faksimilných kópií a odliatkov pripomína takmer všetky významné diela známeho stredovekého rezbára, tvorcu najvyššieho gotického oltára na svete, ktorý zdobí kostol sv. Jakuba v Levoči. Expozícia je umiestnená v meštianskom dome na Nám. Majstra Pavla č.20.

 

FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

 

Spišský hrad Spišské Podhradie


Múzeum je súčasťou SNM Bratislava

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
november 2017 december 2017 Pôvaby dávnej módy

Cesta dejinami módy. Začína sa stredovekými dvorskými kreáciami, pokračuje prepychovými renesančnými odevmi, vedie barokovou noblesou až po začiatok XX. storočia. Veľká výstava historických kostýmov a rekonštrukcií z dielne NOMINA ROSAE.

     

 

Historická radnica:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
november 2017 28.02.2018 Pohľad. Oltár Majstra Pavla. Fotografie Petra Župníka

Výstava fotografií - umelecká interpretácia najväčšieho gotického oltára

 

     

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!