Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici
* Central - Slovakian Museum in Banska Bystrica

Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje:

Mapa:

Mapa

Thurzov dom
Námestie SNP č.4, 974 00 Banská Bystrica

Tel.: +421 48 412 58 97, +421 48 412 58 96
E-mail: ssm@ssmuzeum.sk, td@ssmuzeum.sk

Matejov dom
Námestie Štefana Moyzesa 20, Banská Bystrica
Tel.: 048 / 412 55 77
E-mail:  md@ssmuzeum.sk

Tihányiovský kaštieľ v Radvani
Radvanská 27, 974 00 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 410 33 76, +421 48 413 19 94
E-mail: tk@ssmuzeum.sk
Www: www.ssmuzeum.sk, https://www.facebook.com/stredoslovenske.muzeum/

 

Otváracie hodiny:

 

Vážení návštevníci,
dovoľujeme si vás upozorniť na nasledujúce obmedzenia v našich expozíciách:
-Spoločenskovedná expozícia THURZOV DOM
Spoločenskovedná expozícia – História stredného Slovenska je aj naďalej ZATVORENÁ z dôvodu rekonštrukcie expozičných miestností.
I napriek dočasnému uzatvoreniu expozície sú výstavy a ponuka tvorivých dielní pre školy a verejnosť v Thurzovom dome stále k dispozícii v čase otváracích hodín!
-MÚZEUM ĽUDOVÉHO TANCA
V roku 2016 budú brány Múzea ľudového tanca aj naďalej ZATVORENÉ z dôvodu pokračujúcej rekonštrukcie expozičných miestností.

 

Spoločenskovedná expozícia - Thurzov dom a stála expozícia Matejov dom:

1.máj - 30.september (Letná turistická sezóna): Ut - Pia: 10.00 - 18.00, So-Ne: 14.00 - 18.00
1. október - 30. apríl: Po - Pi 8.00 - 16.00, Ne 10.00 - 12.00, 13.00 - 17.00

Hromadné návštevy expozície v Matejovom dome prosíme ohlásiť vopred na telefónnom čísle 048/412 58 97.

Prírodovedná expozícia - Tihányiovský kaštieľ v Radvani:
1.máj - 30.september (Letná turistická sezóna): Po - Pia: 9.00 - 17.00, Ne: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00
1. október - 30. apríl: Po-Pi 8.00 - 16.00, Ne 9.00 - 11.30, 12.30 - 16.00

Hromadné návštevy ( nad 10 osôb) treba telefonicky dohodnúť vopred (048/410 33 76, 413 19 94)

 

Možnosti vstupu, vstupné

Stále expozície

Základné vstupné: 2,50 €
Deti, študenti ISIC, dôchodcovia: 1,50 €

Výstavy

Základné vstupné: 1,50 €
Deti, študenti ISIC, dôchodcovia: 1 €

Hromadné vstupné pre verejnosť a školské výpravy do Tihányiovského kaštieľa

Základné vstupné - expozície: 2 €
Mládež, dôchodcovia - expozície: 1 €

Základné vstupné - výstavy: 1 €
Mládež, dôchodcovia - výstavy: 0,50 €

 

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: NIE

História-popis:

Thurzov domMúzeum bolo založené mešťanmi v roku 1889. Kontinuálne je najstaršou kultúrnou inštitúciou v meste. Prvá múzejná expozícia bola sprístupnená v roku 1909. Súčasná historická expozícia je od roku 1958 umiestnená na Námestí SNP 4 v tzv. Thurzovom dome a expozícia Príroda stredného Slovenska sa od roku 1989 nachádza v Tihányiovskom kaštieli v miestnej časti Radvaň.

Thurzov dom Stála spoločenskovedná expozícia Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici je umiestnená v jednom z najkrajších a najcharakteristickejších domov historického jadra mesta na Námestí SNP. Pôvodne gotické domy označované ako Mittelhaus získali na prelome 15. a 16. storočia Thurzovci, významná podnikateľská rodina, ktorá spolu s augsburgskými bankármi Fuggerovcami vytvorila Thurzovsko-Fuggerovskú mediarsku spoločnosť. Tento výrobno-obchodný podnik zásoboval banskobystrickou meďou trhy v celej Európe. Dnešnú podobu dom získal pri prestavbe v II. polovici 16. storočia, kedy sa na priečelí objavili mnohé prvky inšpirované talianskou renesanciou (napr. sgrafito na fasáde). KalendárikyKedže najvýznamnejším majiteľom bol banský podnikateľ a kremnický komorský gróf Ján Thurzo z Betlanoviec, dom dnes nesie jeho meno.
Po pamiatkovej obnove objektu poškodeného zubom času i vojnovými udalosťami tu bola v roku 1958 spristupnená spoločenskovedná expozícia zameraná na historické premeny Banskobystrického kraja od najstarších dôb praveku, cez stredovek, novovek až po začiatky 20. storočia.

 

Viac ako 10 rokov vydávania vreckových jednolistových kalendárikov pôvodne pod názvom "Zo zbierok múzea" - všetky kalendáriky od roku 1995 si môžete pozrieť kliknutím na obrázok alebo názov série kalendárov.

 

Múzeum ľudového tanca

Múzeum ľudového tanca - folklorizmus v Banskej BystriciMúzeum ľudového tanca je inštitúciou s jedinečným poslaním, ktorá vznikla v centre folklórne živého regiónu, v Banskej Bystrici. Jej zriadenie Banskobystrickým samosprávnym krajom na začiatku roku 2007 je v súčasných podmienkach skôr ojedinelým prejavom národnej uvedomelosti a úcty k vlastným tradíciám. Múzeum ľudového tanca je unikátnym samostatným pracoviskom Stredoslovenského múzea.

Viac informácií o Múzeu ľudového tanca...

 

Expozície:

Thurzov dom - Námestie SNP 4, BB
* Stredné Slovensko od praveku po 20. storočie

V celkovom počte 12 miestností múzeum verejnosti ponúka bohaté množstvo archeologických exponátov, stredovekých zbraní, mincí a kópii historických dokumentov. Samostatné miesto patrí gotickému umeniu, banskej problematike, cechom, remeslám a manufaktúram. Veľkú časť druhého poschodia zaberá prehliadka dobového meštianskeho nábytku a národopisného materiálu.
Osobitnú pozornosť si zaslúži tzv. Zelená sieň so zachovalou časťou freskovej výzdoby z II. polovice 15. storočia, drevené trámové stropy z konca 15. storočia a renesančná lunetová klenba so štukovou výzdobou. Zreštaurovaná "Zelená miestnosť" bude sprístupnená 18.apríla 2007.
V priestoroch na prízemí múzea sa po celý rok vymieňajú rôznorodé výstavy.
Návšteva expozície sa dá využiť ako doplnok ku klasickému vyučovaciemu procesu dejepisu, náuky o spoločnosti, etiky, estetiky či výtvarnej výchovy nie len na zakladných ale aj na stredných školách. Pre vysokoškolských študentov a špecializovaných odborníkov je pripravený špecifický výklad odborných pracovníkov múzea.

FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIE

 

Stála expozícia "Stredné Slovensko od praveku po 20. storočie" - v celkovom počte 12 miestností predstavuje históriu banskobystrického regiónu a od augusta 2004 ponúka na I. poschodí doplnenú prehliadku sakrálneho umenia z obdobia gotiky, renesancie a baroka.

 

Matejov dom

* Stála expozícia Histórie mesta Banská Bystrica

Nám. Štefana Moyzesa 20, Banská Bystrica, tel.: 048 /412 55 77

Matejov domMatejov dom bol postavený v roku 1479 vo vnútri Mestského hradu a bol včlenený do Baníckej bašty. Súčasná rekonštrukcia nielen kompletne zrekonštruovala interiér Matejovho domu, ale aj vstavala do Baníckej bašty drevené podlažia. Vznikla tak stála expozícia na troch podlažiach celkovo 470 m2 výstavnej plochy, ako aj moderný klimatizovaný depozitár na vrchných podlažiach a v podkroví, spolu na 300 m2. Ďalšie útulné priestory na prízemí sú pripravené pre malú kaviareň, prevádzkovanú chránenou dielňou.

Nová stála expozícia predstavuje 2863 zbierkových predmetov zo zbierok Stredoslovenského múzea. V Matejovom dome vznikla klenotnica s najvzácnejšími zbierkami, archeológia s replikou slovanskej polozemnice a zbierkou stredovekých kachlíc, zbrojnica prezentuje zbierku chladných zbraní. Nachádzajú sa tu miestnosti venované významným banskobystrickým osobnostiam a starostom, bohatú históriu remesiel prezentuje vyše 700 zbierkových predmetov. Expozícia gotickej plastiky a maľby predstavuje unikáty slovenského i európskeho významu. Expozícia je ozvučená hudbou banskobystrických autorov a je v nej využitá audiovizuálna prezentácia a počítačová technika.

FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIE V MATEJOVOM DOME

 

Tihányiovský kaštieľ - Radvanská 27, BB
* Charakteristika prírodovednej expozície a možnosti jej využitia

Tihányiovský kaštieľStála prírodovedná expozícia Stredoslovenského múzea je umiestnená v Tihányiovskom kaštieli v Banskej Bystrici - Radvani. Kaštieľ pomenovaný podľa jeho majiteľov, bol pôvodne prízemnou budovou postavenou v prvej polovici 17. storočia v renesančnom slohu. Jeho zvyšky sa zachovali v severozápadnej časti objektu. Posledná rozsiahla prestavba bola v roku 1819, kedy objekt dostal klasicistickú podobu a ďalšie úpravy z 19. storočia vyústili do neorenesančného výrazu. Tihányiovský kaštieľV roku 1972 bol vyhlásený za kultúrnu pamiatku a po komplexnej obnove bol odovzdaný Stredoslovenskému múzeu v Banskej Bystrici.
Prírodovedná expozícia "Príroda stredného Slovenska", sprístupnená verejnosti v decembri 1989, poskytuje ucelený obraz o prírodných pomeroch stredného Slovenska prostredníctvom 2400 exponátov.
Člení sa na 8 celkov prezentujúcich krajinu tohto regiónu. V každom z nich sú predstavované typické ukážky prírodných systémov s naznačením ekologických väzieb medzi ich prvkami. Problematiku dokresľujú informácie o ochrane prírody a životného prostredia. Tihányiovský kaštieľNávšteva expozície poskytuje možnosť oboznámiť sa s geologickou stavbou, flórou a faunou stredoslovenského regiónu, rozširuje vedomosti z ekológie a ochrany prírody. Umožňuje naučiť sa poznávať bežné i menej známe druhy hornín, minerálov, rastlín a živočíchov.
V rámci vyučovacích hodín v expozícii pomáha ,, doplniť výuku prírodopisu, zemepisu a biológie podľa učebných. osnov základných a stredných škôl, ale i špecializovaných vysokoškolských vedných odborov. Tihányiovský kaštieľNávštevníci majú možnosť získať a rošíriť si vedomosti z ekológie - kresby a schémy spolu s vystavenými exponátmi upozorňujú na vzájomné vzťahy medzi organizmami a ich prostredím a umožňujú pochopiť základné princípy fungovania ekologických systémov.
Na expozíciu nadväzuje audiovizuálna sála, v ktorej sú prezentované prírodovedné programy. Na prízemí v dvoch samostatných miestnostiach sú pravidelne obmieňané príležitostné výstavy a zbierkové predmety mesiaca.

Od januára 2006 je jedna miestnosť ozvučená zvukmi a hlasmi živočíchov, ktoré si budú môcť deti samy zapínať podľa výberu na paneli. Spoznajú hlas vlka, jeleňa, netopiera, rôznych druhov vtákov: ďateľ čierny, pinka lesná, kolibkárik spevavý, tetrov hlucháň, sýkorka uhliarka, kuvik kapcavý, jastrab krahulec. Ozvučenie bolo možné zrealizovať vďaka podpore Komunitnej nadácie Zdravé mesto, KontaOrange a Slovenskej sporiteľne, a.s.

Na expozíciu nadväzuje audiovizuálna sála, v ktorej sú prezentované prírodovedné programy. Na prízemí v dvoch samostatných miestnostiach sú pravidelne obmieňané príležitostné výstavy a zbierkové predmety mesiaca.

 

Kalendárium:

 

Thurzov dom:

Otvorenie Ukončenie Výstava/podujatie
     
     
12.10.2017, vernisáž o 16.00 28.01.2018 KEĎ ZUBATÁ KOSU BRÚSI
... zvyky pri úmrtí ...

Ako sa v minulosti veštila smrť?, Prečo pohrebné rituály starých Slovanov boli sprevádzané hodovaním, spevom a tancom?, Kto boli plačky a čo bolo ich hlavnou úlohou? Myslíte si, že upír či vlkolak sa zrodil vo filmových štúdiách v Hollywoode ?
Pozvanie Stredoslovenského múzea na najnovšiu etnografickú výstavu patrí opäť nielen priaznivcom slovenských tradícií, ale aj záujemcom, ktorí sa chcú dozvedieť viac o zvykoch, obradoch a poverách našich predkov pri odchode človeka zo sveta živých.

     

Matejov dom:

Otvorenie Ukončenie Výstava/podujatie
     
     

Tihányovský kaštieľ:

Otvorenie Ukončenie Výstava/podujatie
     
01.06.2017, vernisáž o 15.00 19.10.2017 ZOO – PREŤAŽENÁ NOEMOVA ARCHA

ZOO – PREŤAŽENÁ NOEMOVA ARCHAZoologická záhrada patrí v súčasnosti k najpopulárnejším kultúrnym inštitúciám na svete. Aj napriek tomu, že sa postoj ľudí k jej existencii počas stáročí neustále menil, i dnes sa ozývajú hlasy, ktoré vnímajú mreže skôr ako symbol väzenia a utrpenia, než ako jediné možné útočisko mnohých jej obyvateľov pred úplným vyhynutím. Viac ako 700 miliónov návštevníkov, ktoré prejdú bránami tisícky zoologických záhrad vo svete dokazuje, že tieto miesta nie sú len centrami vedy, či záchrany, ale predovšetkým priestorom pre neformálne vzdelávanie a relax. Na najnovšej prírodovednej výstave s názvom ZOO – preťažená Noemova archa sa návštevníci Tihányiovského kaštieľa dozvedia viac zo života zoologických záhrad doma aj vo svete, ich význame pri záchrane ohrozených živočíšnych druhov a spoznajú aj ich históriu, či skryté zákulisie.

 

26.10.2017, vernisáž o 16.00 04.02.2018 VÔŇA A CHUŤ KORENIA

 

     

Tvorivé dielne, cestovateľské utorky a ďalšie podujatia:
podrobné informácie nájdete na oficiálnej stránke...

 

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!