Múzeum Mikuláša Konkoly-Thegeho Hurbanovo
* Mikuláš Konkoly-Thege Museum in Hurbanovo

 

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Komárňanská 134, 947 01 Hurbanovo

Tel.: +421 35 760 24 84, +421 35 245 11 02
E-mail: suh@suh.sk
Www: www.suh.sk


Otváracie hodiny

 

október - marec
Hromadné vstupy (vopred objednané skupiny): pondelok - piatok: o 9.00, o 11.00 a o 13.30
Individuálne vstupy: piatok: o 18.00 - Program v planetáriu pre individuálnych návštevníkov.
V prípade priaznivého počasia (jasno) po programe v planetáriu možnosť pozorovania oblohy ďalekohľadom. Pozorovanie je vhodné pre deti staršie ako 6 rokov.
sobota, nedeľa, štátne sviatky - zatvorené

apríl - jún, september
Hromadné vstupy (vopred objednané skupiny): pondelok - piatok: o 9.00, o 11.00 a o 13.30
Individuálne vstupy: piatok: o 19.30 - Program v planetáriu pre individuálnych návštevníkov.
V prípade priaznivého počasia (jasno) po programe v planetáriu možnosť pozorovania oblohy ďalekohľadom. Pozorovanie je vhodné pre deti staršie ako 6 rokov.
sobota, nedeľa, štátne sviatky - zatvorené

júl - august
Individuálne vstupy: pondelok - piatok. o 10.00 a o 13.00
sobota, nedeľa, štátne sviatky – zatvorené

 

História-popis

Múzeum Mikuláša Thege - Konkolyho HurbanovoMúzeum Mikuláša Konkoly-Thegeho v Hurbanove vzniklo 13. apríla 2006 zápisom do Registra múzeí a galérií ako múzeum astronómie s celoslovenskou pôsobnosťou. Múzeum je organizačne začlenené ako súčasť Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Múzeum Mikuláša Thege - Konkolyho HurbanovoŠtatutárnou osobou je generálny riaditeľ Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove Mgr. Marián Vidovenec. Kustódom múzea a kurátorom expozície astronomických a meteorologických prístrojov je Mgr. Stanislav Šišulák, PhD. Technickým a umeleckým realizátorom expozície je architekt Milan Veselý. Pri múzeu pracuje zbierkotvorná komisia, ktorá je odborným garantom realizácie akvizičných zámerov organizácie.

 

Expozície

Múzeum Mikuláša Thege - Konkolyho HurbanovoAreál Slovenskej ústrednej hvezdárne existuje už viac ako 130 rokov. Pozostáva z niekoľkých Múzeum Mikuláša Thege - Konkolyho Hurbanovododnes činných špecializovaných historických objektov, ako je budova starej hvezdárne, seizmografický, geomagnetický, či spektrografický pavilón a iné. Múzeum plánuje v roku 2010 reinštaláciu expozície. Má ambíciu napomôcť návštevníkom vytvoriť si ucelenú predstavu o histórii astronómie na území SR.

 

Fotogaléria z expozícií

Múzeum Mikuláša Thege - Konkolyho Hurbanovo Múzeum Mikuláša Thege - Konkolyho Hurbanovo Múzeum Mikuláša Thege - Konkolyho Hurbanovo Múzeum Mikuláša Thege - Konkolyho Hurbanovo Múzeum Mikuláša Thege - Konkolyho Hurbanovo
Múzeum Mikuláša Thege - Konkolyho Hurbanovo Múzeum Mikuláša Thege - Konkolyho Hurbanovo Múzeum Mikuláša Thege - Konkolyho Hurbanovo Múzeum Mikuláša Thege - Konkolyho Hurbanovo
Múzeum Mikuláša Thege - Konkolyho Hurbanovo Múzeum Mikuláša Thege - Konkolyho Hurbanovo Múzeum Mikuláša Thege - Konkolyho Hurbanovo Múzeum Mikuláša Thege - Konkolyho Hurbanovo Múzeum Mikuláša Thege - Konkolyho Hurbanovo
Múzeum Mikuláša Thege - Konkolyho Hurbanovo Múzeum Mikuláša Thege - Konkolyho Hurbanovo Múzeum Mikuláša Thege - Konkolyho Hurbanovo Múzeum Mikuláša Thege - Konkolyho Hurbanovo
Múzeum Mikuláša Thege - Konkolyho Hurbanovo Múzeum Mikuláša Thege - Konkolyho Hurbanovo Múzeum Mikuláša Thege - Konkolyho Hurbanovo Múzeum Mikuláša Thege - Konkolyho Hurbanovo

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!