Záhorské múzeum (ZHM) Skalica
* Zahorie Museum (ZHM) Skalica

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Námestie Slobody 13, 909 01 Skalica

Tel.: +421 34 664 42 30, +421 34 664 42 53
E-mail: zahorskemuzeum@zahorskemuzeum.sk
Www: www.zahorskemuzeum.sk

 

Otváracie hodiny

 

Po-Pi 8.00 - 16.00
jún-september: So 10.00 - 14.00 / Ne 14.00 - 18.00
október-máj: So-Ne pre vopred ohlásené návštevy

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné: 1,50 €
Deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP: 1 €
Deti do 6 rokov: bezplatne

Podrobnosti o vstupnom do expozícií a na výstavy v PDF

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: ÁNO na výstavy, nie do stálych expozícií

História-popis

Záhorské múzeumZáhorské múzeumZáhorské múzeum je regionálne múzeum so širším zameraním na oblasť Záhoria. Vzniklo v roku 1905 na podnet dr. P.Blaha v rámci tzv. Katolíckeho kruhu, alebo Spolkového domu. Základom múzejníckeho fondu sa stali zbierky jeho zakladateľa, prevažne etnografické. V roku 1952 sa stalo Okresným vlastivedným múzeom, v rokoch 1960-1965 pôsobilo ako Mestské múzeum v Skalici. V roku 1965 získalo dnešný názov.
Záhorské múzeumZáhorské múzeumPôvodnú budovu, v ktorej do roku 1989 sídlilo (na obrázku), projektoval architekt Dušan Jurkovič. Zaujímavá je architektonickým riešením aj umeleckou výzdobou. Priečelie dopĺňa mozaiková dekorácia s motívmi českého maliara Mikoláša Aleša. V tzv. divadelnej dvorene sú na stenách a na opone maľby s figurálnou ľudovou tematikou od Jozefa Úprku a Antoša Frolku. Budova je kultúrnou pamiatkou a nachádza sa v nej stála expozícia Záhorského múzea. Pracoviská múzea sa v súčasnosti nachádzajú vo vedľajšom tzv. Mittákovskom dome.
Zbierky Záhorského múzea sa orientujú na archeológiu, históriu, literárnu históriu, etnografiu a muzikológiu regiónu.

 

Expozície

Záhorské múzeumPôvodné priestory na poschodí, určené už od roku 1905 pre múzeum, koncipoval architekt Dušan Jurkovič ako ilúziu ľudového domu so sieňou a izbou, architektonicky dotvorenou vyrezávaným stredovým pilierom a bohato zdobeným stropom. Tieto boli ponechané bez podstatných zmien.
V prvej - vstupnej časti je umiestnená veľkoplošná mapa Záhoria a znaky 85 záhorských miest a obcí.
Druhá časť tzv. blahovská izba je venovaná zakladateľovi múzea Dr. Pavlovi Blahovi , kde je umiestnená aj Blahova pôvodná zbierka západoslovenských džbánkarských výrobkov z konca 17. až 19. storočia a kolekcia holíčskej fajansy i kameniny.
Ďalšia časť expozície začína priestorom, zariadeným ako salón sestier Jurkovičových, spolupracovníčok Dr. Pavla Blahu pri zriadení „skalického výšivkárskeho družstva“, v ktorom malo toto družstvo svoje sídlo od svojho vzniku v roku 1910 až do roku 1919.
Národopisnú časť uzatvára priestor venovaný špecifikám roľníckeho hospodárenia na Záhorí; tradíciám vinohradníctva v skalickom rajóne, poľnohospodárskej a domáckej výrobe, dokumentovanej výrobou konopného plátna, povrazov a oleja.
Archeologická časť sa venuje archeologickému výskumu na Záhorí a jeho výsledkom, je dokladom jednotlivých fáz osídlenia. Rozdelené sú do troch úsekov: Doba kameňa, Doba kovu a Na úsvite dejín.
Historická časť expozície podáva historický obraz Záhoria a jeho členenie na jednotlivé panstvá. Pozornosť je venovaná Skalici ako slobodnému kráľovskému mestu, pokračuje témou Habáni na Záhorí a Náboženský život s dokumentáciou reholí a pútnických miest v regióne.
Rozsiahlu tému predstavujú historické remeslá a cechy, podnikateľské aktivity šľachty na Záhorí, kde hlavná pozornosť je upriamená predovšetkým na Františka Lotrinského a Pálffyovcov, záverečnú časť tvorí priblíženie tlačiarenskej a družstevnej tradície, predovšetkým škarniclovsko-teslíkovskej tlačiarni a zakladateľovi prvého družstva Samuelovi Jurkovičovi zo Sobotišťa.

 

Záhorské múzeum Záhorské múzeum Záhorské múzeum Záhorské múzeum Záhorské múzeum
Záhorské múzeum Záhorské múzeum Záhorské múzeum Záhorské múzeum Záhorské múzeum

 

Záhorské múzeum - Galéria Júliusa KoreszkuV roku 1991 bola v dvoch priestoroch stálej expozície zriadená Galéria Júliusa Koreszku, maliara, krajinára, ktorý sa narodil v roku 1895 v Dojči a zomrel v roku 1958 v Skalici. Galériu Júliusa Koreszku spravuje Záhorská galéria v Skalici.

 

 

 

 

 

Rodný dom Jána Hollého Borský Mikuláš

 

Habánsky dom vo Veľkých Levároch

 

Pamätná izba Jozefa Miloslava Hurbana v Hlbokom

 

Rotunda svätého Juraja v Skalici

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
27.10.2017, vernisáž o 16.00 01.12.2017 Karol Machata, Anna Poláková

Karol Machata, Anna PolákováZáhorské múzeum v Skalici v spolupráci s Divadelným ústavom Bratislava prinášajú návštevníkom panelové výstavy venované dvom významným osobnostiam divadelného sveta, pôvodom zo Záhoria.
Karol Machata (13.1.1928 - 3.5.2016) patril k najmladším členom veľkej hereckej generácie činohry Slovenského národného divadla, ktorá vstupovala na javisko v prvej dekáde po skončení vojny. Rozpätie svojho hereckého majstrovstva demonštroval už počas dvoch sezón v martinskom Armádnom divadle (1951-53), stvárňujúc Hollého prešibaného študenta Geľa, aj Mahenovu dramatickú postavu Jánošíka. S jeho menom sa výrazne spája výnimočná epocha činohry SND na prelome päťdesiatych a šesťdesiatych rokov, formovaná režisérmi Jozefom Budským, Tiborom Rakovským a K.L. Zacharom. Machata bol stálicou, ktorá profilovala prvú scénu aj v nasledujúcich obdobiach – shakespearovskými postavami (Kráľ Lear, Jago) a postavami ruskej klasiky (Lopachin vo Višňovom sade, Feďka Protasov v Živej mŕtvole, starý Karamazov). Iného rodu bol zemitý Vávra v Mrštíkovych Mariši či tragikomický Harpagon v Molierovom Lakomcovi. Dokumentárnu výstavu uvádza Divadelný ústav so Záhorským múzeom v Skalici pri príležitosti nedožitých deväťdesiatín veľkého malackého rodáka.
Anna Poláková (1922 - 2008) bola hviezdou košického operného súboru päťdesiatych rokov ako vedúci soprán. Hlas uhrančivej krásy s evidentným dramatickým nábojom a zvukovou poéziou uplatňoval sa v širokom repertoárovom rozpätí v zmysle vokálnych nárokov, ale aj dramatických typov. S menom Polákovej spájajú sa v tých rokoch najvýznamnejšie umelecké činy nielen košickej opery - aj preto začiatkom rokov šesťdesiatych prichádza do Slovenského národného divadla. V odbore lyricko-mladodramatického sopránu sa ihneď zaraďuje na post prvej dámy a v povestných verdiovských naštudovaniach Trubadúra a Maškarného bálu, kde alternuje hlavné ženské úlohy s veľkou opernou tragédkou Margitou Česányiovou, stáva sa ozdobou nezabudnuteľných operných večerov. V roku 1965 sa s manželom rozhodli pre rakúsku emigráciu a Poláková sa na celé štvrťstoročie stala tabuizovaným menom. Poslaním dokumentárnej výstavy s fotografiami Polákovej profilových úloh je aspoň touto mierou vrátiť do vedomia divadelnej verejnosti jej neodškriepiteľný zástoj na poli slovenskej opernej interpretácie.
Kurátorom výstavy je PhDr. Jaroslav Blaho.

 

08.12.2017, vernisáž o 16.00 23.02.2018 Ľudový odev na Záhorí – tradícia a dnešok

Ľudový odev na Záhorí – tradícia a dnešokZáhorské múzeum v Skalici pozýva verejnosť na výstavu venovanú tradičným a súčasným podobám ľudového odevu na Záhorí.
Výstava mapuje lokálne formy sviatočného a obradového mužského a ženského odevu, vychádzajúc z historického vývoja Záhoria rozdeleného na panstvá. Prostredníctvom kompletných odevov inštalovaných na figurínach, jednotlivých súčiastok, textov a obrazového materiálu oboznámi návštevníka s podobami skalického, holíčskeho, šaštínskeho, senického, jablonického, moravskosvätojánskeho, malackého a plaveckého ľudového odevu v minulosti.
Panelová časť výstavy charakterizuje druhy a lokálne formy ľudového odevu na Záhorí, jednotlivé krojové komplety, rôzne krojové súčiastky a ponúka podrobnejšie informácie k vystaveným predmetom. K vystaveným exponátom zo zbierkového fondu etnológie Záhorského múzea patria okrem kompletných odevov na figurínach aj osobitne vystavené súčiastky odevov, dokumentujúce ich rôznorodosť. Kým mužský odev zastupujú najmä vesty (lajblíky), košele a kožuchy, zo ženského odevu sú to rubáše, sukne, kacabajky a čepce. Poslednú časť výstavy predstavujú fotografie dokumentujúce súčasnú podobu ženského ľudového odevu na Záhorí, ktoré skrátenou formou zachytávajú postup ich obliekania.
Kurátormi výstavy sú odborní pracovníci Záhorského múzea v Skalici Mgr. Dita Csütörtökyová, PhD. a PhDr. Richard Drška.
V kultúrnom programe vernisáže vystúpi Mužský zbor Kúcané.

Záhorské múzeum vydalo k výstave rovnomenný katalóg. V predaji bude i kniha etnológa Mojmíra Benžu s názvom Tradičný odev Záhoria.

Mgr. Dita Csütörtökyová, PhD.

 

08.12.2017, 16:00   Predvianočný koncert Záhorského múzea v Skalici

Dom kultúry v Skalici, Námestie slobody 11, 909 01 Skalica
Záhorské múzeum v Skalici Vás srdečne pozýva na tradičný Predvianočný koncert Záhorského múzea v Skalici, ktorý organizuje každoročne v adventnom období ako poďakovanie svojim spolupracovníkom, návštevníkom a pre všetkých priaznivcov dobrej tradičnej hudby.
Na koncerte vystúpi jedno z najoriginálnejších súčasných hudobných zoskupení zo susednej Moravy Ensemble Flair, ktorého umeleckým vedúcim je multiinštrumentalista, ale najmä cimbalista Jan Rokyta. Ako sólová speváčka vystúpi s kapelou Klára Blažková, ktorej citlivú a podmanivú interpretáciu ľudových piesní sme v Skalici mohli už počuť napríklad s BROLN-om. Program skupiny Ensemble Flair má názov Čas rozjímání, čas radosti.
Predvianočný koncert podporil Neinvestičný fond Mesta Skalica. Vstup na podujatie je voľný.

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!