Západoslovenské múzeum v Trnave
* The Western Slovakia museum

Organizácia je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja.

Západoslovenské múzeum

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Muzejné námestie 3, 918 09 Trnava

Tel.: +421 33 551 29 13, +421 33 551 29 14
E-mail: zsmuzeum@zupa-tt.sk
Www: www.zsmuzeum.sk

 

Otváracie hodiny

 

Hlavná budova:

Ut-Pi 8.00 - 17.00 / So-Ne 11.00 - 17.00

Múzeum knižnej kultúry - Oláhov seminár:

1.apríl - 30.september: Ut-Pi 8.30 - 17.00 / So-Ne 11.00 - 17.00
1.október - 31.marec: návštevy ohlasovať u lektorov v hlavnej budove na tel .č. 033/ 5512 913

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné: 3,00 €
Študenti, dôchodcovia, ZŤP: 1,50 €
Deti do 15 rokov: 1,00 €

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: ÁNO

História-popis

Západoslovenské múzeumZápadoslovenské múzeumZápadoslovenské múzeum v Trnave je jedno z najväčších múzeí na Slovensku. Múzeum je umiestnené v objekte klariského kláštora z 13. storočia. V roku 1782 bola budova odovzdaná armáde a slúžila ako nemocnica a po oslobodení v nej boli umiestnané sklady. V roku 1954 budovu dostalo novovznikajúce Západoslovenské múzeum, pokračovateľ viac ako storočnej múzejnej tradície v Trnava. V súčasnosti múzeum spravuje vo svojich zbierkach 149 643 zbierkových položiek, z ktorých 65 970 sa viaže na prírodné vedy, 49 376 na históriu a 34 297 na etnológiu a historickú knižnicu s 50 039 knižnými jednotkami.
Západoslovenské múzeumZápadoslovenské múzeumSúčasťou je aj Múzeum knižnej kultúry umiestnené v Olláhovom seminári a Dom hudby Mikuláša Schneidra-Trnavského umiestnený v dome, v ktorom žil a tvoril tento významný slovenský hudobný skladateľ.
Západoslovenské múzeum v Trnave je členom Medzinárodnej študentskej výmennej karty (ISECARD).

 

Expozície

Archeologická expozícia
Gotická Trnava
Dejiny Trnavy
Umelecké remeslo v Číne a Japonsku
Kampanologická expozícia
Oratórium
Ľudová hrnčina
Ľudový odev západného Slovenska
Príroda Malých Karpát
Krása zašlých čias
Štefan Cyril Parrák – Pocta kráľovi zberateľov
Sakrálne pamiatky

 

FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

Západoslovenské múzeum v Trnave - Múzeum knižnej kultúryExpozícia v Múzeu knižnej kultúry:

William Schiffer - život a dielo sochára a medailéra

Západoslovenské múzeum v Trnave - Múzeum knižnej kultúry Západoslovenské múzeum v Trnave - Múzeum knižnej kultúry

Západoslovenské múzeum v Trnave - Múzeum knižnej kultúry Západoslovenské múzeum v Trnave - Múzeum knižnej kultúry Západoslovenské múzeum v Trnave - Múzeum knižnej kultúry Západoslovenské múzeum v Trnave - Múzeum knižnej kultúry Západoslovenské múzeum v Trnave - Múzeum knižnej kultúry

 

 

Dom hudby Mikuláša Schneidera-Trnavského Trnava
* House of music Mikulas Schneider Trnavsky Trnava

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
04.05.2017, vernisáž o 17.00 jún 2017 História a súčasnosť dobrovoľného hasičstva v Trnavskom samosprávnom kraji

História a súčasnosť dobrovoľného hasičstva v Trnavskom samosprávnom krajiOheň chránil človeka od nepamäti pred zimou a tmou, pomáhal pri príprave jedla, pri love zvierat, neskôr pri spracovaní rúd. Napriek tomu človek neraz pocítil ničivú silu ohňa spôsobenú prírodnými silami alebo ľudskou nepozornosťou. Prvé všeobecné požiarne predpisy pre Uhorsko vydal Jozef II. v roku 1788. Vymedzovali sa v nich povinnosti úradníkov a cechov pri zachovávaní protipožiarnych opatrení a hasení vzniknutých požiarov v mestách po celom Uhorsku.
Keď v druhej polovici 19. storočia stratili cechy svoje postavenie, bolo potrebné v protipožiarnej ochrane miest vytvoriť novú organizáciu. Vo väčších mestách začínali vznikať prvé dobrovoľné hasičské zbory. Na území Trnavského samosprávneho kraja vznikol medzi prvými Dobrovoľný hasičský zbor v Trnave 4. novembra 1868 a v Hlohovci 5. júla 1874. Postupne pribúdali ďalšie v Šamoríne (1873), v Dunajskej Strede (1878), v Skalici (1881), v Piešťanoch (1882), v Senici (1889). Dobrovoľné hasičstvo sa postupne stalo neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho a hospodárskeho rozkvetu spoločnosti. S heslom „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc“ sa dobrovoľníci zapájali do záchranných prác pri požiaroch, živelných pohromách, odstraňovaní vojnových škôd, no stali sa aj plnohodnotnou súčasťou slávnostných podujatí v mestách a na vidieku.
Expozícia História a súčasnosť dobrovoľného hasičstva v Trnavskom samospráv-nom kraji je poctou významnému fenoménu dobrovoľníctva, ale zameriava sa aj na vývoj protipožiarnej ochrany v nasledujúcom období. Na celoštátnom zjazde československého dobrovoľného hasičstva v Trenčíne 6. augusta 1922 bola založená Zemská hasičská jednota na Slovensku a pod jej vedením sa začali vytvárať okresné jednoty. Úlohou expozície je aj dokumentácia činnosti okresných jednôt od ich založenia až po súčasnú činnosť územných organizácií dobrovoľnej požiarnej ochrany. Pomocou bohatého fotografického fondu a archívnych dokumentov podrobne zachytáva ich činnosť v oblasti záchranárstva, vzdelávania, samaritánskej či kultúrnej činnosti na pozadí spoločenských a politických zmien. Hranice súčasných okresov vznikli na základe nového územno-správneho členenia utvorením Trnavského kraja a Krajského úradu v Trnave. Zo senického okresu boli vytvorené nové okresy Senica a Skalica, z trnavského okresu okresy Trnava, Hlohovec a Piešťany a pod Trnavský kraj boli pričlenené aj okresy Galanta a Dunajská Streda. Vďaka spolupráci s územnými organizáciami a regionálnymi múzeami v týchto mestách sa podarilo zozbierať veľa zaujímavých predmetov s tematikou hasičstva a záchranárstva, ktoré sú dôstojnou súčasťou expozície.

Lucia Duchoňová

 

11.05.2017 02.07.2017 Živé strašidielka, Pakobylky a listovkyŽivé strašidielka
Pakobylky a listovky

 

02.06.2017, vernisáž o 16.30 14.08.2017 ERATÓ 2017ERATÓ 2017

 

     

Múzeum knižnej kultúry – Oláhov seminár:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
04.04.2017 29.03.2018 Objavitelia a cestovateliaObjavitelia a cestovatelia
     

Záhrady ZSM:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!