Západoslovenské múzeum v Trnave
* The Western Slovakia museum

Organizácia je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja.

Západoslovenské múzeum

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Muzejné námestie 3, 918 09 Trnava

Tel.: +421 33 551 29 13, +421 33 551 29 14
E-mail: zsmuzeum@zupa-tt.sk
Www: www.zsmuzeum.sk

 

Otváracie hodiny

 

Hlavná budova:

Ut-Pi 8.00 - 17.00 / So-Ne 11.00 - 17.00

Múzeum knižnej kultúry - Oláhov seminár:

1.apríl - 30.september: Ut-Pi 8.30 - 17.00 / So-Ne 11.00 - 17.00
1.október - 31.marec: návštevy ohlasovať u lektorov v hlavnej budove na tel .č. 033/ 5512 913

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Základné vstupné: 3,00 €
Študenti, dôchodcovia, ZŤP: 1,50 €
Deti do 15 rokov: 1,00 €

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: ÁNO

História-popis

Západoslovenské múzeumZápadoslovenské múzeumZápadoslovenské múzeum v Trnave je jedno z najväčších múzeí na Slovensku. Múzeum je umiestnené v objekte klariského kláštora z 13. storočia. V roku 1782 bola budova odovzdaná armáde a slúžila ako nemocnica a po oslobodení v nej boli umiestnané sklady. V roku 1954 budovu dostalo novovznikajúce Západoslovenské múzeum, pokračovateľ viac ako storočnej múzejnej tradície v Trnava. V súčasnosti múzeum spravuje vo svojich zbierkach 149 643 zbierkových položiek, z ktorých 65 970 sa viaže na prírodné vedy, 49 376 na históriu a 34 297 na etnológiu a historickú knižnicu s 50 039 knižnými jednotkami.
Západoslovenské múzeumZápadoslovenské múzeumSúčasťou je aj Múzeum knižnej kultúry umiestnené v Olláhovom seminári a Dom hudby Mikuláša Schneidra-Trnavského umiestnený v dome, v ktorom žil a tvoril tento významný slovenský hudobný skladateľ.
Západoslovenské múzeum v Trnave je členom Medzinárodnej študentskej výmennej karty (ISECARD).

 

Expozície

Archeologická expozícia
Gotická Trnava
Dejiny Trnavy
Umelecké remeslo v Číne a Japonsku
Kampanologická expozícia
Oratórium
Ľudová hrnčina
Ľudový odev západného Slovenska
Príroda Malých Karpát
Krása zašlých čias
Štefan Cyril Parrák – Pocta kráľovi zberateľov
Sakrálne pamiatky

 

FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

Západoslovenské múzeum v Trnave - Múzeum knižnej kultúryExpozícia v Múzeu knižnej kultúry:

William Schiffer - život a dielo sochára a medailéra

Západoslovenské múzeum v Trnave - Múzeum knižnej kultúry Západoslovenské múzeum v Trnave - Múzeum knižnej kultúry

Západoslovenské múzeum v Trnave - Múzeum knižnej kultúry Západoslovenské múzeum v Trnave - Múzeum knižnej kultúry Západoslovenské múzeum v Trnave - Múzeum knižnej kultúry Západoslovenské múzeum v Trnave - Múzeum knižnej kultúry Západoslovenské múzeum v Trnave - Múzeum knižnej kultúry

 

 

Dom hudby Mikuláša Schneidera-Trnavského Trnava
* House of music Mikulas Schneider Trnavsky Trnava

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
09.11.2017, vernisáž o 17.00 14.01.2018 Trnavská paleta 2017
     
30.11.2017 14.01.2018 Ľubomír Kolár: Vianoce na skle maľované
     
03.12.2017   Advent v múzeu

Dňa 3. decembra od 15.00 hod. bude v priestoroch hlavnej budovy múzea prebiehať podujatie s názvom Advent v múzeu. Tohtoročná predvianočná akcia sa bude niesť v duchu 130. výročia narodenia trnavského pekára, cukrára a predovšetkým zberateľa starožitností a ľudového umenia Š. C. Parráka (1887 – 1969). Otvorenie bude na prvom poschodí pri reinštalovanej buste zberateľa, kde si pripomenieme životný príbeh Š. C. Parráka a jeho snahy o zachovanie kultúrneho dedičstva. Následne budú mať návštevníci jedinečnú možnosť objavovať zbierku Š. C. Parráka v rámci komentovanej prehliadky priestorov múzea. Po jej skončení sa môžu občerstviť v štylizovanej cukrárni U Parráka. Záujemcovia si budú môcť zároveň pozrieť prezentáciu o živote a zbierke zberateľa v koncertnej miestnosti. Vianočnú atmosféru podujatia umocnia spevom vianočných kolied členovia detského folklórneho súboru Trnavček. Tešíme sa na Vašu návštevu.

     

Múzeum knižnej kultúry – Oláhov seminár:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
04.04.2017 29.03.2018 Objavitelia a cestovateliaObjavitelia a cestovatelia
     

Záhrady ZSM:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!