NM - Dom ľudového bývania Šaľa
* NM - House of Folk Dwelling Sala

 

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Štúrova ul. 4, 927 01 Šaľa

Tel.: +421 918 677 647 Mgr. Veronika Resoövá
        +421 37 651 00 00
E-mail: ponitrianskemuzeum@gmail.com, nimuz-sek@mail.t-com.sk
Www: muzeumnitra.sk

 

Otváracie hodiny

 

Ut-So 09.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Ne-Po zatvorené

 

Možnosti vstupu, vstupné

Základné vstupné:
• dospelí: 1,- €
• žiaci, študenti, dôchodcovia: 0,50 €

Vstupné so zľavou:
• držitelia karty ISIC, EURO 26: 0,25 €
• držitelia karty ITIC: 0,50 €

Voľný vstup:
• deti do 6 rokov
• pedagogický dozor
• ZŤP
• držitelia kariet ICOM, ZMS, AGM

Poplatky za iné služby:
• fotografovanie: 1,50
• kamerovanie: 2,50

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: ÁNO

História-popis

Dom ľudového bývania ŠaľaDom ľudového bývania ŠaľaNajstaršie časti pamiatkovo chráneného obytného domu pochádzajú z prvej polovice 19.-teho storočia. Budova reprezentuje typ roľníckeho domu, ktorý bol dominantný v tomto období na celom juhozápadnom Slovensku.

 

 

Expozície

Dom ľudového bývania ŠaľaDom ľudového bývania ŠaľaNárodopisná expozícia bola pôvodne sprístupnená verejnosti v roku 1979. Znovuotvorený bol 25.6.2009. Ponitrianske múzeum v Nitre slávnostne otvorilo expozíciu ľudového bývania v pamiatkovom objekte roľníckeho domu na Štúrovej ulici v Šali. Objekt sa vyznačuje sochovou konštrukciou krovu, trstinovou strechou a vypletanými stenami obytnej časti objektu. Dom ľudového bývania ŠaľaDom ľudového bývania ŠaľaPodľa vročenia na pôvodnej mešternici dom bol postavený v roku 1831. Mobiliár poskytlo Vlastivedné múzeum v Galante a je skoro identický s predchádzajúcou expozíciou.

 

 

 

Expozícia je súčasťou Ponitrinskeho múzea v Nitre

 

Slávnostné otvorenie 25.6.2009 za účasti predsedu NSK doc. Ing. Milana Belicu, PhD.:

Dom ľudového bývania Šaľa Dom ľudového bývania Šaľa Dom ľudového bývania Šaľa

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
28.10.2017 11.11.2017 Dušičkové lampáše

Netradičná výstava ručne maľovaných dušičkových lampášov predstaví tvorivosť a fantáziu detí zo školských zariadení a záujmových krúžkov od 28.10. – 11.11.2017 v areáli Domu ľudového bývania v Šali, Štúrova ul. 4. Pri príležitosti Sviatku všetkých svätých si uctíme spomienku na rodinu, blízkych, či priateľov, ich rozsvietením dňa 28.10.2017 (v sobotu) v čase od 19.00 – 22.00 hod.
Sviatok všetkých svätých je venovaný pamiatke zosnulých. V tento deň sa navštevujú cintoríny, na hroby sa kladú vence, či kvety a pália sa sviečky. V minulosti sa tento deň slávil 13. mája na pamiatku Panny Márie a mučeníkov. Na 1. november ho preložil v roku 835 pápež Gregor IV. Pobočka Ponitrianskeho múzea – Dom ľudového bývania v Šali pripravil pri príležitosti uctenia si tohto sviatku tvorivý program pre školské zariadenia a záujmové krúžky. Cieľom programu je nielen zachovávanie tradície uctievania si pamiatky zosnulých, ale i rozvíjanie tvorivosti žiakov a schopnosť naučiť sa pracovať v skupinách, ktoré je nevyhnutné pre prípravu na budúci život. Úlohou detí zo školských zariadení a záujmových krúžkov je spoločne namaľovať prázdny sklenený pohár od kávy, alebo zaváraniny, najviac však 3 kusy za jednu triedu a priniesť ho do Domu ľudového bývania v Šali od 24.10. – 27.10.2017. Pri príležitosti Sviatku všetkých svätých si uctíme spomienku na rodinu, blízkych, či priateľov ich rozsvietením dňa 28.10.2017 (v sobotu) v čase od 19.00 – 22.00 hod. Dušičkové lampáše budú vystavené do 11.11.2017.

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!